สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด เคมี,เครื่องสำอางค์,เครื่องห้องน้ำ,อุปกรณ์การแพทย์และอนามัย (Chemicals, Cosmetics, Toiletries, Medical Supplies, Hygiene)
สมุนไพร, พิมเสน, ยาหม่อง (Other Medical) >> สมุนไพร, พิมเสน, ยาหม่อง (Other Medical) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 4085 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ลูกประคบสมุนไพรว่านเอ็นเหลือง (รหัสโอทอป 760101185205)(OPC53 PB2Stars)53E,532E สมุนไพรยาหม่องไพล 30 หนองสำโรง หมู่ 2 ตำบลหนองพลับ อำเภอเมือง จังหวัดเพชรบุรี 76000 ติดต่อ : นางสาวอุษา บัวศิริ โทร : 08-9836-8968
ขมิ้นชันบดผงขัดผิว (รหัสโอทอป 320500074701)(OPC53 SU3Stars)53E,533E กลุ่มเกษตรเกื้อกูล 95 ปราสาท หมู่ 6 ต.เชื้อเพลิง อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ติดต่อ : นางสำอางค์ จานิกร โทร :08 1185 2575
เครื่องแขวนไทย (ระย้าน้อย)(รหัสโอทอป 730100154702)(OPC53 NP3Stars)53D,533D กลุ่มบ้านหัตถศิลป์ (คุณจงกล) 91 หมู่ 4 ตำบลพระประโทน อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ติดต่อ: คุณจงกล ชุนเกษา โทร : 081 0070835 โทรสาร : 034 211700
สมุนไพรบำรุงรากผม (รหัสโอทอป 30601034904)(OPC53 NP3Stars)53E,533E สมุนไพร "อรรถ" 225/1 หมู่ที่ 10 ตำบลคลองจินดา อำเภอสามพราน จังหวัดนครปฐม 73110 โทร : 089-6906220,02-8648154
เครื่องหอมหน้ากากแฟนซี (รหัสโอทอป 321300565201)(OPC53 SU3Stars)53D,533D กลุ่มสตรีทำเครื่องหอมหน้ากากแฟนซี 198 หมู่ 7 บ้านรุน ตำบลอาโพน อำเภอบัวเชด จังหวัดสุรินทร์ 32230 ติดต่อ : นางเพียรพิศ อนุสรณ์ทรางกูร โทร : 08-1265-4932
การะบูน (รหัสโอทอป 320901135301)(OPC53 SU3Stars)53E,533E กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 177 หมู่ที่ 2 ตำบลหนองบัว อำเภอศีขรภูมิ จังหวัดสุรินทร์ โทร :08 1066 6253
น้ำมันนวดตัว(น้ำมันเหลืองจิตสุภาพ) (รหัสโอทอป 301500134701)(OPC53 NR3Stars)53E,533E กลุ่มชุมชนพัฒนาสมุนไพรไทย 119 หมู่13 หมู่บ้านสำเร็จ ตำบลสัมฤทธิ์ อำเภอพิมาย จังหวัดนครราชสีมา 30110 ติดต่อ : คุณสุภาพ บ่มทองหลาง โทร : 08 13218552 , 08 1955 2142 , 044 401032 โทรสาร : 044 201255 email : phutonglang@yahoo.com
ลูกประคบสมุนไพร (รหัสโอทอป 401900065308)(OPC53 KK3Stars) กลุ่มพัฒนาอาชีพสมุนไพร 124 หมู่ที่ 11 บ้านทางพาด ถนนมิตรภาพ ตำบลคำม่วง อำเภอเขาสวนกวาง จังหวัดขอนแก่น 40280 ติดต่อ : คุณสมเกียรติ ปันวันตา โทร : 08 1769 0554 , 043 449143 e-mail : samoonpai@thaimail.com
เกลือหอม(หมอนหอมแฟนซี) (รหัสโอทอป 300103135301)(OPC53 NR3Stars)53E,533E จุฑารัตน์เกลือหอม 1832 ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา 30000 ติดต่อ : นางจุฑารัตน์ ฉิ่งสูงเนิน โทร :08 2158 7784
น้ำมันมะรุม (รหัสโอทอป 300103245303)(OPC53 NR3Stars)53E,533E บริษัทนิวทริชั่นแอนด์คอสเมติกส์จำกัด 111 ตำบลสุรนารี อำเภอเมือง จังหวัดนครราชสีมา โทร :08 9624 0441
