สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
เครื่องดื่ม (Beverages) >> เครื่องดื่ม (Beverages) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 3061 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป กลุ่มสตรีผลิตขิงผงบ้านบราโอ 44 หมู่ 1 บ้านบราโอ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 ติดต่อ : นายอิสมาแอล เจ๊ะแว โทร : 089-0708614, 073 352083 e-mail : cddpattani@se-ed.net
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป (3150) กลุ่มอาชีพสตรีบ้านเขาตำหนอน 9/1 หมู่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 ติดต่อ : นางปรีดา ทวีรส โทร : 081 4767441
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป (3150) กลุ่มสตรีผลิตขิงผงบ้านบราโอ 44 หมู่ 1 บ้านบราโอ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 ติดต่อ : นายอิสมาแอล เจ๊ะแว โทร : 089-0708614, 073 352083 e-mail : cddpattani@se-ed.net
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 571000245201) กลุ่มพัฒนาอาชีพสตรีบ้านหนองหล่ม หมู่ 4 248 หนองหล่ม หมู่ 4 เชียงราย - เชียงใหม่ ต.เจดีย์หลวง อ.แม่สรวย จ.เชียงราย 57180 ติดต่อ : นางคัด ไชยเลิศ โทร :0-5395-0711
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป (10856)(Gift2014B) กลุ่มอาชีพสตรี บ้านเขาตำหนอน 2/2 หมู่ 1 ตำบลถ้ำทองหลาง อำเภอทับปุด จังหวัดพังงา 82180 ติดต่อ : นางจิตรา ช่วยบำรุง โทร : 08-4689-1992, 08-6276-1088, 08-5474-7027, 085-4747027
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 411900405201) กลุ่มขิงผง,มะตูมผง(แปรรูปสมุนไพร) 122 โพนทัน หมู่ 6 ต.เพ็ญ อ.เพ็ญ จ.อุดรธานี 41150 ติดต่อ : นางปุ่น ส่อนไชย โทร :0 4227 8158, 0 4221 6198
ขิงผงสำเร็จรูป กลุ่มสตรีวังวิเศษ 208 หมู่ที่ 1 ต.วังมะปรางเหนือ อ.วังวิเศษ จ.ตรัง 92220 โทร :(075) 262-314
ขิงผงสำเร็จรูป เป็นผลิตภัณฑ์ขิงผงสำเร็จรูปพร้อมชงดื่มได้ทันที ไม่ใส่สารกันเสีย และไม่เจือสี(OTOP) กลุ่มสตรีผลิตขิงผงบ้านบราโอ 44 หมู่ 1 บ้านบราโอ ตำบลประจัน อำเภอยะรัง จังหวัดปัตตานี 94160 ติดต่อ : นายอิสมาแอล เจ๊ะแว โทร : 089-0708614, 073 352083 e-mail : cddpattani@se-ed.net
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป กลุ่มนน้ำพริกตาแดง บ้านสันเหนือ 11 หมู่ 7 บ้านสันเหนือ ตำบลเหมืองแก้ว อำเภอแม่ริม จังหวัดเชียงใหม่ 50180 ติดต่อ : นางลำดวน จันทร์มะณี โทร : 053 379608
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป ตราโพธิ์ทอง (OTOP)(Coop) กลุ่มอาชีพเครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูป 3081 ด่านสำโรง หมู่ 9 สันติคาม 8 สุขุมวิท109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ติดต่อ : นายศักดิ์ชัย โภคชัชวาล โทร : 0-2398-6642, 0-2749-2249-50, 08-1816-9904 โทรสาร : 0-2749-2250
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป ตราโพธิ์ทอง (OTOP)(Coop) กลุ่มอาชีพเครื่องดื่มสมุนไพรผงสำเร็จรูป 3081 ด่านสำโรง หมู่ 9 สันติคาม 8 สุขุมวิท109 ต.สำโรงเหนือ อ.เมือง จ.สมุทรปราการ 10270 ติดต่อ : นายศักดิ์ชัย โภคชัชวาล โทร : 0-2398-6642, 0-2749-2249-50, 08-1816-9904 โทรสาร : 0-2749-2250
