สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >> หัตถกรรม-ดอกไม้ประดิษฐ์ (Artificial Flowers) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 6304 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกกล้วยไม้ฟาแลนด์ สีม่วง เป็นการทำดอกไม้จากผ้า แล้วลงสีให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด ตามด้วยขั้นตอนอัดกาว เพื่อความทนทานของชิ้นงาน (15947) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว 310/626 บ้านปิ่นเจริญ 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ติดต่อ : คุณศศิธร พุ่มหิรัญ โทร : 09 8843195 e-mail : khawnzss4@hotmail.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกกล้วยไม้ฟาแลนด์สีเขียว เป็นการทำดอกไม้จากผ้า แล้วลงสีให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด ตามด้วยขั้นตอนอัดกาว เพื่อความทนทานของชิ้นงาน (15947) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว 310/626 บ้านปิ่นเจริญ 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ติดต่อ : คุณศศิธร พุ่มหิรัญ โทร : 09 8843195 e-mail : khawnzss4@hotmail.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกกล้วยไม้ฟาแลนด์ สีม่วงชมพู เป็นการทำดอกไม้จากผ้า แล้วลงสีให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด ตามด้วยขั้นตอนอัดกาว เพื่อความทนทานของชิ้นงาน (15947) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว 310/626 บ้านปิ่นเจริญ 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ติดต่อ : คุณศศิธร พุ่มหิรัญ โทร : 09 8843195 e-mail : khawnzss4@hotmail.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกกล้วยไม้ฟาแลนด์ สีขาว เป็นการทำดอกไม้จากผ้า แล้วลงสีให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด ตามด้วยขั้นตอนอัดกาว เพื่อความทนทานของชิ้นงาน (15947) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว 310/626 บ้านปิ่นเจริญ 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ติดต่อ : คุณศศิธร พุ่มหิรัญ โทร : 09 8843195 e-mail : khawnzss4@hotmail.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกกล้วยไม้ฟาแลนด์ สีเหลือง เป็นการทำดอกไม้จากผ้า แล้วลงสีให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด ตามด้วยขั้นตอนอัดกาว เพื่อความทนทานของชิ้นงาน (15947) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว 310/626 บ้านปิ่นเจริญ 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ติดต่อ : คุณศศิธร พุ่มหิรัญ โทร : 09 8843195 e-mail : khawnzss4@hotmail.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกทิวลิปสีขาว เป็นการทำดอกไม้จากผ้า แล้วลงสีให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด ตามด้วยขั้นตอนอัดกาว เพื่อความทนทานของชิ้นงาน (15947) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว 310/626 บ้านปิ่นเจริญ 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ติดต่อ : คุณศศิธร พุ่มหิรัญ โทร : 09 8843195 e-mail : khawnzss4@hotmail.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกทิวลิปสีเหลือง เป็นการทำดอกไม้จากผ้า แล้วลงสีให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด ตามด้วยขั้นตอนอัดกาว เพื่อความทนทานของชิ้นงาน (15947) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว 310/626 บ้านปิ่นเจริญ 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ติดต่อ : คุณศศิธร พุ่มหิรัญ โทร : 09 8843195 e-mail : khawnzss4@hotmail.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกทิวลิปสีชมพู เป็นการทำดอกไม้จากผ้า แล้วลงสีให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด ตามด้วยขั้นตอนอัดกาว เพื่อความทนทานของชิ้นงาน (15947) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว 310/626 บ้านปิ่นเจริญ 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ติดต่อ : คุณศศิธร พุ่มหิรัญ โทร : 09 8843195 e-mail : khawnzss4@hotmail.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกทิวลิปสีส้ม เป็นการทำดอกไม้จากผ้า แล้วลงสีให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด ตามด้วยขั้นตอนอัดกาว เพื่อความทนทานของชิ้นงาน (15947) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว 310/626 บ้านปิ่นเจริญ 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ติดต่อ : คุณศศิธร พุ่มหิรัญ โทร : 09 8843195 e-mail : khawnzss4@hotmail.