สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >> หัตถกรรม-ดอกไม้ประดิษฐ์ (Artificial Flowers) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 6079 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ตุ๊กตากล่องดนตรี ตุ๊กตากล่องดนตรี ขนาดใหญ่ (141250) บ้านดอกไม้ประดิษฐ์ 93/83 หมู่ 4 คอนโดท่าน้ำนนท์วิเลจ ถนนสุขาภิบาล ตำบลบางศรีเมือง อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดต่อ : คุณประพิศ เยาวรัตน์ โทร : 086 7859415
ตุ๊กตากล่องดนตรีผ้ากาบเพชร ตุ๊กตากล่องดนตรีผ้ากาบเพชร (19847) (OTOP) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ชุมชนศรีเทพ เลขที่ 227-229 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 ติดต่อ : คุณมาลัย สง่าทอง โทร :09 6089914 , 0 5626 1169
ตุ๊กตากล่องดนตรีผ้าใยบัว ตุ๊กตากล่องดนตรีผ้าใยบัว (19847) (OTOP) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ชุมชนศรีเทพ เลขที่ 227-229 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 ติดต่อ : คุณมาลัย สง่าทอง โทร :09 6089914 , 0 5626 1169
ตุ๊กตากล่องดนตรีผ้าใยบัวเล็ก ตุ๊กตากล่องดนตรีผ้าใยบัวเล็ก (19847) (OTOP) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ชุมชนศรีเทพ เลขที่ 227-229 ถนนพหลโยธิน ตำบลตาคลี อำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ 60140 ติดต่อ : คุณมาลัย สง่าทอง โทร :09 6089914 , 0 5626 1169
ตุ๊กตาจิ๋วดินหอมมะลิ หัตถกรรมจากดินหอมมะลิ กลุ่มผลิตภัณฑ์ดินหอมมะลิตำบลนครปฐม ผู้นำชุมชนและกลุ่ม : นางศิริวรรณ พรพิทักษ์นันท์ โทร :034-243036
ตุ๊กตาดอกไม้ผ้าใยบัว ตุ๊กตาดอกไม้ผ้าใยบัว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 ติดต่อ : นางมลฤดี จงบรรจบ โทร : 06 0486700 , 032 548116
ตุ๊กตาดอกไม้ผ้าใยบัว ตุ๊กตาดอกไม้ผ้าใยบัว กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านปากคลอง หมู่ที่ 5 ตำบลแม่รำพึง อำเภอบางสะพาน จังหวัดประจวบคีรีขันธ์ 77140 ติดต่อ : นางมลฤดี จงบรรจบ โทร : 06 0486700 , 032 548116
ตุ๊กตาบนฐานกล่องดนตรี ตุ๊กตาบนฐานกล่องดนตรี DC101 (4248) กลุ่มดอกไม้สดอบแห้ง เลขที่ 137/29 ถ.ป่ามะพร้าว ต.หัวรอ อ.พระนครศรีอยุธยา จ.พระนครศรีอยุธยา 13000
ตุ๊กตาใบยางพารา ตุ๊กตาใบยางพารา (รหัสโอทอป 390500774901) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์ 131 ต.บ้านโคก อ.สุวรรณคูหา จ.หนองบัวลำภู 39270 ติดต่อ : นางประยูร สาวิสัย โทร :08 7072 7199
ตุ๊กตาผ้าใยบัว ตุ๊กตาชุดผ้าใยบัว พร้อมกล่องดนตรี (9549) กลุ่มศิลปประดิษฐ์จากผ้าใยบัว 178 หมู่ 5 ตำบลบ้านชุ้ง อำเภอนครหลวง จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13260 ติดต่อ : นางมยุรี ศรีสมบัติ โทร : 07 1207939
ตุ๊กตาราศีปีเกิดประดับดอกไม้ ตุ๊กตาราศีปีเกิดประดับดอกไม้ ประดิษฐ์จากดินหอมมะลิ และขี้เลื่อย (41148) กลุ่มผู้ผลิตจักสานตะกร้าด้วยก้านมะพร้าว และดอกไม้ประดิษฐ์ 239 หมู่ 5 บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 ติดต่อ : คุณศรัณย์ชัยชล อยู่เอี่ยม โทร : 01 9496938, 01 9923274
ตุ๊กตาราศีปีเกิดประดับดอกไม้ ตุ๊กตาราศีปีเกิดประดับดอกไม้ ประดิษฐ์จากดินหอมมะลิ และขี้เลื่อย (41148) กลุ่มผู้ผลิตจักสานตะกร้าด้วยก้านมะพร้าว และดอกไม้ประดิษฐ์ 239 หมู่ 5 บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 ติดต่อ : คุณศรัณย์ชัยชล อยู่เอี่ยม โทร : 01 9496938, 01 9923274
