สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
ขนมต่างๆ (Sweets/Dessert) >> ขนมต่างๆของหวาน (Sweets/Desserts) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 3668 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ขนมเปี๊ยะ (รหัสโอทอป 240500735301)(OPC53 CC2Stars)53A,532A ร้านขนมเปี๊ยะบ้านโพธิ์ 8 หมู่ 1 ตำบลบ้านโพธิ์ อำเภอบ้านโพธิ์ จังหวัดฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : น.ส.สิริธร สุทธิศรี โทร : 081 6454899 E-mail : siritorn_s@windowslive.com
ขนมเปี๊ยะใส้ถั่ว (รหัสโอทอป 320901235301)(OPC53 SU3Stars)53A,533A กลุ่มทำอาหารและขนมแม่บ้านศรีตะวัน 24/1 หมู่ที่ 6 ตำบลยาง อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โทร :08 6869 3748
ขนมรังแตน (รหัสโอทอป 320600224701)(OPC53 SU2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโคกตะเคียนสามัคคี 155 โคกตะเคียนสามัคคี หมู่ 13 ต.โคกตะเคียน อ.กาบเชิง จ.สุรินทร์ 33210 ติดต่อ : นางประนอม พิศงาม โทร :08 1966 4701
เค้กวนัมรุง (รหัสโอทอป 310401435301)(OPC53 BR5Stars)53A,535A ร้านของฝากบ้านขนม 57/3 หมู่ที่ 99 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร : 044622442
ขนมดอกลำดวน (รหัสโอทอป 330101375301)(OPC53 SSK3Stars)53A,533A โครงการขนมอบขนมไทยโรงเรียนราชประชานุเคราะห์ 133 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองครก อำเภอเมือง จังหวัดศรีสะเกษ โทร :08 1547 4743
ขนมเปี๊ยะ (รหัสโอทอป 411102485301)(OPC53 UD3Stars)53A,533A ขนมเปี๊ยะปนัดดา 197 หมู่ที่ 4 ตำบลนาคำ อำเภอบ้านดุง จังหวัดอุดรธานี โทร :08 5441 8773
ขนมอลัว (รหัสโอทอป 760100314701)(OPC53 PB2Stars)53A,532A ขนมอลัวชาววัง คุณแหม่ม 24 หมู่ที่ 6 บ้านกุ่ม (บางปลาหมอ) ถนนวัดเขาตะเครา ตำบลบ้านกุ่ม อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 ติดต่อ : คุณลาวัลย์ สังข์นิมิต โทร : 08 1757 4311 , 0 3240 1878
ขนมบุหงาบูดะ (รหัสโอทอป 910100384701)(OPC53 STU3Stars)53A,533A กลุ่มส่งเสริมอาชีพสตรีเกตรี 72 เกตรี หมู่ 3 บ้านเกตรี ตำบลเกตรี อ.เมืองสตูล จ.สตูล 91000 ติดต่อ : นางฮาหวา กองพล โทร : 08-6961-9166, 0-7473-6125 E-mail : cddsatun@se-ed.net
ขนมเปี๊ยะหนึ่งฤทัย (รหัสโอทอป 300100714701)(OPC53 NR3Stars)53A,533A ร้านพาณิชย์ขนมเปี๊ยะหนึ่งฤทัย 499/10 หนองสองห้อง หมู่ 4 ลมเย็น ราชสีมา-โชคชัย ต.หัวทะเล อ.เมืองนครราชสีมา จ.นครราชสีมา ติดต่อ : นางหนึ่งฤทัย คำพรม โทร :0-4433-4106 e-mail : The_Rabbit111@hotmail.com
ขนมเปี๊ยะ (รหัสโอทอป 410300945301)(OPC53 UD2Stars)53A,532A วิสาหกิจชุมชนกลุ่มขนมเปี๊ยะบ้านสามขา หมู่ที่ 4 92 หมู่ที่ 4 ตำบลหนองบัวบาน อำเภอหนองวัวซอ จังหวัดอุดรธานี โทร :08 6638 8412
