สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อัญมณี เพชรพลอย (Gems and Jewelry)
อัญมณีเพชรพลอยต่างๆ (Gems & Jewelry) >> อัญมณีเพชรพลอย (Gems & Jewelry) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 960 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
พลอยบุศราคัม พลอยบุศราคัม ซีทรี อาฟริกา น้ำหนักพลอย : 12.11 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803
พลอยบุษราคัมน้ำหนึ่ง พลอยบุษราคัมน้ำหนึ่ง 21.63 กะรัต (161249) กลุ่มเจียระไนพลอย 163 หมู่ 3 บ้านบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140 ติดต่อ : นางกัญชรา เอื้อการณ์ โทร : 039 536230, 081 6834270, 081 9344206
พลอยบุษราคัมน้ำหนึ่ง พลอยบุษราคัมน้ำหนึ่ง 18.10 กะรัต (161249) กลุ่มเจียระไนพลอย 163 หมู่ 3 บ้านบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140 ติดต่อ : นางกัญชรา เอื้อการณ์ โทร : 039 536230, 081 6834270, 081 9344206
พลอยบุษราคัมสี่เหลี่ยม พลอยบุษราคัมสี่เหลี่ยม 50.60 กะรัต (161249) กลุ่มเจียระไนพลอย 163 หมู่ 3 บ้านบ่อไร่ ตำบลบ่อพลอย อำเภอบ่อไร่ จังหวัดตราด 23140 ติดต่อ : นางกัญชรา เอื้อการณ์ โทร : 039 536230, 081 6834270, 081 9344206
พลอยประดับ เป็นอัญมณีประเภทพลอย,ทับทิม,บุษราคัม, โกเมน มี 3 รูปทรงคือ ทรงกลม, รูปไข่ และหลังเบี้ย ฝีมือเจียระไนละเอียดประณีต สวยงาม กลุ่มเจียระไนพลอย บ้านนาคู หมู่ที่ 9 ตำบลสร้างถ่อน้อย อำเภอหัวตะพาน จังหวัดอำนาจเจริญ ติดต่อ : นายเสถียร กองแก้ว โทร :045-469500 e-mail : cdd_amnatcharoen@hotmail.com
พลอยไพลิน พลอยไพลิน 3 เม็ด น้ำหนักพลอย : 8.704 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803
พลอยไพลิน พลอยไพลิน 20 เม็ด น้ำหนักพลอย : 28.46 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803
พลอยไพลิน พลอยไพลิน น้ำหนักพลอย : 2.06 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803
พลอยไพลิน จากจันทบุรี (รหัสสินค้า GBS00012) พลอยไพลิน จากจันทบุรี พลอยสวย ไพลินจันท์ น้ำงาม ไฟดี พลอยรูปมาคีส์ พลอย 0.73 กะรัต ขนาด 0.4x0.85x0.25 ซม. ขนาด 0.4x0.85x0.25 ซม. ห้างทอง กนกรัตน์ 251-251/1 ถ.ศรีจันท์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 312554, 312020 โทรสาร : 039 323827
พลอยมรกต พลอยมรกต 7 เม็ด น้ำหนักพลอย : 13.25 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803
พลอยมรกต พลอยมรกต น้ำหนักพลอย : 1.79 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803
พลอยมรกต พลอยมรกต น้ำหนักพลอย : 3.04 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803
พลอยมรกต พลอยมรกต 12 เม็ด น้ำหนักพลอย : 10.00 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803
พลอยมรกต พลอยมรกต 30 เม็ด น้ำหนักพลอย : 15.02 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803
พลอยมาคีย์ พลอยรูปรี กลุ่มเจียรนัยพลอย บ้านเลขที่ 116 หมู่ 14 บ้านสระล้อม ตำบลถลุงเหล็ก อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อ: นายอุทัย ศิลาพลอย โทร: 09-7518730 Email: cdd_bureerum@thaimail.com
พลอยรูเบลไลท์ จากอัฟริกา (รหัสสินค้า GRL0008) พลอยรูเบลไลท์ จากอัฟริกา พลอยมีตำหนิ เมื่อมองด้วยตาเปล่า เนื้อไม่สะอาด สีแดงอมชมพู พลอยรูปไข่ พลอย 2.05 กะรัต ขนาด 0.72x0.89x0.49 ซม. ห้างทอง กนกรัตน์ 251-251/1 ถ.ศรีจันท์ ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 312554, 312020 โทรสาร : 039 323827
พลอยเลมอนควอทซ์ พลอยเลมอนควอทซ์(OTOP) กลุ่มชมรมบ้านเจียระไนพลอย 36/1 หมู่ 5 แขวงประเวศ เขตประเวศ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10250 ติดต่อ : นายสุเชษฐ โพพัตธิ์ โทรศัพท์ : 06 7929905 , 02 3229067 โทรสาร : 02 3226732
พลอยสตาร์ พลอยสตาร์ น้ำหนักพลอย : 3.52 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803
พลอยสตาร์ พลอยสตาร์ 15 เม็ด น้ำหนักพลอย : 25.46 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803
พลอยสตาร์ พลอยสตาร์ 11 เม็ด น้ำหนักพลอย : 19.59 กะรัต ร้านทองรัตนา 88 ถนนศรีจันทร์ (เยื้องโรงภาพยนตร์โอโรร่า) ต.วัดใหม่ อ.เมือง จ.จันทบุรี 22000 โทร : 039 313977, 01 591-0803

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 960 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.