สินค้าที่น่าสนใจ
 
หมวด ของขวัญ ของตกแต่ง และ หัตถกรรม (Gift, Decorative Items & Handicrafts)
หัตถกรรม (Handicraft) >> หัตถกรรม-แกะสลักหิน หล่อ/ทำให้เป็นหิน, เขาสัตว์ และอื่นๆ (Stone Carving, Sand Stone, Others) >> รายชื่อสินค้า | รายการผลิตภัณฑ์ | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 701 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
ครกหินแกรนิต ครกหิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 2 นิ้ว (OTOP)(มผช) กลุ่มอาชีพครกหินบ้านโปร่ง 40/1 หมู่ 2 บ้านเกตุเพ็ชรพัฒนา ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณบุญช่วย ชะมังกูล โทร : 08 9898 2450, 036 314616, 08 9088 8236, 08 1810 5976 โทรสาร : 036 314616
ครกหินแกรนิต ครกหิน ขนาดเส้นผ่าศูนย์กลาง 1 นิ้ว (OTOP)(มผช) กลุ่มอาชีพครกหินบ้านโปร่ง 40/1 หมู่ 2 บ้านเกตุเพ็ชรพัฒนา ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณบุญช่วย ชะมังกูล โทร : 08 9898 2450, 036 314616, 08 9088 8236, 08 1810 5976 โทรสาร : 036 314616
ครกหินแกรนิต ครกหินแกรนิต (รหัสโอทอป 420100454701) กลุ่มแกะสลักหินแกรนิต 355 หมู่ที่ 7 บ้านนาแขม ตำบลนาแขม อำเภอเมือง จังหวัดเลย ติดต่อ : นายสมพงษ์ มุ่งกลาง โทร : 09-5752582 e-mail : cddloei@chaiyo.com
ครกหินแกรนิต ครกหินแกรนิต (รหัสโอทอป 200100194901) กลุ่มครกหินอ่างศิลา 9/76 หมู่ 3 ตำบลอ่างศิลา อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี 20000 ติดต่อ : คุณขจร รุ่งเรืองศิลาทิพย์ โทร : 038 398114, 08 1645 0482 โทรสาร : 038 398103 E-mail : silathip2004@yahoo.com
ครกหินแกรนิต (2 ดาว ปี 2555) ครกหินแกรนิต (รหัสโอทอป 42010008285338) (OPC55 LE2Stars)55D,552D,OPC552 กลุ่มแกะสลักหินแกรนิต บ้านทับพญานาอ้อ 168 หมู่ที่ 1 ตำบลนาอ้อ อำเภอเมือง จังหวัดเลย โทร :08 6241 4818
ครกหินแกรนิต (3 ดาว ปี 2555) ครกหินแกรนิต (รหัสโอทอป 63020003323732) (OPC55 TK3Stars)55D,553D,OPC553 เครือข่ายกลุ่มครกหินแกรนิต 90 ม.3 ต.แม่สลิด อ.บ้านตาก จ.ตาก 63120 โทร : 08-1281-2531
ครกหินแกรนิตลายธรรมชาติ (3 ดาว ปี 2555) ครกหินแกรนิตลายธรรมชาติ (รหัสโอทอป 19010000236018) (OPC55 SR3Stars)55D,553D,OPC553 กลุ่มอาชีพครกหินบ้านโปร่ง 40/1 หมู่ 2 บ้านเกตุเพ็ชรพัฒนา ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณบุญช่วย ชะมังกูล โทร : 08 9898 2450, 036 314616, 08 9088 8236, 08 1810 5976 โทรสาร : 036 314616
ครกหินทรงกลม (3 ดาว ปี 2555) ครกหินทรงกลม (รหัสโอทอป 19010000480856) (OPC55 SR3Stars)55D,553D,OPC553 ครกหินทรงกลม 75/1 ม.2 ต.ปากข้าวสาร อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี 18000 ติดต่อ : นางคำแพรว ดอกม่วง โทร : 081-6263881
ครกหินมีหู ครกหินมีหู (21553) กลุ่มอาชีพครกหินบ้านโปร่ง 40/1 หมู่ 2 บ้านเกตุเพ็ชรพัฒนา ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณบุญช่วย ชะมังกูล โทร : 08 9898 2450, 036 314616, 08 9088 8236, 08 1810 5976 โทรสาร : 036 314616
