สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด อาหาร (Food)
ขนมต่างๆ (Sweets/Dessert) >> ขนมต่างๆของหวาน (Sweets/Desserts) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 3668 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ขนมไทย ขนมไทย ขนมชั้น (19253) กระเพาะปลาน้ำแดงยอดมะพร้าว 16/32 หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ขนมไทย ขนมไทย ฝอยทอง (19253) กระเพาะปลาน้ำแดงยอดมะพร้าว 16/32 หมู่ 4 ถนนประชาราษฎร์ ตำบลสวนใหญ่ อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000
ขนมไทย ขนมไทย (รหัสโอทอป 160400244701) กลุ่มบ้านขนมไทย 384 โรงสูบ หมู่ 4 ตำบลท่ามะนาว อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี 15130 ติดต่อ : นางนวลจันทร์ จันทรสวย โทร : 08-1306-6202
ขนมไทย ขนมไทย (รหัสโอทอป 740100314701) กลุ่มอาชีพขนมหวานบ้านนาขวาง 1/1 นาขวาง หมู่ 4 พระราม 2 ตำบลกาหลง อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ติดต่อ : นายชุมพล แหยมโต โทร : 08-5890-2064, 0-3485-1316, 0-3485-0326 E-mail : siriphen05577@yahoo.com
ขนมไทย ขนมไทย (รหัสโอทอป 740100974901) ขนมไทยรจนา เลขที่ 10/6 บ้านบางโทรัด หมู่ 7 ตำบลบางโทรัด อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร 74000 ติดต่อ : นางรจนา สวัสดี โทร :0-3483-9042
ขนมไทย ขนมไทย อาทิ กระยาสารท (3150) กลุ่มวิสาหกิจชุมชนโสธรพัฒนา (ริน ขนมไทย) 15/2 หมู่ 3 ตำบลโสธร อำเภอเมือง จังหวัดฉะเชิงเทรา 24000 ติดต่อ : นางวรรณี น้อยใจบุญ โทร : 038 512534, 038 513777 e-mail : rinonline@hotmail.com
ขนมไทย (4 ดาว ปี 2552) ขนมไทย (รหัสโอทอป 240300205201)(OPC52 CC4Stars)52A,524A กลุ่มฟารีดาขนมหวาน 9/1 คลอง 15 หมู่ 9 ตำบลบึงน้ำรักษ์ อำเภอบางน้ำเปรี้ยว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24150 ติดต่อ : นายสนั่น ดีเจริญ โทร : 08-9527-9311
ขนมไทย (4 ดาว ปี 2553) ขนมไทย (รหัสโอทอป 270200344901)(OPC53 SKO4Stars)53A,534A ขนมไทย 350 หมู่ 5 ตำบลคลองหาด อำเภอคลองหาด จังหวัดสระแก้ว 27260 โทร :087-1428158
ขนมไทย (5 ดาว ปี 2552) ขนมไทย (รหัสโอทอป 110101145201)(OPC52 SPK5Stars)52A,525A คุณภาขนมไทย 120/1002 หมู่ 2 ซอยอุ่นอารีย์ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ติดต่อ : นางนิภาภรณ์ ชัยวิเชียร โทร : 081 6590318, 02 7024799
ขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ) ขนมไทย (ทองหยิบ ทองหยอด ฝอยทอง ) (รหัสโอทอป 140600455201) กลุ่มแม่บ้านเกษตรกรบ้านกรด 26 หมู่ 11 บ้านโคกวัด ตำบลบ้านกรด อำเภอบางปะอิน จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13160 ติดต่อ : คุณสมัย ไกรกฤษสม โทร : 035 350550, 08 5180 9915, 08 3845 7012 E-mail : simarlai@hotmail.com
ขนมไทย ขนมชั้น รสสมุนไพร ขนมไทย ขนมชั้น รสสมุนไพร (3150) วิสาหกิจชุมชนตลาดโบราณหลวงพ่อโต 103 หมู่ 10 ตลาดบางพลีใหญ่ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ 10540 ติดต่อ : คุณบุญศรี พุ่มมาลี โทร : 0-2337-3717, 08-1398-8667
