สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ผลิตผลทางการเกษตร (Agricultural Products / Mineral / Fuels)
ข้าวสาร (Rice) >> ข้าวสาร (Rice) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 653 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ป้องกันโรคเหน็บชาและปากนกกระจอก กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036-426287
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ เป็นข้าวหอมมะลิที่ผลิตด้วยเครื่องมือโบราณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกระสังข์ 110 ม.6 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นางบังอร พนมผา โทร :01-4148522 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ผลผลิตจากการเกษตร คือ ข้าว ที่นำข้าวเปลือกมาใส่ครกตำ แล้วร่อนให้เปลือกออก กลุ่มข้าวหอมมะลิซ้อมมือ หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ติดต่อ : นางผ่องศรี มั่นคง โทร :036-275249,277728
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม (211047) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุหย่องสามัคคี 2/3 หมู่ 7 บ้านบุหย่อง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 ติดต่อ : นางอุบล ชะบาทอง โทร : 01 8658191, 037 388033
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ขนาดบรรจุ 3 กิโลกรัม (211047) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุหย่องสามัคคี 2/3 หมู่ 7 บ้านบุหย่อง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 ติดต่อ : นางอุบล ชะบาทอง โทร : 01 8658191, 037 388033
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม (211047) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุหย่องสามัคคี 2/3 หมู่ 7 บ้านบุหย่อง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 ติดต่อ : นางอุบล ชะบาทอง โทร : 01 8658191, 037 388033
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิแดง (8948) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งสมอสามัคคี 94 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 ติดต่อ : คุณสำราญ ภิญโญ โทร : 0 1384 2889 , 0 3465 9212
ข้าวหอมมะลิแดง ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ทำมาจากข้าวที่ปลูกเองในพื้นที่ คุณภาพดี เมล็ดข้าวสวย มีกลิ่นหอมสะอาด ถูกหลักอนามัย หุงขึ้นหม้อ ให้คุณค่าทางอาหารสูง กลุ่มพัฒนาสตรีมะขามจารึก บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 7 บ้านมะขามจารึก ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อ นางเพอะ สมนึกตน โทร :044-618589 e-mail : cdd_bureeram@thaimail.com
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิแดง กลิ่นหอม มีคุณค่าทางอาหารสูง(OTOP) กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองไทร หมู่ที่ 2 บ้านตะกุดตาสา ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 ติดต่อ : นางจินดา นวลสุวรรณ โทร :01 876-3217
ข้าวหอมมะลิแดง คุณประโยชน์เทียบแล้วมีมากกว่าข้าวชนิดอื่นๆ แต่ไม่ค่อยมีคนนิยมรับประทานเพราะไม่น่ากิน สารอาหารที่มีอยู่ในข้าวแดงมี แป้ง ไขมัน โปรตีน ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็กในปริมาณที่สูง สรรพคุณ ป้องกันโรคหัวใจ, ป้องกันโรคแขนขาไม่มีกำลังวังชา, รักษามือเท้าบวมมีผื่นขึ้น, ป้องกันโรคนอนไม่หลับ, รักษาระบบย่อยอาหารที่ไม่ปกติ มีลมในท้อง และลำไส้ (12350) กลุ่มเกษตรทิพย์ 155 หมู่ 7 บ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160 ติดต่อ : นายบุญมี สุระโคตร โทร : 08 6868 1139
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน แก้โรคเหน็บชา (151255)(TTB-TMC)(Food12) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 โทร :08 6243 7618
ข้าวหอมมะลิแดงขัด ข้าวหอมมะลิแดงขัด (8747) (Coop) สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด 92 หมู่ 7 บ้านสัมพันธ์ ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ติดต่อ : นางเครือวัลย์ แสนหวัง โทร : 044 551122 โทรสาร : 044 551227
ข้าวหอมมะลิตราทุ่งสมอ ตราทุ่งสมอ ข้าวแดงมันปู (8948) กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ 46 ดอนปรก หมู่ 4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 ติดต่อ : คุณสนอง สอนใจ โทร : 08 1745 8318 , 034 659231
ข้าวหอมมะลิตราเทียนพรรษา เป็นข้าวเจ้าหอมมะลิคัดเกรด บรรจุถุง ใช้สำหรับหุงต้ม รับประมาน มีความหอมนุ่ม บรรจุถุง 5 กก. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ หมู่ 3 30 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด
ข้าวหอมมะลิตราปลาคู่ (5 ดาว ปี 2553) ข้าวหอมมะลิตราปลาคู่ (รหัสโอทอป 560502165301)(OPC53 PY5Stars)53A,535A หจก.โรงสีข้าวพะเยารุ่งเรือง 129 หมู่ที่ 16 ตำบลห้วยลาน อำเภอดอกคำใต้ จังหวัดพะเยา 56120 โทร : 054-494549
ข้าวหอมมะลิตราละมุน (5 ดาว ปี 2555) ข้าวหอมมะลิตราละมุน (รหัสโอทอป 56020007727412) (OPC55 PY5Stars)55A,555A,OPC555 สหกรณ์การเกษตรจุน จำกัด 174 หมู่ที่ 1 บ้านห้วยกั้ง ตำบลจุน อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 ติดต่อ : นายจรัญ หมอหล้า โทร : 054 459132 , 054 421703 โทรสาร : 054 421703
ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ ข้าวหอมมะลิทุ่งกุลาร้องไห้ (3150) กลุ่มเกษตรกรทำนาศรีสว่าง 25 หมู่ 11 บ้านบ่อแก้ว ตำบลศรีสว่าง อำเภอโพนทราย จังหวัดร้อยเอ็ด 45240 ติดต่อ : นายบุญเรือง จริยา โทร : 043 588560-1 , 08 1871 7553
ข้าวหอมมะลิทุ่งรวงทอง เป็นข้าวหอมมะลิพันธุ์แท้ 100% มีรสชาดดี นุ่มนวล ปลอดสารพิษ กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งรวงทอง 251/2 หมู่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ถนนห้วยงิ้ว-ป่าแดด ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 ติดต่อ : คุณบุญยัง กิตติยะ โทร : 081 9920097 หรือ โลตัสสาขาพะเยา, ห้องเจริญภัณฑ์สาขาพะเยา, ร้านกิติยะภาณิชย์ บ้านร่องแมด, ศูนย์สาธิตการตลาด ต.ทุ่งรวงทอง และต.ลอ
ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ข้าวหอมมะลิแท้ 100% (3150) กลุ่มเกษตรกรทำนาทุ่งรวงทอง 251/2 หมู่ 9 บ้านทุ่งรวงทอง ถนนห้วยงิ้ว-ป่าแดด ตำบลทุ่งรวงทอง อำเภอจุน จังหวัดพะเยา 56150 ติดต่อ : คุณบุญยัง กิตติยะ โทร : 081 9920097 หรือ โลตัสสาขาพะเยา, ห้องเจริญภัณฑ์สาขาพะเยา, ร้านกิติยะภาณิชย์ บ้านร่องแมด, ศูนย์สาธิตการตลาด ต.ทุ่งรวงทอง และต.ลอ
ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตรากล้วยหอม (4 ดาว ปี 2553) ข้าวหอมมะลิแท้ 100% ตรากล้วยหอม (รหัสโอทอป 730103745201)(OPC53 NP4Stars)53A,534A ห้างหุ้นส่วนจำกัดกิจธนา (โรงสีข้าว) 85 หมู่ที่ 16 ถนนมาลัยแมน ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 โทร : 034-261288-9

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 653 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.