สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
ขนมต่างๆ (Sweets/Dessert) >> ขนมต่างๆของหวาน (Sweets/Desserts) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 3533 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ขนมไทยมาลัยทอง ทองหยอด กล่องกลาง (61047) กลุ่มพัฒนาอาชีพขนมไทย 9 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณมาลัย สบายดี โทร : 02 7400032 , 08 1913 4692
ขนมไทยมาลัยทอง ทองหยอด แพคเล็ก (61047) กลุ่มพัฒนาอาชีพขนมไทย 9 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณมาลัย สบายดี โทร : 02 7400032 , 08 1913 4692
ขนมไทยมาลัยทอง ฝอยทอง กล่องกลาง (61047) กลุ่มพัฒนาอาชีพขนมไทย 9 หมู่ที่ 4 ถนนบางนา-ตราด ตำบลบางเสาธง กิ่งอำเภอบางเสาธง จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณมาลัย สบายดี โทร : 02 7400032 , 08 1913 4692
ขนมไทยเมืองตราดป้าถนอม ขนมชั้นครั่ง ใหญ่ มีรสชาติหวาน มัน นุ่ม มีกลิ่นหอมของครั่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมชนิดนี้ (849) กลุ่มขนมไทยเมืองตราดป้าถนอม 60 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 ติดต่อ : คุณสมลักษณ์ สมบัติบูรณ์ โทร : 06 1394504
ขนมไทยเมืองตราดป้าถนอม ขนมชั้นครั่ง กลาง มีรสชาติหวาน มัน นุ่ม มีกลิ่นหอมของครั่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมชนิดนี้ (849) กลุ่มขนมไทยเมืองตราดป้าถนอม 60 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 ติดต่อ : คุณสมลักษณ์ สมบัติบูรณ์ โทร : 06 1394504
ขนมไทยเมืองตราดป้าถนอม ขนมชั้นครั่ง เล็ก มีรสชาติหวาน มัน นุ่ม มีกลิ่นหอมของครั่งซึ่งเป็นเอกลักษณ์ของขนมชนิดนี้ (849) กลุ่มขนมไทยเมืองตราดป้าถนอม 60 หมู่ที่ 7 บ้านเกาะกันเกรา ตำบลหนองเสม็ด อำเภอเมือง จังหวัดตราด 23000 ติดต่อ : คุณสมลักษณ์ สมบัติบูรณ์ โทร : 06 1394504
ขนมไทยร้านนิมิต ขนมข้าวตังหมูหยอง ขนมสาลี่ ทองหยอด ฝอยทอง เม็ดขนุน ขนมไทยร้านนิมิต หมู่ที่ 10 ตำบลศาลเจ้าโรงทอง อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง ติดต่อ : นายสุวรรณ ทองท้วม (ผู้ใหญ่บ้าน) โทร : 035-622939
ขนมไทยราษฎร์บูรณะ ข้าวเหนียวมูนหน้าลูกตาล แยกหน้า บรรจุกล่องพลาสติก (131047) กลุ่มขนมไทยราษฎร์บูรณะ 136/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 ติดต่อ : คุณกมลวรรณ กลิ่นเกลา โทร : 02 4276842
ขนมไทยราษฎร์บูรณะ ข้าวเหนียวมูนหน้าลูกตาล บรรจุกล่องพลาสติก (131047) กลุ่มขนมไทยราษฎร์บูรณะ 136/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 ติดต่อ : คุณกมลวรรณ กลิ่นเกลา โทร : 02 4276842
ขนมไทยราษฎร์บูรณะ ข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้ง บรรจุกล่องพลาสติก (131047) กลุ่มขนมไทยราษฎร์บูรณะ 136/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 ติดต่อ : คุณกมลวรรณ กลิ่นเกลา โทร : 02 4276842