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป กลุ่มผลิตขิงผงสำเร็จรูป เลขที่ 185 หมู่ 7 ตำบลห้วยเตย กิ่งอำเภอซำสูง จังหวัดขอนแก่น 40170 ติดต่อ : นางสานิตย์ สีเนหะ โทร :06 2340102
ขิงผงสำเร็จรูป ใช้ชงดื่ม สรรพคุณ ใช้ขับลม แก้จุกเสียด แน่นท้อง บำรุงธาตุ ขนาดบรรจุ จำนวน 10 ซอง ๆ ละ 20 กรัม ชงกับน้ำร้อน 1 ซอง/น้ำ 1 แก้ว กลุ่มทำเครื่องดื่มสมุนไพร (ขิงผงสำเร็จรูป) 37 หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านอ้อน อำเภองาว จังหวัดลำปาง ติดต่อ : นางจำนอง หมื่นวังใน โทร :09-8357701 e-mail : patanalampang@hotmail.com
ขิงผงสำเร็จรูป ขับลมในกระเพาะอาหาร วิธีชง ขิงผง 100% 1 ซองเล็ก แช่ในน้ำร้อน 1 แก้ว ปิดฝาไว้ 3-5 นาที ดื่มขณะยังอุ่น กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรแปรรูปจิราภรณ์ 6/1 หมู่ 1 บ้านท่ากระดาษ ถนนผ้าฮ่าม-สันผีเสื้อ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อ : คุณจิราภรณ์ รังสี โทร : 089 998 4790
ขิงผงสำเร็จรูป ชนิดซอง บรรจุ 30 ซองเล็ก ขับลมในกระเพาะอาหาร วิธีชง ขิงผง 100% 1 ซองเล็ก แช่ในน้ำร้อน 1 แก้ว ปิดฝาไว้ 3-5 นาที ดื่มขณะยังอุ่น กลุ่มเครื่องดื่มสมุนไพรแปรรูปจิราภรณ์ 6/1 หมู่ 1 บ้านท่ากระดาษ ถนนผ้าฮ่าม-สันผีเสื้อ ตำบลฟ้าฮ่าม อำเภอเมือง จังหวัดเชียงใหม่ 50000 ติดต่อ : คุณจิราภรณ์ รังสี โทร : 089 998 4790
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปริง 72/9 หมู่ 4 บ้านปริง ต.นบปริง อ.เมือง จ.พังงา 82000 ติดต่อ : คุณขวัญใจ แสงไทย, คุณปฤติมาภร โลหะ โทร : 08-1537-5370, 08-1676-0780
ขิงผงสำเร็จรูป ขิงผงสำเร็จรูป (OTOP) กลุ่มผลิตภัณฑ์เครื่องดื่มสมุนไพร เลขที่ 89 หมู่ที่ 5 ตำบลห้างฉัตร อำเภอห้างฉัตร จังหวัดลำปาง 52190 โทร :054 339228
ขิงผงสำเร็จรูป แบบกล่อง บรรจุ 25 ซอง ซองพลาสติกใส ซองละ 10 กรัม (22648) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรท่าตูม 34/1 หมู่ 5 บ้านท่าตูม ตำบลท่าตูม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 ติดต่อ : คุณอำนาจ มูลนางเดียว โทร : 037 285142, 037 285103, 08 1761 1950 E-mail : tatoom_herb@yahoo.com
ขิงผงสำเร็จรูป (4 ดาว ปี 2552) ขิงผงสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 402000184701)(OPC52 KK4Stars)52B,524B กลุ่มอาชีพสมุนไพรชงดื่มบ้านห้วยเตย 178 ห้วยเตย หมู่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 ติดต่อ : นางสานิตย์ สีเนหะ โทร :08-1261-1239 e-mail : puch2513@thai.com
ขิงผงสำเร็จรูป (4 ดาว ปี 2553) ขิงผงสำเร็จรูป (รหัสโอทอป 402000184701)(OPC53 KK4Stars)53B,534B กลุ่มอาชีพสมุนไพรชงดื่มบ้านห้วยเตย 178 ห้วยเตย หมู่ 7 ต.ห้วยม่วง อ.ภูผาม่าน จ.ขอนแก่น 40350 ติดต่อ : นางสานิตย์ สีเนหะ โทร :08-1261-1239 e-mail : puch2513@thai.com

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 3061 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.