สินค้าที่น่าสนใจ (ธุรกิจขนาดเล็ก)
 
หมวด อาหาร (Food)
ผลไม้หมัก/ดอง (Preserved Fruits) >> ผลไม้หมัก/ดอง (Preserved Fruits) >> รายชื่อสินค้า | แสดงภาพสินค้า |

รายชื่อสินค้า ข้อมูล 20 รายการ
ชื่อสินค้า รายละเอียด ตำบล
มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 250800235202)(OPC53 PCB3Stars)53A,533A กลุ่มมะดันแช่อิ่ม 63 หมู่ 4 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 ติดต่อ : คุณอุไร พลนิกร โทร : 08 7057 3802, 08 9542 5185
ไชโป๊วหวาน ไชโป๊หวาน ชนิดเต๋า ตราแม่ตังกวย เป็นการถนอมอาหารโดยนำเอาหัวไชเท้าสดมาแปรรูป รสชาติอร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่เจือสีและไม่ใส่สารแต่งความหวาน โรงงานไชโป๊วแม่ตังกวย 37/1 หมู่ 3 บ้านเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ติดต่อ : คุณพเยาว์ ศิลปวิลาวัณย์ โทร : 032 397090, 032 375288 โทรสาร : 032 375737 E-mail : psfood02@yahoo.com
ไชโป๊วหวาน ไชโป๊หวาน ชนิดฝอย ตราแม่ตังกวย เป็นการถนอมอาหารโดยนำเอาหัวไชเท้าสดมาแปรรูป รสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่เจือสีและไม่ใส่สารแต่งความหวาน โรงงานไชโป๊วแม่ตังกวย 37/1 หมู่ 3 บ้านเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ติดต่อ : คุณพเยาว์ ศิลปวิลาวัณย์ โทร : 032 397090, 032 375288 โทรสาร : 032 375737 E-mail : psfood02@yahoo.com
ไชโป๊วหวาน ไชโป๊หวาน ชนิดหัว ตราแม่ตังกวย เป็นการถนอมอาหารโดยนำเอาหัวไชเท้าสดมาแปรรูป รสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่เจือสีและไม่ใส่สารแต่งความหวาน โรงงานไชโป๊วแม่ตังกวย 37/1 หมู่ 3 บ้านเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ติดต่อ : คุณพเยาว์ ศิลปวิลาวัณย์ โทร : 032 397090, 032 375288 โทรสาร : 032 375737 E-mail : psfood02@yahoo.com
ไชโป๊วหวาน ไชโป๊หวาน ชนิดสับ ตราแม่ตังกวย เป็นการถนอมอาหารโดยนำเอาหัวไชเท้าสดมาแปรรูป รสชาติหวาน อร่อย สะอาด ถูกหลักอนามัย ไม่เจือสีและไม่ใส่สารแต่งความหวาน โรงงานไชโป๊วแม่ตังกวย 37/1 หมู่ 3 บ้านเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ติดต่อ : คุณพเยาว์ ศิลปวิลาวัณย์ โทร : 032 397090, 032 375288 โทรสาร : 032 375737 E-mail : psfood02@yahoo.com
ไชโป๊วหวาน (5 ดาว ปี 2552) ไชโป๊วหวาน ชนิดหัว (รหัสโอทอป 700700174902)(OPC52 RB5Stars)52A,525A โรงงานไชโป๊วแม่ตังกวย 37/1 หมู่ 3 บ้านเจ็ดเสมียน ตำบลเจ็ดเสมียน อำเภอโพธาราม จังหวัดราชบุรี 70120 ติดต่อ : คุณพเยาว์ ศิลปวิลาวัณย์ โทร : 032 397090, 032 375288 โทรสาร : 032 375737 E-mail : psfood02@yahoo.com