ตุ๊กตาราศีปีเกิดประดับดอกไม้ ตุ๊กตาราศีปีเกิดประดับดอกไม้ ประดิษฐ์จากดินหอมมะลิ และขี้เลื่อย (41148) กลุ่มผู้ผลิตจักสานตะกร้าด้วยก้านมะพร้าว และดอกไม้ประดิษฐ์ 239 หมู่ 5 บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 ติดต่อ : คุณศรัณย์ชัยชล อยู่เอี่ยม โทร : 01 9496938, 01 9923274
ตุ๊กตาราศีปีเกิดประดับดอกไม้ ตุ๊กตาราศีปีเกิดประดับดอกไม้ ประดิษฐ์จากดินหอมมะลิ และขี้เลื่อย (41148) กลุ่มผู้ผลิตจักสานตะกร้าด้วยก้านมะพร้าว และดอกไม้ประดิษฐ์ 239 หมู่ 5 บ้านคลองไก่เถื่อน ตำบลคลองไก่เถื่อน อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 ติดต่อ : คุณศรัณย์ชัยชล อยู่เอี่ยม โทร : 01 9496938, 01 9923274
ตุ้มหู ตุ้มหู มีหลายสี (OTOP)(APEC) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากเกล็ดปลา 163 หมู่ 7 บ้านเขาเพดาน ถนนต้นชด - นาวง ตำบลนาเมืองเพชร อำเภอสิเกา จังหวัดตรัง 92150 ติดต่อ : คุณฉวีวรรณ ช่วยระดม โทร : 089 299 5842, 087 882 7617
ตู้ชุดบูชาพระสามกษัตริย์ฐานบัว ตู้ชุดบูชาพระสามกษัตริย์ฐานบัว (161249) กลุ่มอาชีพ HAND MAKE (แฮนด์เมค) 1/268 หมู่ที่ 7 การเคหะแห่งชาติ ถนนรามอินทรา แขวงท่าแร้ง เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 ติดต่อ : คุณนงลักษณ์ ไชยประเสริฐ โทร : 02 5102843 , 02 5103099 , 08 9174 5724
ตู้ดอกกุหลาบ ดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม (20747) กลุ่มอาชีพสตรีศิลปะประดิษฐ์จากดินหอมมะลิ เลขที่ 5 หมู่ที่ 4 บ้านตลาดใหม่ ตำบลพานทอง อำเภอพานทอง จังหวัดชลบุรี 20160 ติดต่อ : นางอรพรรณ เสริมชีพ โทร :09 2520100 , 038 740451
ตู้ดอกบัวประดิษฐ์ ตู้ดอกบัวประดิษฐ์ (21650) กลุ่มศิลปประดิษฐ์บ้านสนามชัย 23/2 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 ติดต่อ : คุณไพรวัลย์ ธรรมเกษา โทร : 035 372230, 08 1853 3185 โทรสาร : 035 372230
ตู้ดอกบัวประดิษฐ์ ตู้ดอกบัวประดิษฐ์ ตู้ทำจากไม้สัก ฐานสี่เหลี่ยม (21650) กลุ่มศิลปประดิษฐ์บ้านสนามชัย 23/2 หมู่ 1 ตำบลสนามชัย อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13190 ติดต่อ : คุณไพรวัลย์ ธรรมเกษา โทร : 035 372230, 08 1853 3185 โทรสาร : 035 372230
ตู้ธนบัตร ดอกไม้ประดิษฐ์จากธนบัตร ประดับในตู้ทรง 6 เหลี่ยม (5848) กลุ่มดอกไม้ประดิษฐ์จากดินหอม 30 ตลาดบ้านหมี่ ถนนประชาอุทิศ ตำบลบ้านหมี่ อำเภอบ้านหมี่ จังหวัดลพบุรี 15110 ติดต่อ : คุณสำราญ แสงกิ่ง โทร : 036 471310, 08 9517 4783

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 | 185 | 186 | 187 | 188 | 189 | 190 | 191 | 192 | 193 | 194 | 195 | 196 | 197 | 198 | 199 | 200 | 201 | 202 | 203 | 204 | 205 | 206 | 207 | 208 | 209 | 210 | 211 | 212 | 213 | 214 | 215 | 216 | 217 | 218 | 219 | 220 | 221 | 222 | 223 | 224 | 225 | 226 | 227 | 228 | 229 | 230 | 231 | 232 | 233 | 234 | 235 | 236 | 237 | 238 | 239 | 240 | 241 | 242 | 243 | 244 | 245 | 246 | 247 | 248 | 249 | 250 | 251 | 252 | 253 | 254 | 255 | 256 | 257 | 258 | 259 | 260 | 261 | 262 | 263 | 264 | 265 | 266 | 267 | 268 | 269 | 270 | 271 | 272 | 273 | 274 | 275 | 276 | 277 | 278 | 279 | 280 | 281 | 282 | 283 | 284 | 285 | 286 | 287 | 288 | 289 | 290 | 291 | 292 | 293 | 294 | 295 | 296 | 297 | 298 | 299 | 300 | 301 | 302 | 303 | 304 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 6079 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.