สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ผลิตผลทางการเกษตร (Agricultural Products / Mineral / Fuels)
ข้าวสาร (Rice) >> ข้าวสาร (Rice) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 664 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ข้าวหอมมะลิกล้อง ข้าวที่ไม่ขัดสี มีประโยชน์ทางโภชนาการสูง กลุ่มเกษตรธรรมชาติสำโรง บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 4 บ้านกะทม ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อ : นางสาวสมพร ชายเพชร โทร: 044-505460 Email: cddsurin@thaimail.com
ข้าวหอมมะลิเก่า ข้าวหอมมะลิเก่า คัดพิเศษ (12350) สหกรณ์การเกษตรมหาชนะชัยจำกัด 176 หมู่ 4 บ้านฟ้าหยาด ตำบลฟ้าหยาด อำเภอมหาชนะชัย จังหวัดยโสธร 35130 ติดต่อ : นายบัญญัติ คำอาจ โทร : 081 5498676
ข้าวหอมมะลิขัดขาว ข้าวหอมมะลิขัดขาว (3150) กลุ่มข้าวหอมมะลิขัดขาวดอกจาน 136/9 หมู่ที่ 11 บ้านจาน ตำบลจาน อำเภอกันทรารมย์ จังหวัดศรีสะเกษ 33130 ติดต่อ : นางณัฐนิตย์ ไกรษี โทร : 08 9630 4203
ข้าวหอมมะลิขาว ข้าวหอมมะลิขาว (29850) กลุ่มโรงสีชุมชนตำบลไก่คำ 111 หมู่ 10 บ้านสามัคคีพัฒนา ตำบลไก่คำ อำเภอเมือง จังหวัดอำนาจเจริญ 37000 ติดต่อ : นายจำสิน สุนันทิพย์ โทร : 081 3935928
ข้าวหอมมะลิขาว ข้าวหอมมะลิธรรมชาติ กลุ่มเกษตรธรรมชาติสำโรง บ้านเลขที่ 16 หมู่ที่ 4 บ้านกะทม ตำบลสำโรง อำเภอเมือง จังหวัดสุรินทร์ ติดต่อ : นางสาวสมพร ชายเพชร โทร: 044-505460 Email: cddsurin@thaimail.com
ข้าวหอมมะลิคลองหลวง เป็นการนำข้าวเปลือกหอมมะลิคลองหลวงมาทำการสี ที่มีคุณค่าตามหลักโภชนาการ ไม่มีสารอื่นเจือปน และราคาถูกกว่าท้องตลาดทั่วไป กลุ่มเกษตรอ่างทอง 64/2 หมู่ 11 บ้านอ่างทอง ต.อ่างทอง อ.ทับสะแก จ.ประจวบคีรีขันธ์ 77130 ติดต่อ : นายสมชาติ โพธิ์ศรีทอง โทร :032-556187 ติดต่อ : นายสมนึก รุ่งกำจัด โทร :01-8588406
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ เป็นผลิตภัณฑ์ที่มีคุณค่าทางโภชนาการสูง ป้องกันโรคเหน็บชาและปากนกกระจอก กลุ่มพัฒนาคุณภาพชีวิต เลขที่ 5 หมู่ที่ 5 ต.ทุ่งท่าช้าง อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี โทรศัพท์ 036-426287
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ผลผลิตจากการเกษตร คือ ข้าว ที่นำข้าวเปลือกมาใส่ครกตำ แล้วร่อนให้เปลือกออก กลุ่มข้าวหอมมะลิซ้อมมือ หมู่ที่ 10 บ้านคลองแผง ต.ทัพเสด็จ อ.ตาพระยา จ.สระแก้ว ติดต่อ : นางผ่องศรี มั่นคง โทร :036-275249,277728
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ เป็นข้าวหอมมะลิที่ผลิตด้วยเครื่องมือโบราณ กลุ่มอาชีพสตรีบ้านหนองกระสังข์ 110 ม.6 ต.แหลมประดู่ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา ติดต่อ : นางบังอร พนมผา โทร :01-4148522 e-mail : cdchachoengsao@se-ed.net
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ขนาดบรรจุ 2 กิโลกรัม (211047) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุหย่องสามัคคี 2/3 หมู่ 7 บ้านบุหย่อง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 ติดต่อ : นางอุบล ชะบาทอง โทร : 01 8658191, 037 388033
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ขนาดบรรจุ 3 กิโลกรัม (211047) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุหย่องสามัคคี 2/3 หมู่ 7 บ้านบุหย่อง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 ติดต่อ : นางอุบล ชะบาทอง โทร : 01 8658191, 037 388033
ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ข้าวหอมมะลิซ้อมมือ ขนาดบรรจุ 5 กิโลกรัม (211047) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านบุหย่องสามัคคี 2/3 หมู่ 7 บ้านบุหย่อง ตำบลเขาพระ อำเภอเมือง จังหวัดนครนายก 26000 ติดต่อ : นางอุบล ชะบาทอง โทร : 01 8658191, 037 388033
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิแดง (8948) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรทุ่งสมอสามัคคี 94 หมู่ที่ 4 บ้านทุ่งสมอ ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 ติดต่อ : คุณสำราญ ภิญโญ โทร : 0 1384 2889 , 0 3465 9212
ข้าวหอมมะลิแดง ผลิตภัณฑ์ข้าวหอมมะลิ ทำมาจากข้าวที่ปลูกเองในพื้นที่ คุณภาพดี เมล็ดข้าวสวย มีกลิ่นหอมสะอาด ถูกหลักอนามัย หุงขึ้นหม้อ ให้คุณค่าทางอาหารสูง กลุ่มพัฒนาสตรีมะขามจารึก บ้านเลขที่ 50 หมู่ที่ 7 บ้านมะขามจารึก ตำบลจันดุม อำเภอพลับพลาชัย จังหวัดบุรีรัมย์ ติดต่อ นางเพอะ สมนึกตน โทร :044-618589 e-mail : cdd_bureeram@thaimail.com
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิแดง กลิ่นหอม มีคุณค่าทางอาหารสูง(OTOP) กลุ่มเกษตรกรทำนาหนองไทร หมู่ที่ 2 บ้านตะกุดตาสา ตำบลหนองไทร อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 ติดต่อ : นางจินดา นวลสุวรรณ โทร :01 876-3217
ข้าวหอมมะลิแดง คุณประโยชน์เทียบแล้วมีมากกว่าข้าวชนิดอื่นๆ แต่ไม่ค่อยมีคนนิยมรับประทานเพราะไม่น่ากิน สารอาหารที่มีอยู่ในข้าวแดงมี แป้ง ไขมัน โปรตีน ฟอสฟอรัส และธาตุเหล็กในปริมาณที่สูง สรรพคุณ ป้องกันโรคหัวใจ, ป้องกันโรคแขนขาไม่มีกำลังวังชา, รักษามือเท้าบวมมีผื่นขึ้น, ป้องกันโรคนอนไม่หลับ, รักษาระบบย่อยอาหารที่ไม่ปกติ มีลมในท้อง และลำไส้ (12350) กลุ่มเกษตรทิพย์ 155 หมู่ 7 บ้านอุ่มแสง ตำบลดู่ อำเภอราษีไศล จังหวัดศรีสะเกษ 33160 ติดต่อ : นายบุญมี สุระโคตร โทร : 08 6868 1139
ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวหอมมะลิแดง ข้าวกล้องเกษตรอินทรีย์ เหมาะสำหรับผู้ป่วยโรคเบาหวาน แก้โรคเหน็บชา (151255)(TTB-TMC)(Food12) วิสาหกิจชุมชนกลุ่มแปรรูปข้าวเพื่อสุขภาพ 299 หมู่ที่ 1 ตำบลหนองไผ่ อำเภอแก้งคร้อ จังหวัดชัยภูมิ 36150 โทร :08 6243 7618
ข้าวหอมมะลิแดงขัด ข้าวหอมมะลิแดงขัด (8747) (Coop) สหกรณ์การเกษตรปราสาท จำกัด 92 หมู่ 7 บ้านสัมพันธ์ ถ.สุรินทร์-ช่องจอม ต.กังแอน อ.ปราสาท จ.สุรินทร์ 32140 ติดต่อ : นางเครือวัลย์ แสนหวัง โทร : 044 551122 โทรสาร : 044 551227
ข้าวหอมมะลิตราทุ่งสมอ ตราทุ่งสมอ ข้าวแดงมันปู (8948) กลุ่มอาชีพสตรีอาสาพัฒนาเกษตรกรทุ่งสมอ 46 ดอนปรก หมู่ 4 ตำบลทุ่งสมอ อำเภอพนมทวน จังหวัดกาญจนบุรี 71140 ติดต่อ : คุณสนอง สอนใจ โทร : 08 1745 8318 , 034 659231
ข้าวหอมมะลิตราเทียนพรรษา เป็นข้าวเจ้าหอมมะลิคัดเกรด บรรจุถุง ใช้สำหรับหุงต้ม รับประมาน มีความหอมนุ่ม บรรจุถุง 5 กก. กลุ่มวิสาหกิจชุมชนผลิตแป้งข้าวหอมมะลิ หมู่ 3 30 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองแก้ว อำเภอเมือง ร้อยเอ็ด จังหวัดร้อยเอ็ด

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 664 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.