สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารแปรรูป (Processed Foods) >> อาหารแปรรูปจากผลไม้ (Processed Food-Fruit) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2963 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
มะม่วงกวนอบแห้ง (ใหญ่) มะม่วงกวนอบแห้ง (ใหญ่) ม้วนเป็นหลอดเพื่อสะดวกในการหยิบ(OTOP)(APEC) บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 5 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 813444 โทรสาร : 038 812389 ติดต่อ : คุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร
มะม่วงกวนอบแห้งปรุงรส (ใหญ่) มะม่วงกวนอบแห้งปรุงรสคลุกพริกเกลือ บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 5 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 813444 โทรสาร : 038 812389 ติดต่อ : คุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร
มะม่วงแก้ว มะม่วงแก้ว "รสบ๊วย" กลุ่มแม่บ้านเขตตลิ่งชัน บ้านมะขามแก้ว 57/108 ม.5 สวนผัก 44 สวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ติดต่อ : นางจิตรทิพย์ สุวรรณเนตร โทร : 02 8843279
มะม่วงแก้วชาววัง (ถุงเล็ก) มะม่วงแก้วคลุกน้ำตาล (OTOP) กลุ่มแม่บ้านเขตตลิ่งชัน บ้านมะขามแก้ว 57/108 ม.5 สวนผัก 44 สวนผัก แขวงฉิมพลี เขตตลิ่งชัน กรุงเทพมหานคร 10170 ติดต่อ : นางจิตรทิพย์ สุวรรณเนตร โทร : 02 8843279
มะม่วงเค็ม มะม่วงเค็ม ดอยคำ (121148)(BM1) ร้านสินค้า OTOP บุญมี แปดริ้ว 58/4 หมู่ 3 ต.บางกรูด อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา 24140 ติดต่อ : คุณบุญมี ศรีสุข โทร : 0-1928-8216, 0-6345-4930 E-mail : meebakery@yahoo.com
มะม่วงเค็มเส้น ชิ้นมะม่วงตากเค็มแห้ง มีลักษณะเป็นชิ้นเส้นยาว เหนียวนุ่ม กลิ่นรสแบบมะม่วงเค็ม บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โทร :042-761023
มะม่วงแช่อิ่ม ผลิตภัณฑ์มะม่วงแช่อิ่ม รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ได้รับมาตรฐาน อย.(OTOP)* กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านหนองกุงใหญ่ 4 หมู่ 1 บ้านหนองกุงใหญ่ ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 ติดต่อ : คุณดวงจิต ภูจิต โทร : 043 213927, 08 7215 3261, 08 4603 8769
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่มเป็นการใช้มะม่วงชนิดต่างๆ ทั้งลูกนำมาแช่อิ่มมีรสชาดแตกต่างจากมะม่วงดอง กลุ่มบ้านมิตรภาพ หมู่ที่ 6 ต.บางริ้น อ.เมือง จ.ระนอง ติดต่อ : นาย สุขขสันต์ นันทิโกมล
มะม่วงแช่อิ่ม อร่อย สะอาด หวาน กรอบ ถูกหลักอนามัย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนม่วง บ้านเลขที่ 229/2 บ้านโนนม่วง หมู่7 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 ติดต่อ : นางหนูน้อม ชูสกุล โทร : 0-4482-3386
มะม่วงแช่อิ่ม เป็นมะม่วงแช่อิ่มในน้ำตาลและเกลือ แกะเอาเม็ดออกหั่นเป็นชิ้น มีรสชาดหวาน กรอบ และอร่อย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรกร่างทองพัฒนา บ้านเลขที่ 94 หมู่ที่ 5 ตำบลทุ่งทอง อำเภอท่าม่วง จังหวัดกาญจนบุรี ติดต่อ : นางสาวปรีดา เพิ่มพูล โทร :034 – 652060 - 61
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม กล่องใส-กลม กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้ 4/2 หมู่ที่ 3 บ้านปากน้ำ ตำบลปากน้ำ อำเภอบางคล้า จังหวัดฉะเชิงเทรา 24110 ติดต่อ : คุณเกี๋ยงคำ แจ้งสุคนธ์ โทร : 08-5091-3622, 0-3882-5308
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม แบบกล่อง กลุ่มผ้าพื้นเมืองเหมืองแก้ว 77 หมู่ 4 บ้านเหมืองแก้ว ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ติดต่อ : นางมัณฑนา แสงคำมา โทร : 053 379113, 086 1811228
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม แบบถุง กลุ่มผ้าพื้นเมืองเหมืองแก้ว 77 หมู่ 4 บ้านเหมืองแก้ว ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ติดต่อ : นางมัณฑนา แสงคำมา โทร : 053 379113, 086 1811228
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านวังม่วง ที่อยู่ หมู่ที่ 1 ตำบลน้ำปั้ว อำเภอเวียงสา จังหวัดน่าน โทรศัพท์ 054-781079 Email : cddnan@thaimail.com
มะม่วงแช่อิ่ม เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำจากมะม่วงแก้ว มีในท้องถิ่น ราคาถูก สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางการเกษตร เลขที่ 62 หมู่ที่ 2 บ้านหนองใหญ่ ตำบลหนองใหญ่ อำเภอสตึก จังหวัดบุรีรัมย์ 311150 ติดต่อ นางบุญเลียน ธนสุนทรสุทธิ์ โทร :044-614907 e-mail : cdd_bureeram@thaimail.com
มะม่วงแช่อิ่ม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มอาชีพสตรีตำบลหลักหก 71/1 คลองสิบศอก หมู่ 6 ริมคลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ติดต่อ : นางปราณี เหลืองสวัสดิ์ โทร : 02 536-2326
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแปรรูปโดยการแช่อิ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุมต้นตาล เลขที่ 338 หมู่ที่ 7 บ้านหนองฆ้อ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 ติดต่อ : นางมยุรี ตันกุลรัตน์ โทร :01 3054001 , 038 626326
มะม่วงแช่อิ่ม คัดสรรมะม่วงที่ดีมีคุณภาพ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวดงพัฒนา เลขที่ 85/2 หมู่11 บ้านหัวดงเหนือ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 ติดต่อ : นางวรภรณ์ ใจเย็น โทร :056 299174
มะม่วงแช่อิ่ม สูตรปลอดสารพิษ (19553) หจก.จรัสแสง 45 หนองแหน หมู่ 3 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ติดต่อ : นายพงษ์ภิวัฒน์ เนตรจรัสแสง โทร : 08-1624-9140 โทรสาร : 02 4347234
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (19847) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปางมะละกอ 34/1 หมู่ที่ 2 บ้านปางมะละกอ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 ติดต่อ : คุณจุรีรัตย์ โชคจีรัง โทร : 09 8813295 , 07 9812557

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2963 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.