สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารแปรรูป (Processed Foods) >> อาหารแปรรูปจากผลไม้ (Processed Food-Fruit) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2939 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
มะม่วงแช่อิ่ม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มอาชีพสตรีตำบลหลักหก 71/1 คลองสิบศอก หมู่ 6 ริมคลองเปรมประชากร ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ติดต่อ : นางปราณี เหลืองสวัสดิ์ โทร : 02 536-2326
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแปรรูปโดยการแช่อิ่ม กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหลุมต้นตาล เลขที่ 338 หมู่ที่ 7 บ้านหนองฆ้อ ตำบลหนองบัว อำเภอบ้านค่าย จังหวัดระยอง 21120 ติดต่อ : นางมยุรี ตันกุลรัตน์ โทร :01 3054001 , 038 626326
มะม่วงแช่อิ่ม คัดสรรมะม่วงที่ดีมีคุณภาพ อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวดงพัฒนา เลขที่ 85/2 หมู่11 บ้านหัวดงเหนือ ต.หัวดง อ.เก้าเลี้ยว จ.นครสวรรค์ 60230 ติดต่อ : นางวรภรณ์ ใจเย็น โทร :056 299174
มะม่วงแช่อิ่ม สูตรปลอดสารพิษ (19553) หจก.จรัสแสง 45 หนองแหน หมู่ 3 ตำบลหนองกวาง อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ติดต่อ : นายพงษ์ภิวัฒน์ เนตรจรัสแสง โทร : 08-1624-9140 โทรสาร : 02 4347234
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (19847) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรปางมะละกอ 34/1 หมู่ที่ 2 บ้านปางมะละกอ ตำบลแม่เลย์ อำเภอแม่วงก์ จังหวัดนครสวรรค์ 60150 ติดต่อ : คุณจุรีรัตย์ โชคจีรัง โทร : 09 8813295 , 07 9812557
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (3150) กลุ่มแปรรูปผลไม้บ้านหนองกุงใหญ่ 4 หมู่ 1 บ้านหนองกุงใหญ่ ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 ติดต่อ : คุณดวงจิต ภูจิต โทร : 043 213927, 08 7215 3261, 08 4603 8769
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 570503115201)(OPC52 CR5Stars)52A,525A ไตรรัตน์ 753 ร้องหลอดเหนือ หมู่ 24 ตำบลเมืองพาน อำเภอพาน จังหวัดเชียงราย 57120 ติดต่อ : นางนภาพรรณ เนตรคำ โทร : 08-6913-8977, 0-5372-1218
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 330500564701)(OPC52 SSK4Stars)52A,524A กลุ่มสตรีอาสาพัฒนาบ้านกันจาน 156 หมู่ที่ 1 ตำบลดองกำเม็ด อ.ขุขันธ์ จ.ศรีสะเกษ ติดต่อ : นางสุบิน คำวงษ์ โทร :045-611465
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 600300424901)(OPC52 NS4Stars)52A,524A มะม่วงแปรรูปแช่อิ่ม 123/20-21 แสงราษฎรใต้ ตำบลชุมแสง อำเภอชุมแสง จังหวัดนครสวรรค์ 60120 ติดต่อ: นายสิรพงศ์ แซ่ฉั่ว โทร : 08-9461-0231, 0-5628-2276 โทรสาร : 0-5631-8755
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (30149) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกกตาล 29/1 หมู่ที่ 3 ตำบลไผ่เขียว อำเภอสว่างอารมณ์ จังหวัดอุทัยธานี 61150 ติดต่อ : คุณนพกนก เหล่าเขตรกิจ โทร : 081 2819198
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (11848) กลุ่มแปรรูปผลไม้ตำบลบางพระ 34 หมู่ที่ 6 บ้านบางพระ ตำบลบางพระ อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : คุณสมศักดิ์ นิลวงศ์ โทร : 038 821259 , 09 4530073
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (141048) กลุ่มสตรีสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนท่าขามสามัคคี 206 หมู่ 1 บ้านท่าต้นโพธิ์ ต.ท่าคอย อ.ท่ายาง จ.เพชรบุรี 76130 ติดต่อ : นางใบ ฉ่ำชื่น โทร : 032 416235, 416237 - ร้านค้าของสหกรณ์เครดิตยูเนี่ยนต่างๆ ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์สหกรณ์ ร้านค้าในจังหวัดเพชรบุรี - ศูนย์จำหน่ายผลิตภัณฑ์ OTOP บ้านเขาทะโมน ตำบลท่าเสน อำเภอบ้านลาด
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (NP) มะม่วงแช่อิ่ม เลขที่ 1 หมู่ 1 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 812720
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (19748) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหนองตาแต้ม 2 หมู่ 1 บ้านหนองตาแต้ม ต.หนองตาแต้ม อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77120 ติดต่อ : คุณนงลักษณ์ วัชรประภาวดี โทร : 085 2924135 , 089 9144653, 032 602914
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม ขนาดกลาง (20747)(OTOP) กลุ่มอาชีพทำลอดช่องสิงคโปร์ชุมชนอ่างแก้ว 332 ชุมชนอ่างแก้ว ต.หนองใหญ่ อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี ติดต่อ : นางสมจิต ทรงโฉม โทร :01-6999038 e-mail : cdchon@chaiyo.com
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่มบรรจุแพคเป็นถุง เลขที่ 65/4 หมู่ที 1 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อ นางมาลี เล็กจินดา โทร. 035-422263 E-mail:suphanburi_comdev@hotmail.com
มะม่วงแช่อิ่ม (2 ดาว ปี 2552) มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 420400165201) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยผักกูด 103 ห้วยผักกูด หมู่ 8 ปากชม - บ้านธาตุ ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 ติดต่อ : นางมณีรัตน์ สิงห์เส โทร :08 6234 8158
มะม่วงแช่อิ่ม (1 ดาว ปี 2552) มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 250100464902) กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดรกองพันทหารม้าที่ 2 371/10 หมู่ 15 กองพันทหารม้าที่ 2 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ติดต่อ : นางสมใจ จินา โทร : 086 1539766, 037 471212
มะม่วงแช่อิ่ม (2 ดาว ปี 2555) มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 430700025) (OPC55 NK2Stars)55A,552A,OPC552 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยอยไฮ 41 หมู่ที่ 6 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โทร :0 4245 1655
มะม่วงแช่อิ่ม (4 ดาว ปี 2553) มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 250100464902)(OPC53 PCB4Stars)53A,534A กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดรกองพันทหารม้าที่ 2 371/10 หมู่ 15 กองพันทหารม้าที่ 2 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ติดต่อ : นางสมใจ จินา โทร : 086 1539766, 037 471212

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2939 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.