สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
เครื่องดื่ม (Beverages) >> เครื่องดื่ม (Beverages) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 3061 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
น้ำเม่าหลวง "รัชภูโต" (4 ดาว ปี 2553) น้ำเม่าหลวง "รัชภูโต" (รหัสโอทอป 341502645301)(OPC53 UB4Stars) น้ำเม่าหลวง "รัชภูโต" 59 หมู่ที่ 10 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อ : น.ส.พรมงคล ปวะภูโต โทร :08 1492 0595
น้ำเม่าหลวงพร้อมดื่มภูโต (4 ดาว ปี 2555) น้ำเม่าหลวงพร้อมดื่มภูโต (รหัสโอทอป 341500002) (OPC55 UB4Stars)55B,554B,OPC554 น้ำเม่าหลวง "รัชภูโต" 59 หมู่ที่ 10 ตำบลแสนสุข อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี ติดต่อ : น.ส.พรมงคล ปวะภูโต โทร :08 1492 0595
น้ำแมงลัก น้ำแมงลัก บรรจุขวด กลุ่มน้ำผลไม้ตำบลเกาะแต้ว 6 หมู่ 2 บ้านสามกอง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ติดต่อ : นางสาวสุพร ปาลานุพันธ์ โทร : 074 467394
น้ำแมงลักถุง น้ำแมงลักถุง กลุ่มน้ำผลไม้ตำบลเกาะแต้ว 6 หมู่ 2 บ้านสามกอง ตำบลเกาะแต้ว อำเภอเมือง จังหวัดสงขลา 90000 ติดต่อ : นางสาวสุพร ปาลานุพันธ์ โทร : 074 467394
น้ำยอสกัด (4 ดาว ปี 2552) น้ำยอสกัด (รหัสโอทอป 800100655201)(OPC52 NST4Stars)52B,524B กลุ่มน้ำดื่มสมุนไพรโพธิ์เสด็จ 92/1 คลองห้วย หมู่ 7 เทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ติดต่อ : นางบุญศรี ตันติเสวี โทร : 0-7534-5423
น้ำยอสกัดเล็ก น้ำยอสกัดเล็ก ทำจากลูกยอ ขายเป็นแพค (180855)(S)(Bev12) กลุ่มน้ำดื่มสมุนไพรโพธิ์เสด็จ 92/1 คลองห้วย หมู่ 7 เทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ติดต่อ : นางบุญศรี ตันติเสวี โทร : 0-7534-5423
น้ำยอสกัดใหญ่ น้ำยอสกัดใหญ่ ทำจากลูกยอ (180855)(S)(Bev12) กลุ่มน้ำดื่มสมุนไพรโพธิ์เสด็จ 92/1 คลองห้วย หมู่ 7 เทวบุรี ตำบลโพธิ์เสด็จ อำเภอเมือง จังหวัดนครศรีธรรมราช 80000 ติดต่อ : นางบุญศรี ตันติเสวี โทร : 0-7534-5423
น้ำรังนกอารียา น้ำรังนกอารียา (รหัสโอทอป 141100174701) กลุ่มอารียารังนก 312/2 หมู่ 5 ตำบลพยอม อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13180 ติดต่อ : คุณมะลิ ชมเมือง โทร : 08 9021 9880 โทรสาร : 035 354227
น้ำแร่ น้ำแร่ "แร่นอง"(OTOP)* กลุ่มผลิตน้ำแร่ เลขที่ 2/10 หมู่ 1 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 ติดต่อ : นายอดิศักดิ์ แสนศรี โทร :07 2763705
น้ำแร่จากถ่านไม้ไผ่ น้ำแร่จากถ่านไม้ไผ่ (22648)(OTOP) กลุ่มบ้านถ่านไม้ไผ่ไทยอากาศดี 110 หมู่ 1 ตำบลสำพันตา อำเภอนาดี จังหวัดปราจีนบุรี 25220 ติดต่อ : คุณอรอนงค์ เลิศล้ำ โทร : 037 411161, 08 1813 1935