ผลไม้แช่อิ่ม ผลิตภัณฑ์ ผลไม้แช่อิ่ม ประกอบด้วย มะกอก มะม่วง มะปราง มะดัน กระท้อน เลขที่ 65/4 หมู่ที 1 ตำบลสาลี อำเภอบางปลาม้า จังหวัดสุพรรณบุรี ติดต่อ นางมาลี เล็กจินดา โทร. 035-422263 E-mail:suphanburi_comdev@hotmail.com
ผลไม้แช่อิ่ม (3 ดาว ปี 2552) ผลไม้แช่อิ่ม (รหัสโอทอป 101800695201) กลุ่มทำผลไม้แช่อิ่ม 12/247 แขวงอนุสาวรีย์ เขตบางเขน จังหวัดกรุงเทพมหานคร 10220 ติดต่อ : คุณสุโชติ พุทธิปกรณ์ โทร : 02 9712735 โทรสาร : 02 9712735
มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่ม มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่ม บรรจุกล่องเหลี่ยมมน ขนาดเล็ก (8748)(Web) เอ็น พี การ์เด้น 49 หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ติดต่อ : คุณชุมพล วิวัชจรัลวงศ์ โทร : 01 2971250 โทรสาร : 034 209351 e-mail : np-garden@thaimail.com
มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่ม มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่ม บรรจุถุง (8748) เอ็น พี การ์เด้น 49 หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ติดต่อ : คุณชุมพล วิวัชจรัลวงศ์ โทร : 01 2971250 โทรสาร : 034 209351 e-mail : np-garden@thaimail.com
มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่ม มะขามเปรี้ยวยักษ์แช่อิ่ม บรรจุกล่องเหลี่ยมใส ขนาดใหญ่ (8748) เอ็น พี การ์เด้น 49 หมู่ 6 ตำบลทัพหลวง อำเภอเมืองนครปฐม จังหวัดนครปฐม 73000 ติดต่อ : คุณชุมพล วิวัชจรัลวงศ์ โทร : 01 2971250 โทรสาร : 034 209351 e-mail : np-garden@thaimail.com
มะดันแช่อิ่ม มะดันแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 250800235201) กลุ่มมะดันแช่อิ่ม 63 หมู่ 4 ตำบลบ้านทาม อำเภอศรีมหาโพธิ จังหวัดปราจีนบุรี 25140 ติดต่อ : คุณอุไร พลนิกร โทร : 08 7057 3802, 08 9542 5185
มะนาวดองสูตรโบราณ มะนาวดองสูตรโบราณ โดยทั่วไปมักนำมาปรุงอาหาร เช่น ตุ๋นฟักกับซี่โครงอ่อนฯ มะนาวดองสูตรโบราณแม่เยื่อ 43 หมู่ 5 หมู่บ้านอัญชลี ถนนสนามบินน้ำ ตำบลท่าทราย อำเภอเมือง จังหวัดนนทบุรี 11000 ติดต่อ: นางเพียงพร สันทัด โทร : 081 4255288 โทรสาร : 02 9502927 E-Mail : piangporn_s@nhso.go.th
มะม่วงแช่อิ่ม มะม่วงแช่อิ่ม (รหัสโอทอป 400900254901) มะม่วงแช่อิ่มนางมุ่ย 24 หนองกุงใหญ่ หมู่ 1 ตำบลหนองกุงใหญ่ อำเภอกระนวน จังหวัดขอนแก่น 40170 ติดต่อ : นางมุ่ย นันดี โทร : 08-6231-8088
มะม่วงดองน้ำตาลทราย มะม่วงดองน้ำตาลทราย 300 กรัม (9953) บริษัทผลไม้แปรรูปวรพร จำกัด 20/5 หนองปรือไม้แก้ว หมู่ 6 ตำบลวังเย็น อำเภอแปลงยาว จังหวัดฉะเชิงเทรา 24190 ติดต่อ : นายชัยรัตน์ โสธรนพบุตร โทร : 081-4346464, 038-813444 โทรสาร : 038-812389

หน้าที่ : 1 | 2 จากผลิตภัณฑ์ทั้งหมด : 20 รายการ
New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.