ขนมไทยราษฎร์บูรณะ ข้าวเหนียวมูนหน้าปลาแห้ง แยกหน้า บรรจุกล่องพลาสติก (131047) กลุ่มขนมไทยราษฎร์บูรณะ 136/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 ติดต่อ : คุณกมลวรรณ กลิ่นเกลา โทร : 02 4276842
ขนมไทยราษฎร์บูรณะ ข้าวเหนียวมูน รวม 3 หน้าในหนึ่งชุด บรรจุกระทงใบตองใหญ่ (131047) กลุ่มขนมไทยราษฎร์บูรณะ 136/1 หมู่ที่ 1 ถนนสุขสวัสดิ์ 26 แขวงบางปะกอก เขตราษฎร์บูรณะ จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10140 ติดต่อ : คุณกมลวรรณ กลิ่นเกลา โทร : 02 4276842
ขนมไทยเรือนสวรรค์ (ขนมสด) ขนมไทยเรือนสวรรค์ (ขนมสด) (รหัสโอทอป 640700964961) กลุ่มขนมไทยเรือนสวรรค์(ขนมสด) 97 หนองปลาหมอ หมู่ 12 ต.ย่านยาว อ.สวรรคโลก จ.สุโขทัย 64110 ติดต่อ : นางรัชนี ฉันทะนิตย์ โทร :
ขนมไทยลูกชุบ ขนมไทยลูกชุบ (รหัสโอทอป 120200594701) กลุ่มขนมไทยลูกชุบชุมชนลุ่มเจ้าพระยา 61/2 วัดลุ่ม หมู่ 3 วัดลุ่ม บางกรวย-ไทรน้อย ตำบลบางกรวย อำเภอบางกรวย จังหวัดนนทบุรี 11130 ติดต่อ : นางประมวล กันยะเส โทร : 02 8796603
ขนมไทยสูตรโบราณ ผลิตภัณฑ์ขนมไทยสูตรโบราณ เช่น ขนมหม้อแกง อร่อย สด สะอาด น่ารับประทาน กลุ่มแม่บ้านมงคลสามัคคี หมู่ที่ 4 ตำบลบางตาหงาย อำเภอบรรพตพิสัย จังหวัดนครสวรรค์ 60180 ติดต่อ : นางประคอง ป้อมเสมา โทร : 056 279027
ขนมไทยโสมนัส (3 ดาว ปี 2555) ขนมไทยโสมนัส (รหัสโอทอป 310400016) (OPC55 BR3Stars)55A,553A,OPC553 ร้านของฝากบ้านขนม 57/3 หมู่ที่ 99 ถนนโชคชัย-เดชอุดม ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 โทร : 044622442
ขนมไทยโสมนัส (4 ดาว ปี 2553) ขนมไทยโสมนัส (รหัสโอทอป 310400824901)(OPC53 BR4Stars) ร้านบ้านขนมเบเกอรี่ 461 ตำบลนางรอง อำเภอนางรอง จังหวัดบุรีรัมย์ 31110 ติดต่อ : คุณปริญญา กอปรสิริพัฒน์ โทร : 08 1264 5169
ขนมนวลจันทร์ ขนมนวลจันทร์ไส้ผลไม้ กล่องละ 9 ลูก (8647) กลุ่มโชคชัยสาลี่สุพรรณชั้น 1 เลขที่ 94/1-6 หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 ติดต่อ : นายชัยวัฒน์ เหลืองพวงแก้ว โทร :035 408833 , 035 408307
ขนมนวลจันทร์ ขนมนวลจันทร์ไส้ไข่เค็ม ถาดละ 9 ลูก (8647) กลุ่มโชคชัยสาลี่สุพรรณชั้น 1 เลขที่ 94/1-6 หมู่ที่ 5 ตำบลวังยาง อำเภอศรีประจันต์ จังหวัดสุพรรณบุรี 72140 ติดต่อ : นายชัยวัฒน์ เหลืองพวงแก้ว โทร :035 408833 , 035 408307
ขนมนางเล็ก (1 ดาว ปี 2552) ขนมนางเล็ก (รหัสโอทอป 450400574901) กลุ่มทำขนมบ้านน้ำสร้าง 1 น้ำสร้าง หมู่ 9 ตำบลศรีโคตร อำเภอจตุรพักตรพิมาน จังหวัดร้อยเอ็ด 45180 ติดต่อ : นางคำพลอย สุริยะ โทร : 084 7469345

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 3533 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.