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว ดอกกล้วยไม้ฟาแลนด์พร้อมไหผ้าไหม เป็นการทำดอกไม้จากผ้า แล้วลงสีให้เหมือนธรรมชาติมากที่สุด ตามด้วยขั้นตอนอัดกาว เพื่อความทนทานของชิ้นงาน (15947) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากผ้าอัดกาว 310/626 บ้านปิ่นเจริญ 3 ถ.สรงประภา แขวงสีกัน เขตดอนเมือง กรุงเทพฯ 10210 ติดต่อ : คุณศศิธร พุ่มหิรัญ โทร : 09 8843195 e-mail : khawnzss4@hotmail.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากโฟม ดอกไม้ประดิษฐ์จากโฟม (161249) กลุ่มเวียงพร้าวดอกไม้ประดิษฐ์ 63 หมู่ที่ 4 บ้านแจ่งกู่เรือง ถนนเขื่อนเพชร ตำบลเวียง อำเภอพร้าว จังหวัดเชียงใหม่ 50190 ติดกับ : คุณพูนทรัพย์ ทุนคำ โทร : 053 889494 , 08 6654 7057 e-mail : poonsubtk@yahoo.co.th
ดอกไม้ประดิษฐ์จากไม้มงคล ดอกไม้ประดิษฐ์จากไม้มงคล (รหัสโอทอป 450701605201) กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากไม้มงคล บ้านบะเค 22 บะเล หมู่ 10 ตำบลโพธิ์ทอง อำเภอโพนทอง จังหวัดร้อยเอ็ด 45110 ติดต่อ : นางพนัส วะไลศรี โทร : 085-0657955
ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา (17550) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 101/145 บ้านเบญจพร ถนนปทุมธานี-สามโคก หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 ติดต่อ : คุณดารารัตน์ คลังระหัด โทร : 0 2581 1924 , 08 1761 4689 , 0 2979 1068 e-mail : kdararat@yahoo.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา (17550) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากวัสดุธรรมชาติ 101/145 บ้านเบญจพร ถนนปทุมธานี-สามโคก หมู่ที่ 3 ตำบลกระแชง อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 ติดต่อ : คุณดารารัตน์ คลังระหัด โทร : 0 2581 1924 , 08 1761 4689 , 0 2979 1068 e-mail : kdararat@yahoo.com
ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา(OTOP) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรตำบลบางนายสี บ้านเลขที่ 7 ซอยเสนาราษฎร์ ตำบลบางนายสี อำเภอตะกั่วป่า จังหวัดพังงา 82110 ติดต่อ : นางประนอม การะเกตุ โทร : 01 9685250, 076 431060
ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา เป็นดอกไม้ประดิษฐ์เพื่อใช้ในพิธีต่าง ๆ หรือประดับตกแต่งบ้าน หรือสถานที่ต่าง ๆ สวยงาม ประณีต มีให้เลือกมากมาย กลุ่มผลิตดอกไม้จากยางพารา 10 หมู่ 2 บ้านทุ่งไหม้ ต.ควนกรด อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช 80110 ติดต่อ : นางกำจอย พันธ์งาม โทร : 075-328444, 01-3676996
ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ทำจากกระดาษชุบน้ำยาง สวยงาม มีหลายรูปแบบตามความต้องการของลูกค้า (OTOP) กลุ่มสตรีบ้านห้างสูงเนิน 15 หมู่ที่ 3 ตำบลห้างสูง อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี 20190 ติดต่อ : นางมาณี ภัคสุภาพล โทร : 01 9422926, 09 0009802
ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา เป็นดอกไม้ประดิษฐ์ที่เหมือนจริงสวยงาม และเป็นผลิตภัณฑ์ที่ได้รับการยอมรับจากชาวต่างประเทศ โดยเฉพาะทางยุโรป (OTOP) กลุ่มทำดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา หมู่ 7 บ้านเสม็ด ตำบลกลันทา อำเภอเมือง จังหวัดบุรีรัมย์ 31000 ติดต่อ : นายสีจันทร์ วันภักดี โทร :044 616957, 09 709-211
ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา เป็นดอกไม้ประดิษฐ์จากใบยางพารา กระดาษสา ต้นโสนเคลือบเงา รูปแบบแตกต่างกันออกไปตามความต้องการของตลาด และของลูกค้า กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ เลขที่ 46/2 หมู่2 บ้านเกาะวงษ์เกียรติ์ ต.ทับผึ้ง อ.ศรีสำโรง จ.สุโขทัย 64120 ติดต่อ : นางสาววงษ์เดือน อยู่จำรัส โทร :01 740-9647
ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา ดอกไม้ประดิษฐ์จากยางพารา (8747) (OTOP) (Coop) กลุ่มสตรีสหกรณ์อำเภอโพธิ์ชัย 89 หมู่ 2 บ้านชัยวารี ตำบลขามเปี้ย อำเภอโพธิ์ชัย จังหวัดร้อยเอ็ด 45230 ติดต่อ : นางสาวประดิษฐา แดนดงยิ่ง โทร : 043 518471

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 | 314 | 315 | 316 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 6304 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.