ขนมไทย สุตรโบราณ ขนมไทย สุตรโบราณ (3150) คุณภาขนมไทย 120/1002 หมู่ 2 ซอยอุ่นอารีย์ ถนนสุขุมวิท ตำบลท้ายบ้านใหม่ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ 10270 ติดต่อ : นางนิภาภรณ์ ชัยวิเชียร โทร : 081 6590318, 02 7024799
ขนมไทยจ่ามงกุฏ ขนมไทยจ่ามงกุฏ (180855)(C)(Food12) กลุ่มขนมไทยโบราณ 120/1 บางจาก หมู่ 3 ราชบุรี-บางนกแขวก ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นางสาวอรพิน ประชานิยม โทร : 08-5128-2618
ขนมไทยโบราณ ขนมไทยโบราณ (รหัสโอทอป 140100635201) ขนมไทยโบราณ 73 หมู่ 3 ตำบลหอรัตนไชย อำเภอพระนครศรีอยุธยา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13000 ติตด่อ : คุณนภัสนันท์ ปั้นพุ่มโพธิ์ โทร : 035 210240, 08 6795 8542
ขนมไทยโบราณ ขนมไทยโบราณ (3150) กลุ่มขนมไทยโบราณ 120/1 บางจาก หมู่ 3 ราชบุรี-บางนกแขวก ตำบลบางช้าง อำเภออัมพวา จังหวัดสมุทรสงคราม 75110 ติดต่อ : นางสาวอรพิน ประชานิยม โทร : 08-5128-2618
ขนมไทยโบราณ กาละแม (9349) กลุ่มอาชีพสตรีตำบลคลองควาย 3 หมู่ 6 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 ติดต่อ : คุณอำนวย ลางคุณเสน โทร : 02 5932403, 08 9775 0932
ขนมไทยโบราณ กระยาสารท (9349) กลุ่มอาชีพสตรีตำบลคลองควาย 3 หมู่ 6 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 ติดต่อ : คุณอำนวย ลางคุณเสน โทร : 02 5932403, 08 9775 0932
ขนมไทยโบราณ กระยาสารท (9349) กลุ่มอาชีพสตรีตำบลคลองควาย 3 หมู่ 6 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 ติดต่อ : คุณอำนวย ลางคุณเสน โทร : 02 5932403, 08 9775 0932
ขนมไทยโบราณ กระยาสารท (9349) กลุ่มอาชีพสตรีตำบลคลองควาย 3 หมู่ 6 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 ติดต่อ : คุณอำนวย ลางคุณเสน โทร : 02 5932403, 08 9775 0932
ขนมไทยโบราณ กระยาสารท (9349) กลุ่มอาชีพสตรีตำบลคลองควาย 3 หมู่ 6 ตำบลคลองควาย อำเภอสามโคก จังหวัดปทุมธานี 12160 ติดต่อ : คุณอำนวย ลางคุณเสน โทร : 02 5932403, 08 9775 0932

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 100 | 101 | 102 | 103 | 104 | 105 | 106 | 107 | 108 | 109 | 110 | 111 | 112 | 113 | 114 | 115 | 116 | 117 | 118 | 119 | 120 | 121 | 122 | 123 | 124 | 125 | 126 | 127 | 128 | 129 | 130 | 131 | 132 | 133 | 134 | 135 | 136 | 137 | 138 | 139 | 140 | 141 | 142 | 143 | 144 | 145 | 146 | 147 | 148 | 149 | 150 | 151 | 152 | 153 | 154 | 155 | 156 | 157 | 158 | 159 | 160 | 161 | 162 | 163 | 164 | 165 | 166 | 167 | 168 | 169 | 170 | 171 | 172 | 173 | 174 | 175 | 176 | 177 | 178 | 179 | 180 | 181 | 182 | 183 | 184 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 3668 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.