สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
อาหารแปรรูป (Processed Foods) >> อาหารแปรรูปจากผลไม้ (Processed Food-Fruit) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 2918 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
มะม่วงแช่อิ่ม (2 ดาว ปี 2552) มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 420400165201) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านห้วยผักกูด 103 ห้วยผักกูด หมู่ 8 ปากชม - บ้านธาตุ ต.เชียงกลม อ.ปากชม จ.เลย 42150 ติดต่อ : นางมณีรัตน์ สิงห์เส โทร :08 6234 8158
มะม่วงแช่อิ่ม (1 ดาว ปี 2552) มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 250100464902) กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดรกองพันทหารม้าที่ 2 371/10 หมู่ 15 กองพันทหารม้าที่ 2 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ติดต่อ : นางสมใจ จินา โทร : 086 1539766, 037 471212
มะม่วงแช่อิ่ม (2 ดาว ปี 2555) มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 430700025) (OPC55 NK2Stars)55A,552A,OPC552 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรยอยไฮ 41 หมู่ที่ 6 ตำบลพานพร้าว อำเภอศรีเชียงใหม่ จังหวัดหนองคาย โทร :0 4245 1655
มะม่วงแช่อิ่ม (4 ดาว ปี 2553) มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 250100464902)(OPC53 PCB4Stars)53A,534A กลุ่มแม่บ้านชุมชนอัสดรกองพันทหารม้าที่ 2 371/10 หมู่ 15 กองพันทหารม้าที่ 2 ตำบลบ้านพระ อำเภอเมือง จังหวัดปราจีนบุรี 25230 ติดต่อ : นางสมใจ จินา โทร : 086 1539766, 037 471212
มะม่วงแช่อิ่ม (4 ดาว ปี 2555) มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 330500157) (OPC55 SSK4Stars)55A,554A,OPC554 วิสาหกิจชุมชนมะม่วงแช่อิ่มแก้วกันจาน 44 หมู่ที่ 1 ตำบลดองกำเม็ด อำเภอขุขันธ์ จังหวัดศรีสะเกษ 33140 โทร : 084-8308605
มะม่วงแช่อิ่ม (4 ดาว ปี 2555) มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 710900020) (OPC55 KB4Stars)55A,554A,OPC554 มะม่วงแช่อิ่ม เบญจวรรณ 556/2 ตลาดเขต หมู่ 5 อู่ทอง ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 ติดต่อ : นางเบญจวรรณ อ่อนวันทา โทร :08-9449-8669
มะม่วงแช่อิ่ม (4 ดาว ปี 2555) มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 26030009460902) (OPC55 NY4Stars)55A,554A,OPC554 กลุ่มสตรีแปรรูปผลไม้บางอ้อ 19 หมู่ 13 ตำบลบางอ้อ อำเภอบ้านนา จังหวัดนครนายก 26110 ติดต่อ : คุณกิตติมา ระงับพาล โทร : 037 300707, 08 5129 8274
มะม่วงแช่อิ่ม เบญจวรรณ (4 ดาว ปี 2553) มะม่วงแช่อิ่ม เบญจวรรณ (รหัสโอทอป 710900045204)(OPC53 KB4Stars)53A,534A มะม่วงแช่อิ่ม เบญจวรรณ 556/2 ตลาดเขต หมู่ 5 อู่ทอง ต.รางหวาย อ.พนมทวน จ.กาญจนบุรี 71170 ติดต่อ : นางเบญจวรรณ อ่อนวันทา โทร :08-9449-8669
มะม่วงแช่อิ่ม มะกอกแช่อิ่ม รสชาติดี หวาน กรอบ หอมกลิ่นสมุนไพร(OTOP) กลุ่มวาสนาผลไม้ดองแช่อิ่ม เลขที่ 87 หมู่ 18 ตำบลหนองตาด อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ติดต่อ : นายพรชัย ตราชู โทร :07 0367071
มะม่วงแช่อิ่ม มะยมเชื่อม อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรหัวเรือ บ้านหัวเรือ หมู่1 ต.หัวเรือ อ.เมือง จ.อุบลราชธานี ติดต่อ : นางดอกไม้ กสิภูมิ โทร :045 200451
มะม่วงแช่อิ่ม สูตรปลอดสาร ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันบูดบอแร็ค ไม่ใส่ขัณฑสกร และวัตถุกันเสีย โดยใช้สูตร และกรรมวิธีการผลิตจากสถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (131047) กลุ่มผลไม้แปรรูป 133 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี 2 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 ติดต่อ : คุณนัสยาลักษณ์ เนตรจรัสแสง โทร : 02 4346435, 08 9922 9982 โทรสาร : 02 4346435 E-mail : momsmamgo@hotmail.com
