สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
เครื่องดื่ม (Beverages) >> เครื่องดื่ม (Beverages) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 3103 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ข้าวกาบาผงชงพร้อมดื่ม รสธัญญาหาร ข้าวกาบาผงชงพร้อมดื่ม รสธัญญาหาร (Silom-OTC-2014) ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้าโอทอปสีลม ถนนสุรวงศ์ แขวงบางรัก เขตบางรัก กรุงเทพฯ 10550 ติดต่อ : คุณรดีธัญ ฉ่ำแสง (คุณดาว) โทร : 02 635 6889, 092 761 4644 e-mail : silomotopcenter@gmail.com เปิดทำการ ตั้งแต่เวลา 10.00 ถึง เวลา 21.00 น.
ข้าวกาบาผงพร้อมชงดื่ม 4 รส (5 ดาว ปี 2555) ข้าวกาบาผงพร้อมชงดื่ม 4 รส (รหัสโอทอป 35010025175430) (OPC55 YT5Stars)55B,555B,OPC555 บริษัทไทยสมาร์ทไลฟ์ จำกัด เลขที่ 332 ม.9 ต.เขื่องคำ อ.เมืองยโสธร จ.ยโสธร 35000 โทร :0 4572 2066
ข้าวธัญพืชชงดื่ม ข้าวธัญพืชชงดื่ม (10856)(Gift2014B) กลุ่มข้าวกล้องฮางงอก 122 หมู่ 1 ตำบลโนนนาจาง กิ่งอำเภอนาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 46160 ติดต่อ : นางกมลวรรณ์ โคตรดี โทร :08 7950 0179
ข้าวโพดปรุงรส (4 ดาว ปี 2552) ข้าวโพดปรุงรส (รหัสโอทอป 130100385202) ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซิน อารีฟู้ดส์ 52/499 หมู่ 7 บ้านเมืองเอก ถนนนาวงพัฒนา ตำบลหลักหก อำเภอเมือง จังหวัดปทุมธานี 12000 ติดต่อ : คุณเสือ สุขวาณิชย์ดำรง โทร : 02 5640658, 08 1269 4198 โทรสาร : 02 5339529 E-mail : sua_sukwanichdamrong@hotmail.com
ขิง ผงสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ที่ทำมาจากสมุนไพร (OTOP) กลุ่มแม่บ้านเกษตรบ้านต่อตั้งสามัคคี หมู่ 1 บ้านต่อตั้ง ตำบลปากทรง อำเภอพะโต๊ะ จังหวัดชุมพร 86180 ติดต่อ : นางกัญญา ฉิมมี โทร : 01 9580935 e-mail : cdd_chumphon@chaiyo.com
ขิงงาดำ (4 ดาว ปี 2555) ขิงงาดำ (รหัสโอทอป 65020003352686) (OPC55 PL4Stars)55B,554B,OPC554 กลุ่มวิสาหกิจสมุนไพรแปรรูปน้ำกุ่ม 36 หมู่ 2 ตำบลน้ำกุ่ม อำเภอนครไทย จังหวัดพิษณุโลก 65120 ติดต่อ : นางเสด็จ หาดทา โทร : 081 9715425
ขิงชงพร้อมดื่ม (2 ดาว ปี 2552) ขิงชงพร้อมดื่ม (รหัสโอทอป 510300715202) กลุ่มสุมาลีขิงชง 339 ทุ่งโป่ง หมู่ 2 ม่วงโตน-ท่าลี่ ต.เหล่ายาว อ.บ้านโฮ่ง จ.ลำพูน 51130 ติดต่อ : นางสุมาลี สุราใหม่ โทร :08-5621-7918
ขิงผง ขิงผงใช้ชงดื่มเพื่อบำรุงสุขภาพ กลุ่มแปรรูปขิงผง เลขที่ 233 ม.4 ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย ติดต่อ : นางส่องแสง ชัยสมบัติ โทร :053 950139
ขิงผง ขิงผง (รหัสโอทอป 461000684904) กลุ่มแปรรูปเครื่องดื่มสมุนไพร 84 นาบอน หมู่ 2 ตำบลนาบอน อำเภอคำม่วง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46180 ติดต่อ : นางเทวี จันทะวัน โทร : 08-1050-3259
ขิงผง เป็นสมุนไพรแก้ร้อนใน กระหายน้ำ เป็นวัตถุดิบท้องถิ่น และเป็นภูมิปัญญาชาวบ้าน ไม่ได้เรียนรู้ หรือดูงานจากที่อื่น ฝึกและคิดกันเองภายในกลุ่ม และเก็บไว้ได้นานเป็นปี(OTOP) กลุ่มแม่บ้านพบป่อง 252 หมู่ 1 ตำบลสบป่อง อำเภอปางมะผ้า จังหวัดแม่ฮ่องสอน 58150 ติดต่อ : นางนันทวรรณ สายแก้ว โทร : 053 617103
ขิงผง (2 ดาว ปี 2555) ขิงผง (รหัสโอทอป 41020003434382) (OPC55 UD2Stars)55B,552B,OPC552 กลุ่มอบสมุนไพร แปรรูปสมุนไพร 49/1 ดงหมากหลอด หมู่ 3 ต.เมืองเพีย อ.กุดจับ จ.อุดรธานี 41000 ติดต่อ : นางมะลิวรรณ ไชยภักดี
