สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >> หัตถกรรม-ดอกไม้ประดิษฐ์ (Artificial Flowers) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 6241 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว (5848) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม 30 ตลาดบ้านหมี่ ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณสำราญ แสงกิ่ง โทร : 036 471310, 08 9517 4783
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว (5848) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม 30 ตลาดบ้านหมี่ ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณสำราญ แสงกิ่ง โทร : 036 471310, 08 9517 4783
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัวในกรอบ (151147)(OTOP) กลุ่มต้นคิด 241/3 ตำบลพิมาน อำเภอเมือง จังหวัดสตูล 91000 ติดต่อ : นางสุณี ขวัญชื่น โทร :0-7473-1154
ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว (4 ดาว ปี 2552) ดอกไม้ประดิษฐ์จากใยบัว (รหัสโอทอป 910700154901)(OPC52 STU4Stars)52D,524D กลุ่มพัฒนาสตรีหมู่ที่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา 22/1 ผัง 13 หมู่ 7 ตำบลนิคมพัฒนา กิ่งอำเภอมะนัง จังหวัดสตูล 91130 ติดต่อ : นางสุกัญญา อินยอด โทร : 08-1748-2392
ดอกไม้ประดิษฐ์จากระดาษสา (2 ดาว ปี 2552) ดอกไม้ประดิษฐ์จากระดาษสา (รหัสโอทอป 100400174701) กลุ่มแม่บ้านศรีพฤกษา สถานที่ตั้ง : 105/215 หมู่ 4 ซอย8 หมู่บ้านเลิศอุบล 5 ถ.สวนสยาม แขวงคันนายาว เขตคันนายาว กรุงเทพฯ 10230 ติดต่อ : คุณสุชาดา ศิริพันธุ์ โทร : 02 5176977, 08 9895 0393
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 451600995201) พรรณีดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 92 พิมพ์พัฒนา หมู่ 1 ต.ศรีสมเด็จ อ.ศรีสมเด็จ จ.ร้อยเอ็ด 45280 ติดต่อ : นางพรรณี พันโภคา โทร :08 7852 4694
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (21553) กลุ่มอาชีพโคมไฟจากผ้าใยบัว 98 หมู่ 9 ชุมชนหัวกองเหล็ก ตำบลบ้านครัว อำเภอบ้านหมอ จังหวัดสระบุรี 18270 ติดต่อ : คุณสมคิด เกิดเจริญ โทร : 089 0902690, 036 283031
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 330900574901) กลุ่มเกษตร 1 สร้างแก้ว หมู่ 7 ต.สร้างปี่ อ.ราษีไศล จ.ศรีสะเกษ 33160 ติดต่อ : นายเหรียญ นามแสง โทร :08 3384 2359
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 331500054701) กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้ 55 หนองอะโลม หมู่ 10 ต.เขิน อ.น้ำเกลี้ยง จ.ศรีสะเกษ 33130 ติดต่อ : นางหนูเล็ก ภูภักดี โทร :08 5028 4988
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 301000264701)(OPC52 NR4Stars)52D,524D กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมะค่า 2 หมู่ 1 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 ติดต่อ : นางณัฐภรณ์ จึงไพศาลกุล โทร : 0-4437-7029
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 310800044701) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 147 หมู่ 3 ตำบลปราสาท อำเภอบ้านกรวด จังหวัดบุรีรัมย์ 31180 ติดต่อ : คุณนวลแข แซ่ตัน โทร : 08 1789 4892
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 460101294701) กลุ่มพัฒนาสตรีชุมชนสงเปลือยนอก 55 หมู่ 19 ตำบลกาฬสินธุ์ อำเภอเมือง จังหวัดกาฬสินธุ์ 46000 ติดต่อ : นางประมวล ดลสวัสดิ์
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 400100984701) กลุ่มสตรีและเยาวชนสหกรณ์การเกษตรขอนแก่น จำกัด 171/1 ดอนบม หมู่ 10 ต.เมืองเก่า อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000 ติดต่อ : นางประเสริฐ์ แสนสีหา โทร : 043-916001
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 401000195201) กลุ่มประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม 44/1 แคนเหนือ หมู่ 1 ตำบลแคนเหนือ อำเภอบ้านไผ่ จังหวัดขอนแก่น 40110 ติดต่อ : นางหลิน สุดจริง
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 303000195201) กลุ่มศิลปประดิษฐ์ดอกไม้จากรังไหม 21 หมู่ 11 บ้านหนองบัวพัฒนา ตำบลบัวลาย กิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120 ติดต่อ : คุณหนูจีน ศรีนัมมัง โทร : 044 495109, 08 9987 1394
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 303000265201) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 137 หมู่ 2 ตำบลเมืองพะไล กิ่งอำเภอบัวลาย จังหวัดนครราชสีมา 30120 ติดต่อ : คุณเทวี หงษ์ไธสง โทร : 08 9847 5319
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป480501875205 ) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนบ้านน้ำก่ำน้อย หมู่ 17 133 น้ำก่ำน้อย หมู่ 17 ตำบลน้ำก่ำ อำเภอธาตุพนม จังหวัดนครพนม 48110 ติดต่อ : นายกิตติศักดิ์ ชมจันทร์ โทร : 08-5752-1549
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (รหัสโอทอป 440302294901)(OPC52 MS4Stars)52D,524D ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม 259 หมู่ 24 ตำบลหัวขวาง อำเภอโกสุมพิสัย จังหวัดมหาสารคาม 44140 ติดต่อ : นางยุพิน โพธิ์กลาง โทร : 0-4374-5477
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกแม็กช่อ ประดิษฐ์จากรังไหม (12350) กลุ่มสตรีสหกรณ์บ้านดงประโคก 316 หมู่ 3 บ้านดงประโคก ตำบลสมอแข อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก 65000 ติดต่อ : นางกุหลาบ เอี่ยมสาย โทร : 055 223618, 089 7031933
ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม ดอกไม้ประดิษฐ์จากรังไหม (3150) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์บ้านมะค่า 2 หมู่ 1 ตำบลมะค่า อำเภอโนนสูง จังหวัดนครราชสีมา 30160 ติดต่อ : นางณัฐภรณ์ จึงไพศาลกุล โทร : 0-4437-7029

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 | 305 | 306 | 307 | 308 | 309 | 310 | 311 | 312 | 313 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 6241 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.