กะหรี่ปั๊ป (รหัสโอทอป 110301615202)(OPC53 SPK2Stars)53A,532A กลุ่มแม่บ้านเทศบาลอำเภอบางพลี 22 หมู่ 10 ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณปราณี บูรณะลิขิตเกษม โทร : 08 6395 9739
ถั่วตัดสมุนไพรใบหญ้าปักกิ่ง (รหัสโอทอป 460800374701)(OPC53 KL3Stars) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกุดโดน 100 หมู่ที่ 8 บ้านมิตรหนองเรียง ตำบลกุดโดน อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ 46170 ติดต่อ : นางคำแก้ว นุ่นภักดี โทร : 08 6218 2740
ขนมดอกจอก (รหัสโอทอป 460801235301)(OPC53 KL3Stars) กลุ่มส่งเสริมอาชีพแม่บ้านบ้านเดชอุดม 31 หมู่ที่ 1 ตำบลพิมูล อำเภอห้วยเม็ก จังหวัดกาฬสินธุ์ โทร :08-4791-1992
ขนมไทย (รหัสโอทอป 110101145201)(OPC53 SPK2Stars)53A,532A คุณภาขนมไทย 120/1002 หมู่ 2 ซอยอุ่นอารีย์ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ติดต่อ : นางนิภาภรณ์ ชัยวิเชียร โทร : 081 6590318, 02 7024799
สมายล์คัพเค้ก (รหัสโอทอป 770100835301)(OPC53 PKK2Stars)53A,532A ส่งเสริมอาชีพขนมอบเบเกอรี่บ้านคลองวาฬ 287/4 หมู่ที่ 1 ซอยโรงอวน ถนนคลองวาฬหนองหิน ตำบลคลองวาฬ อำเภอเมือง จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77000 โทร : 084-3160927
กาละแม (รหัสโอทอป 770800284701)(OPC53 PKK4Stars)53A,534A กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาแม่บ้านพุน้อย 47/2 หมู่ 4 ตำบลสามร้อยยอด อำเภอสามร้อยยอด จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77120 ติดต่อ : นางกัลยา สามกลิ่น โทร : 08-7168-9629
ชีสเชคไส้สับปะรด (รหัสโอทอป 770600955201)(OPC53 PKK4Stars)53A,534A วิสาหกิจชุมชนพลายงาม 38/1 เขาน้อยผั่งตะวันออก หมู่ 4 ต.เขาน้อย อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ติดต่อ : นางอารมย์ ฉิมทอง โทร : 08-6752-6030 โทรสาร : 0-3262-1812
ขนมกระหรี่ปั๊บ (รหัสโอทอป 350400644701)(OPC53 YT3Stars)53A,533A กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านเหล่าไฮ 89 หมู่ 2 บ้านเหล่าไฮ ตำบลเหล่าไฮ อำเภอคำเขื่อนแก้ว จังหวัดยโสธร 35110 ติดต่อ : คุณสำเนียง รักเพื่อน โทร : 045 711213, 08 7069 3258 E-mail : cddyaso@chaiyo.com
ข้าวหลาม (รหัสโอทอป 410400444701)(OPC53 UD3Stars)53A,533A กลุ่มข้าวหลามบ้าหนองผึ้ง 132 หนองผึ้ง หมู่ 3 ต.พันดอน อ.กุมภวาปี จ.อุดรธานี 41370 ติดต่อ : นายสัมฤทธิ์ ฉายวิไล โทร : 08-1369-8134
กาละแม (รหัสโอทอป 800300644701)(OPC53 NST3Stars)53A,533A กลุ่มสตรีสหกรณ์ลานสกาสามัคคี 144 หมู่6 ตำบลลานสกา อำเภอลานสกา จังหวัดนครศรีธรรมราช 80230 ติดต่อ : นางสุจิตร์ ผลกล่ำ โทร : 08-1956-3298

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 3668 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.