ขิงผง (4 ดาว ปี 2555) ขิงผง (รหัสโอทอป 34240008366315) (OPC55 UB4Stars)55B,554B,OPC554 กลุ่มแม่บ้านเกษตรท่าลาดเหนือ 105 หมู่ที่ 11 ตำบลเหล่าแดง อำเภอดอนมดแดง จังหวัดอุบลราชธานี โทร :08 9246 6337
ขิงผง มะตูมผง เก๊กฮวยผง (3 ดาว ปี 2555) ขิงผง มะตูมผง เก๊กฮวยผง (รหัสโอทอป 361200100) (OPC55 CYP3Stars)55B,553B,OPC553 กลุ่มแปรรูปสมุนไพรแม่บ้านโนนงิ้ว 36 โนนงิ้ว หมู่ 1 ต.หนองขาม อ.แก้งคร้อ จ.ชัยภูมิ 36150 ติดต่อ: นางมณฑา พรมพันใจ โทร :08-1074-5691
ขิงผงชงสำเร็จรูป ขิงผงชงสำเร็จรูป(CM-OTC-2014) ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ ธุรกิจ : ปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น. วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 - 21.00 น. ประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สถานที่ตั้ง : 25 หมู่ 6 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร :053 330100 E-mail : otopchiangmaicenter@gmail.com ปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น. วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 - 21.00 น.
ขิงผงชงสำเร็จรูป ขิงผงชงสำเร็จรูป(CM-OTC-2014) ศูนย์จัดแสดง จำหน่ายและกระจายสินค้า OTOP เชียงใหม่ ธุรกิจ : ปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น. วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 - 21.00 น. ประเภท : ธุรกิจขนาดกลางและขนาดย่อม(SMEs) สถานที่ตั้ง : 25 หมู่ 6 ต.สันกำแพง อ.สันกำแพง จ.เชียงใหม่ 50130 โทร :053 330100 E-mail : otopchiangmaicenter@gmail.com ปิดทุกวัน เวลา 10.00 - 18.00 น. วันเสาร์ เปิดเวลา 10.00 - 21.00 น.
ขิงผงสมุนไพร (สำเร็จรูป) (4 ดาว ปี 2552) ขิงผงสมุนไพร (สำเร็จรูป) (รหัสโอทอป 700400365201) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรประสาทสิทธิ์ 130 หมู่ 3 บ้านหนองงูเหลือม ต.ประสาทสิทธิ์ อ.ดำเนินสะดวก จ.ราชบุรี 70210 ติดต่อ : นางสาวขนิษฐา เภาทอง โทร : 0-3236-0240, 0-3236-7175
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 521200434701) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร เลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร :054 339228
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 130500275201) กลุ่มออมทรัพย์เพื่อการผลิตชาเขียวใบหม่อน 7/1 หมู่ 7 ซอยบางเดื่อสอง ถนนกรุงเทพ-ปทุมธานี ตำบลคลองพระอุดม อำเภอลาดหลุมแก้ว จังหวัดปทุมธานี 12140 ติดต่อ : คุณจันจิรา กาฬเพชร โทร : 08 9590 4938
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 630100464701) กลุ่มผู้สูงอายุวัดพร้าว 308 ตากสิน ต.หนองหลวง อ.เมืองตาก จ.ตาก ติดต่อ : นางมาลี เดชโยธิน โทร :0-5551-4363
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป กลุ่มสตรีผลิตขิงผงบ้านบราโอ 44 หมู่ 1 บ้านบราโอ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 ติดต่อ : นายอิสมาแอล เจ๊ะแว โทร : 089-0708614, 073 352083 e-mail : cddpattani@se-ed.net

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 3103 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.