ครกหินมีหู (3 ดาว ปี 2552) ครกหินมีหู (รหัสโอทอป 190100475201) กลุ่มอาชีพครกหินบ้านโปร่ง 40/1 หมู่ 2 บ้านเกตุเพ็ชรพัฒนา ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณบุญช่วย ชะมังกูล โทร : 08 9898 2450, 036 314616, 08 9088 8236, 08 1810 5976 โทรสาร : 036 314616
ครกหินอ่างศิลา ทำมาจากหินแกรนิต หินอ่างศิลา นำมาแกะโดยใช้เครื่องมือ และแรงงานฝีมือให้เป็นรูปร่างที่ต้องการ กลุ่มอ่างศิลา เลขที่ 55/2 หมู่ที่ 2 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี ติดต่อ : นางยุพา จริยาธรรม โทร :(038) 715131
ครกหินอ่างศิลา (3 ดาว ปี 2555) ครกหินอ่างศิลา (รหัสโอทอป 2001000193961) (OPC55 CB3Stars)55D,553D,OPC553 ครกหินอ่างศิลา 2/22 ม.4 ต.อ่างศิลา อ.เมืองชลบุรี จ.ชลบุรี 20000 โทร : 038 397205
ครกเอนกประสงค์สองด้าน (4 ดาว ปี 2553) ครกเอนกประสงค์สองด้าน (รหัสโอทอป 560100595301)(OPC53 PY4Stars)53D,534D กลุ่มอาชีพทำครกหินบ้านงิ้ว 138 หมู่ 7 บ้านงิ้ว ต.บ้านสาง อ.เมือง จ.พะเยา 56000 ติดต่อ : นายสงัด กิ่งแก้ว โทร : 089-2616679, 054-427461
เครื่องประดับงาช้าง (4 ดาว ปี 2555) เครื่องประดับงาช้าง (รหัสโอทอป 14110003457598) (OPC55 AY4Stars)55D,554D,OPC554 เครื่องประดับงาช้าง 157/60 หมู่ที่ 5 ซอย 2 ถนนโรจนะ-อยุธยา ตำบลลำตาเสา อำเภอวังน้อย จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13170 ติดต่อ : นาง ทองดี จิรจำรุญศักดิ์ โทร : 080-6685349
เครื่องประดับงาช้างแกะลายกุหลาบ (4 ดาว ปี 2555) เครื่องประดับงาช้างแกะลายกุหลาบ (รหัสโอทอป 32030002145049) (OPC55 SU4Stars)55C,554C,OPC554 ผู้ผลิตเครื่องประดับงาช้าง 74 หมู่ที่ 14 ตำบลกระโพ อำเภอท่าตูม จังหวัดสุรินทร์ โทร :08 0798 7390
เครื่องโม่ ผลิตภัณฑ์เครื่องโม่แป้ง ข้าว ถั่ว งา ทำจากหินแกรนิต ขนาด 8 นิ้ว มี 2 ขนาด 8 นิ้วและ 6 นิ้ว (OTOP)(มผช) กลุ่มอาชีพครกหินบ้านโปร่ง 40/1 หมู่ 2 บ้านเกตุเพ็ชรพัฒนา ตำบลปากข้าวสาร อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี 18000 ติดต่อ : คุณบุญช่วย ชะมังกูล โทร : 08 9898 2450, 036 314616, 08 9088 8236, 08 1810 5976 โทรสาร : 036 314616
โคมไฟ มีความละเอียดสวยงาม โดยหินอ่อนที่ผลิตได้ในแหล่งนี้เมื่อนำมาผ่านกระบวนการจะมีสีชมพู สีงาช้าง สีขาว และสีเทา นำไปใช้ประดับและตกแต่งสถานที่ ซึ่งจะแสดงถึงความหรูหรา 24/2-3 ถ.กำแพงเพชร-สุโขทัย อ.พรานกระต่าย จ.กำแพงเพชร 62100 โทร 055-761010,761080 แฟกซ์ 055-761080
โคมไฟ โคมไฟ (19847) (OTOP) กลุ่มหัตถกรรมหินอ่อนพ่อบ้านแม่บ้านหนองกระโดน 299 หมู่ 3 ต.หนองกระโดน อ.เมือง จ.นครสวรรค์ 60000 ติดต่อ : นางนิภา สุพิชญางกูร โทร : 056 222370, 01 9838648 E-mail : mail@silathong.com
โคมไฟ โคมไฟ เกษมสุขหินอ่อน 72 หมู่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000
โคมไฟ/เตาน้ำมันหอมหินอ่อน ทรงเหลี่ยม โคมไฟ/เตาน้ำมันหอมหินอ่อน ทรงเหลี่ยม เกษมสุขหินอ่อน 72 หมู่ 2 ตำบลห้วยบง อำเภอเฉลิมพระเกียรติ จังหวัดสระบุรี 18000

หน้าที่ : 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 701 รายการ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.