สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารแปรรูป (Processed Foods) >> อาหารแปรรูปจากผลไม้ (Processed Food-Fruit) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2891 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
มะม่วงแช่อิ่มแห้ง ผลิตจากมะม่วงแก้วในพื้นที่สดและแก่จัดใช้น้ำตาลทรายเป็นสารให้ความหวาน ไม่ใช้ขัณฑสกรหรือสารอื่นใด ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยใมนการผลิตและบรรจุ สะอาด ปลอดภัย(OTOP) บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 5 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 813444 โทรสาร : 038 812389 ติดต่อ : คุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร
มะม่วงแช่อิ่มอบน้ำผึ้ง มะม่วงแช่อิ่มอบน้ำผึ้ง บรรจุถุงใหญ่ (211148) กลุ่มผลิตมะม่วงแช่อิ่มอบน้ำผึ้งบ้านเชียงเพ็ง 93/1 หมู่ที่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : คุณทัศนีย์ เหมะธุลิน โทร : 0 1878 5727 , 0 4579 5464
มะม่วงแช่อิ่มอบน้ำผึ้ง มะม่วงแช่อิ่มอบน้ำผึ้ง บรรจุกล่องเล็ก (211148) กลุ่มผลิตมะม่วงแช่อิ่มอบน้ำผึ้งบ้านเชียงเพ็ง 93/1 หมู่ที่ 7 บ้านเชียงเพ็ง ตำบลเชียงเพ็ง อำเภอป่าติ้ว จังหวัดยโสธร 35150 ติดต่อ : คุณทัศนีย์ เหมะธุลิน โทร : 0 1878 5727 , 0 4579 5464
มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง เป็นมะม่วงปอกเปลือกหั่นเป็นชิ้นตามแนวยาว แช่อิ่มอบแห้ง นุ่มไม่เหนียว หวานอมเปรี้ยว กลิ่นปกติของมะม่วง บริษัท ดอยคำผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด หมู่ที่ 4 ตำบลเต่างอย อำเภอเต่างอย จังหวัดสกลนคร โทร :042-761023
มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง (19847) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปางมะละกอ 34/1 หมู่ที่ 2 บ้านปางมะละกอ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 ติดต่อ : คุณจุรีรัตย์ โชคจีรัง โทร : 09 8813295 , 07 9812557
มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง มะม่วงแช่อิ่มอบแห้ง (9953) บริษัทผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 20/5 หนองปรือไม้แก้ว หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร โทร : 081-4346464, 038-813444 โทรสาร : 038-812389
มะม่วงดอง มะม่วงดอง กลุ่มแปรรูปผลิตผลทางเกษตร 21/1 หมู่ที่ 6 ต.หนองม่วง อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี ติดต่อ : นายบุญมาก พวงเปลี้ย โทร :036-648062
มะม่วงดอง มะม่วงดอง บรรจุถุงพลาสติก กลุ่มเกษตรกรทำนาบ้านโภชน์ ที่อยู่ เลขที่ 120/1 หมู่ที่ 9 ต. บ้านโภชน์ อ. หนองไผ่ จ. เพชรบูรณ์ ติดต่อ นายวิกิจ เพ็ญภาค โทรศัพท์ 056-563059 Email : cddbp@yahoo.com
มะม่วงดองแช่อิ่ม มะม่วงดองแช่อิ่ม (26148)(OTOP) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านโนนม่วง บ้านเลขที่ 229/2 บ้านโนนม่วง หมู่7 ต.โพนทอง อ.เมือง จ.ชัยภูมิ 36000 ติดต่อ : นางหนูน้อม ชูสกุล โทร : 0-4482-3386
มะม่วงดองน้ำตาลทราย มะม่วงดองเป็นลูก บรรจุในถุงสูญญากาศ (171248) บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 5 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 813444 โทรสาร : 038 812389 ติดต่อ : คุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร
