สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
ขนมต่างๆ (Sweets/Dessert) >> ขนมต่างๆของหวาน (Sweets/Desserts) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 3597 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ขนมไทยโบราณ (4 ดาว ปี 2552) ขนมไทยโบราณ (รหัสโอทอป 750300324701) กลุ่มขนมไทยโบราณ 120/1 บางจาก หมู่ 3 ราชบุรี-บางนกแขวก ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นางสาวอรพิน ประชานิยม โทร : 08-5128-2618
ขนมไทยโบราณขนมตาล ขนมไทยโบราณขนมตาล (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณขนมมัน ขนมไทยโบราณขนมมัน (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณข้าวตัง หน้ารวมมิตร ขนมไทยโบราณข้าวตัง หน้ารวมมิตร (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณข้าวตังหน้าอัลมอลล์ ขนมไทยโบราณข้าวตังหน้าอัลมอลล์ (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณชุดรวมถาด ขนมไทยโบราณชุดรวมถาด (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณชุดรวมทอง ขนมไทยโบราณ ชุดรวมทอง ได้แก่ เม็ดขนุน, ฝอยทอง, ทองหยิบ, ทองหยอด (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณเปียกปูน ขนมไทยโบราณเปียกปูน (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม ขนมไทยโบราณเปี๊ยะไส้ถั่วไข่เค็ม (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณฝอยทองอบแห้ง ขนมไทยโบราณฝอยทองอบแห้ง (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณเม็ดขนุน ขนมไทยโบราณเม็ดขนุน (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณเม็ดบัวผัด ขนมไทยโบราณเม็ดบัวผัด รสดั้งเดิม ขนาดเล็ก (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณเม็ดบัวผัด ขนมไทยโบราณเม็ดบัวผัด รสดั้งเดิม ขนาดใหญ่ (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณละอองฟ้า ขนมไทยโบราณละอองฟ้า (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณหม้อแกงถั่ว ขนมไทยโบราณหม้อแกงถั่ว (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณหมี่กรอบทอง ขนมไทยโบราณหมี่กรอบทอง รสดั้งเดิม (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณหมี่กรอบทอง ขนมไทยโบราณหมี่กรอบทอง รสสมุนไพร (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยโบราณหยกมณี ขนมไทยโบราณหยกมณี (3847) บริษัท ทองโบราณ จำกัด - ขนมคุณยาย 55/448 หมู่ 9 เมืองทองธานี ถ.บอนด์สตรีท ต.บางพูด อ.ปากเกร็ด จ.นนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณจิรสิน สุขุขาวดี โทร : 02 503 4716, 02 574 4854, 03 0101557 โทรสาร : 02 5744854
ขนมไทยปั้นสิบ (3 ดาว ปี 2555) ขนมไทยปั้นสิบ (รหัสโอทอป 90090000613090) (OPC55 SKL3Stars)55A,553A,OPC553 กลุ่มทำขนมไทยปั้นสิบ 9/2 หมู่ 2 ตำบลกำแพงเพชร อำเภอรัตภูมิ จังหวัดสงขลา 90180 ติดต่อ : นายสุนทร ทองสวัสดิ์ โทร : 08-9198-8486, 08-1969-2519,0-7438-9253
ขนมไทยมงคล ขนมไทยมงคลชื่อมงคลรสอร่อย เช่น จ่ามงกุฎ ทองเอก ฯลฯ มีหลายขนาดให้เลือกตามความต้องการ (OTOP) กลุ่มบ้านขนมไทยคุณแอ๋วเกาะเกร็ด 31/1 หมู่4 ตำบลเกาะเกร็ด อำเภอปากเกร็ด จังหวัดนนทบุรี 11120 ติดต่อ : คุณนวนิดา สว่างเนตร โทร :02 5845145, 5845145

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 3597 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.