มะม่วงแช่อิ่ม สูตรปลอดสาร ไม่ใส่สี ไม่ใส่สารกันบูดบอแร็ค ไม่ใส่ขัณฑสกร และวัตถุกันเสีย โดยใช้สูตร และกรรมวิธีการผลิตจากสถาบันค้นคว้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหาร มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ (131047)(OTOP) กลุ่มผลไม้แปรรูป 133 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี 2 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 ติดต่อ : คุณนัสยาลักษณ์ เนตรจรัสแสง โทร : 02 4346435, 08 9922 9982 โทรสาร : 02 4346435 E-mail : momsmamgo@hotmail.com
มะม่วงแช่อิ่ม(เสวย) มะม่วงแช่อิ่ม(เสวย)บรรจุแพคเป็นถุง (8647) กลุ่มอาชีพทำผลไม้แช่อิ่ม(เสวย) หมู่ 1 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี 72150 ติดต่อ : คุณมาลี เล็กจินดา โทร :035 671261-2 โทรสาร : 035 671262
มะม่วงแช่อิ่มชอนโต้ (4 ดาว ปี 2555) มะม่วงแช่อิ่มชอนโต้ (รหัสโอทอป 1611000037377) (OPC55 LB4Stars)55A,554A,OPC554 กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านหนองแดง 292 หมู่ 9 บ้านหนองแดง ถนนพหลโยธิน ตำบลชอนสารเดช อำเภอหนองม่วง จังหวัดลพบุรี 15170 ติดต่อ : คุณชาญยุทธ โตสารเดช โทร : 036 431505, 08 7024 8198
มะม่วงแช่อิ่มปลอดสารพิษ มะม่วงแช่อิ่มปลอดสารพิษ (รหัสโอทอป 120600894701) มะม่วงแช่อิ่มปลอดสารพิษ 39/63 หงษ์ทอง หมู่ 3 ติวานนท์ ตำบลบางเลน อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 ติดต่อ : นายอนุชิต สุวรรณธาดา โทร :081 2680598, 02 5841981
มะม่วงแช่อิ่มปลอดสารพิษ มะม่วงแช่อิ่มปลอดสารพิษ (รหัสโอทอป 700800224701) กลุ่มแม่บ้านเกษตรเขากลอยพัฒนา เลขที่ 6 บ้านหนองน้ำใส หมู่ 7 ตำบลทุ่งหลวง อำเภอปากท่อ จังหวัดราชบุรี 70140 ติดต่อ: นางสาวปาริชาติ เราจุติธรรม โทร :08-1611-5109
มะม่วงแช่อิ่มสูตรปลอดสาร มะม่วงแช่อิ่มสูตรปลอดสาร (3150) กลุ่มผลไม้แปรรูป 133 หมู่ 1 ถนนบรมราชชนนี 2 แขวงบางบำหรุ เขตบางพลัด จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10700 ติดต่อ : คุณนัสยาลักษณ์ เนตรจรัสแสง โทร : 02 4346435, 08 9922 9982 โทรสาร : 02 4346435 E-mail : momsmamgo@hotmail.com
มะม่วงแช่อิ่มสูตรสมุนไพร มะม่วงแช่อิ่มสูตรสมุนไพร ขนาดใหญ่ (131047) กลุ่มผลไม้แปรรูปสูตรสมุนไพรพิมพ์ชนา 23/390 หมู่ที่ 11 ถนนนวมินทร์74 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ติดต่อ : คุณสัญญา พลลาภ โทร : 02 7545976 โทรสาร : 02 9477837
มะม่วงแช่อิ่มสูตรสมุนไพร มะม่วงแช่อิ่มสูตรสมุนไพร ขนาดเล็ก (131047) กลุ่มผลไม้แปรรูปสูตรสมุนไพรพิมพ์ชนา 23/390 หมู่ที่ 11 ถนนนวมินทร์74 แขวงคันนายาว เขตคันนายาว จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10240 ติดต่อ : คุณสัญญา พลลาภ โทร : 02 7545976 โทรสาร : 02 9477837
มะม่วงแช่อิ่มแห้ง ผลิตจากมะม่วงแก้วในพื้นที่สดและแก่จัดใช้น้ำตาลทรายเป็นสารให้ความหวาน ไม่ใช้ขัณฑสกรหรือสารอื่นใด ใช้เครื่องมือที่ทันสมัยใมนการผลิตและบรรจุ สะอาด ปลอดภัย(OTOP) บริษัท ผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 5 ถนนสุวินทวงศ์ ตำบลหน้าเมือง อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 โทร : 038 813444 โทรสาร : 038 812389 ติดต่อ : คุณชัยรัตน์ โสธรนพบุตร

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 2918 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.