การบูรหอม (รหัสโอทอป 140900014701)(OPC53 AY4Stars)53E,534E กลุ่มอาชีพดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 23/2 ตำบลพระแก้ว อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13140 ติดต่อ : นางอำภา คงเกษม โทร :(035) 212916, (09) 0880592
ยาสีฟันสมุนไพร (รหัสโอทอป 801201345308)(OPC53 NST3Stars)53E,533E ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซนเทลลา 51 หมู่ 5 ตำบลชะเมา อำเภอปากพนัง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80330 โทร : 0-7535-0136
ลูกประคบ (รหัสโอทอป 800101925201)(OPC53 NST3Stars)53E,533E กลุ่มอนุรักษ์ภูมิปัญญาท้องถิ่นไทยชุมชนบางจาก 14/1 ปางหลวง หมู่ 3 ตำบลบางจาก อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ติดต่อ : นางสาวสุภา ส่งแสง โทร : 089-9700060, 075-399249
ลูกประคบ (รหัสโอทอป 402000144901)(OPC53 KK3Stars) ชมรมผู้ปลูกสมุนไพรชาเขียวใบหม่อน 202 ทรัพย์สมบูรณ์ หมู่ 6 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 ติดต่อ : นายบุญธรรม ภูคำใบ โทร : 08-9953-4002
สมุนไพรงาคีย์นวดตัว (รหัสโอทอป 400103415301)(OPC53 KK3Stars) พิสมัยสมุนไพรงาคีย์ 8/1 หมู่ที่ 3 ตำบลบ้านหว้า อำเภอเมือง จังหวัดขอนแก่น 40000 ติดต่อ : นางพิสมัย พิมพ์ดีด โทร :08 3344 8144
ยาน้ำสมุนไพรชนิดสเปรย์ตรา หมอย้ง เบอร์ 8 (รหัสโอทอป 200100074901)(OPC53 CB3Stars)53E,533E คลินิกเชียงประสิทธิ์แพทย์แผนไทย 119/9 เขาน้อย หมู่ 8 เขาน้อย ธีระบัญฑิต ตำบลบ้านสวน อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ติดต่อ : นายวรพรต เชี่ยวประสิทธิ์ โทร : 08-1269-4719 โทรสาร : 0-3827-9364 E-Mail : pm.chon@gmail.com
แป้งฝุ่นขัดผิวขาว (รหัสโอทอป 390400014901)(OPC53 NBL2Stars)53E,532E กลุ่มเกษตรสมุนไพรหนองกุงแก้ว 4/1 หมู่ 3 ตำบลหนองกุงแก้ว อำเภอศรีบุญเรือง จังหวัดหนองบัวลำภู 39180 ติดต่อ : คุณรัตนา สังลาศิลป์ โทร : 089 8413589, 086 2426939, 089 6690641
ขัดผิวด้านหลังสายผ้า (รหัสโอทอป 390301055204)(OPC53 NBL2Stars)53D,532D กลุ่มใยบวบทอง 14/1 กุดฉิม หมู่ 4 ต.บ้านค้อ อ.โนนสัง จ.หนองบัวลำภู 39140 ติดต่อ : นายสมนึก อาจหาญ โทร :08-9178-3993
น้ำมันมะพร้าว (รหัสโอทอป 730700605301)(OPC53 NP3Stars)53E,533E กลุ่มปฏิมากรรมทองเหลือง 33 หมู่ 1 ตำบลคลองโยง อำเภอพุทธมณฑล จังหวัดนครปฐม 73170 ติดต่อ : นางสรัลรัตน์ ศรีลาเทพย์ โทร : 0-3424-6137
การบูร (รหัสโอทอป 320500224701)(OPC53 SU2Stars)53E,532E กลุ่มสตรีผลิตการบูรหอมบ้านเชื้อเพลิงสามัคคี 250 หมู่ที่ 12 บ้านเชื้อเพลิงสามัคคี ถนนสุรินทร์-ปราสาท ตำบลเชื้อเพลิง อำเภอปราสาท จังหวัดสุรินทร์ 32140 ติดต่อ : คุณบุญคำ รัตนูปการ โทร : 044-552222 , 044-552233 Fax : 044-552233

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 4085 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.