น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำแร่ธรรมชาติ ตราราน่า ขนาด 1500 มิลลิลิตร (27548)(OTOP) บริษัท ราน่าน้ำแร่ (ประเทศไทย) จำกัด 18/4 หมู่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 ติดต่อ : ดร.กำธรณ์ กิตติสุวรรณ โทร : 08-5167-8062, 0-89699-8589, 0-7782-2182
น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำแร่ธรรมชาติ ตราราน่า ขนาด 500 มิลลิลิตร (27548)(OTOP) บริษัท ราน่าน้ำแร่ (ประเทศไทย) จำกัด 18/4 หมู่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 ติดต่อ : ดร.กำธรณ์ กิตติสุวรรณ โทร : 08-5167-8062, 0-89699-8589, 0-7782-2182
น้ำแร่ธรรมชาติ น้ำแร่ธรรมชาติ ตราราน่า (3150) บริษัท ราน่าน้ำแร่ (ประเทศไทย) จำกัด 18/4 หมู่ 3 ตำบลบางริ้น อำเภอเมือง จังหวัดระนอง 85000 ติดต่อ : ดร.กำธรณ์ กิตติสุวรรณ โทร : 08-5167-8062, 0-89699-8589, 0-7782-2182
น้ำแร่ธรรมชาติ (4 ดาว ปี 2553) น้ำแร่ธรรมชาติ (รหัสโอทอป 700300345301)(OPC53 RB4Stars)53B,534B กลุ่มน้ำแร่ธรรมชาติ 24/1 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 ติดต่อ : คุณพสิษฐ์ โมนยะกุล โทร : 08 6177 6392
น้ำแร่ธรรมชาติ (5 ดาว ปี 2552) น้ำแร่ธรรมชาติ (รหัสโอทอป 700300344901)(OPC52 RB5Stars)52B,525B กลุ่มน้ำแร่ธรรมชาติ 24/1 หมู่ 7 ตำบลสวนผึ้ง อำเภอสวนผึ้ง จังหวัดราชบุรี 70180 ติดต่อ : คุณพสิษฐ์ โมนยะกุล โทร : 08 6177 6392
น้ำแร่ธรรมชาติ (5 ดาว ปี 2555) น้ำแร่ธรรมชาติ (รหัสโอทอป 57160009053557) (OPC55 CR5Stars)55B,555B,OPC555 ห้างหุ้นส่วนจำกัดสปริงกรีน 175 ม.13 ต.ดงมะดะ อ.แม่ลาว จ.เชียงราย 57250 โทร : 053-604166, 089-7777428
น้ำแร่ธรรมชาติ เขาชัยสน (5 ดาว ปี 2555) น้ำแร่ธรรมชาติ เขาชัยสน (รหัสโอทอป 9303000148535) (OPC55 PU5Stars)55B,554B,OPC555 กลุ่มผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ 5 หมู่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 ติดต่อ : คุณณรงค์ สุบรรณพันธ์ โทร : 0-7469-1609, 07 4608709
น้ำแร่ธรรมชาติ ตราเขาใหญ่ น้ำแร่ธรรมชาติ ตราเขาใหญ่ (3150) น้ำแร่ธรรมชาติ เขาใหญ่ 15 หมู่ 7 ต.นาหินลาด อ.ปากพลี จ.นครนายก 26130 ติดต่อ : คุณวันดี กุลวัฒนาพร โทร : 08-1495-0080
น้ำแร่ธรรมชาติ ตราภูเรือ น้ำแร่ธรรมชาติ ตรา ภูเรือ (3150) บริษัท คงคาธนนันต์ จำกัด 346 หมู่ 4 ต.หนองบัว อ.ภูเรือ จ.เลย 42160 คุณโสภาพร ทะโพนชัย โทร : 0-4289-9022 โทรสาร : 0-4289-9599
น้ำแร่ธรรมชาติเขาชัยสน น้ำแร่ธรรมชาติเขาชัยสน (3150) กลุ่มผลิตน้ำแร่ธรรมชาติ 5 หมู่ 3 ตำบลเขาชัยสน อำเภอเขาชัยสน จังหวัดพัทลุง 93130 ติดต่อ : คุณณรงค์ สุบรรณพันธ์ โทร : 0-7469-1609, 07 4608709

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 3061 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.