มะม่วงดองน้ำตาลทราย มะม่วงดองน้ำตาลทราย 300 กรัม (171248) บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 5 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 813444 โทรสาร : 038 812389 ติดต่อ : คุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร
มะม่วงดองน้ำตาลทราย มะม่วงดองน้ำตาลทราย 180 กรัม (แบบลูกรสเผ็ด) (9953) บริษัทผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 20/5 หนองปรือไม้แก้ว หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร โทร : 081-4346464, 038-813444 โทรสาร : 038-812389
มะม่วงดองน้ำตาลทราย (5 ดาว ปี 2552) มะม่วงดองน้ำตาลทราย (รหัสโอทอป 240100474701)(OPC52 CC5Stars)52A,525A บริษัทผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 20/5 หนองปรือไม้แก้ว หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร โทร : 081-4346464, 038-813444 โทรสาร : 038-812389
มะม่วงดองน้ำตาลทราย (เล็ก) มะม่วงดองหั่นเป็นชิ้น บรรจุในถาดพลาสติกขาว บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 5 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 813444 โทรสาร : 038 812389 ติดต่อ : คุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร
มะม่วงดองน้ำตาลทราย (ใหญ่แว็คคั่ม) มะม่วงดองหั่นเป็นชิ้น บรรจุในถุงสูญญากาศ บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 5 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 813444 โทรสาร : 038 812389 ติดต่อ : คุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร
มะม่วงทอด ตราดูริโอ้ (4 ดาว ปี 2552) มะม่วงทอด ตราดูริโอ้ (รหัสโอทอป 230300205203) บริษัท ซีที ฟรุ๊ต แฟคตอรี่ แอนด์ ฟาร์ม จำกัด 87 ดงกลาง หมู่ 5 สุขุมวิท ต.เขาสมิง อ.เขาสมิง จ.ตราด 23130 ติดต่อ : นางสาวจารุวรรณ จินตกานนท์ โทร :0-3953-1301
มะม่วงน้ำปลาหวาน มะม่วงน้ำปลาหวาน (รหัสโอทอป 240700074902)(OPC52 CC4Stars)52A,524A มะม่วงน้ำปลาหวาน 102 บางคา หมู่ 3 ต.บางคา อ.ราชสาส์น จ.ฉะเชิงเทรา 24120 ติดต่อ : นางมาลี สมบูรณ์ทรัพย์ โทร : 038 591318
มะม่วงแปรรูปวราพร มะม่วงแปรรูปวราพร (10856)(Gift2014FO) บริษัทผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 20/5 หนองปรือไม้แก้ว หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร โทร : 081-4346464, 038-813444 โทรสาร : 038-812389
มะม่วงแผ่น ผลิตภัณฑ์มะม่วงแผ่น เป็นการนำมะม่วงสุกมาแปรรูป เพื่อเพิ่มมูลค่าผลผลิต มีรสชาติหวานอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่ใส่สารกันบูด สามารถเก็บไว้ได้นาน กลุ่มแม่บ้านรวมพลังตำบลคลองยาง 164/4 หมู่ 5 บ้านหนองตะเข้ ต.คลองยาง อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ติดต่อ : นางพยิน ศรีชัย โทร : (01) 475-4997
มะม่วงแผ่น มะม่วงกวนนำไปตากแดดโดยใช้ใบทองหลางเป็นวัสดุรองพื้น แล้วนำไปบรรจุใส่ถุงจำหน่ายตามร้านค้าทั่วไปในอำเภอ จังหวัด และต่างจังหวัด กลุ่มอาชีพทำมะม่วงแผ่น 9 หมู่ที่ 1 บ้านไข่เน่า ตำบลหอไกร อำเภอบางมูลนาก จังหวัดพิจิตร ติดต่อ : นางทัศนีย์ มางาม โทร :056-632271 e-mail : cdd_pichit@hotmail.com

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2891 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.