แขวงหนองค้างพลู
เขตหนองแขม จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ความเป็นมาของหนองแขมในอดีต สภาพเดิมเป็นพื้นที่ราบลุ่มน้ำท่วมขังตลอดทั้งปี มีพงแขมขึ้นอยู่มากตามริมหนอง ชาวบ้านได้ขุดบ่อไว้ตรงกลางหนองเพื่ออาศัยน้ำจืด จึงเรียกกันว่า "บ่อหนองแขม" พ.ศ.2445 ร.5 โปรดเกล้าสถาปนาขึ้นเป็น "อ.หนองแขม"
พ.ศ.2481 ผู้ใหญ่ช้าง นาควัชระ ได้มอบที่ดินตรงปากคลองมหาศร ม.5 ให้เป็นที่ว่าการ อ.หนองแขม
พ.ศ.2481 มีประกาศสำนักนายกรัฐมนตรี โดยมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าฯ โดยยุบ อ.หนองแขมลงเป็นกิ่งอ. ชื่อกิ่งอ.หนองแขม ขึ้นอยู่กับ อ.ภาษีเจริญ จ.ธนบุรี
พ.ศ.2501 ได้มีพระราชกฤษฎีกา ให้ตั้งกิ่งอ.หนองแขมขึ้นเป็น "อ.หนองแขม"
พ.ศ.2514 มีการจัดระเบียบบริหารราชการแผ่นดินใหม่ โดยให้รวม จ.พระนคร และ จ.ธนบุรี เป็นจังหวัดเดียวกัน เรียกว่า " นครหลวงกรุงเทพธนบุรี " หลังจากนั้นมีประกาศคณะปฎิวัติให้เปลี่ยน "นครหลวงกรุงเทพธนบุรี" เป็น "กรุงเทพมหานคร"
พ.ศ.2516 มีพระราชกฤษฎีกาแบ่ง กทม. ออกเป็น 24 เขต อ.หนองแขมจึงเปลี่ยนเป็น เขตหนองแขม
พ.ศ.2521 ได้ย้ายที่ว่าการเขตหนองแขม มาตั้งอยู่ ม.7 แขวงหนองค้างพลู
ปัจจุบัน อาคารสำนักงานเขตหนองแขม ตั้งอยู่ 28 ม.7 ถ.เพชรเกษม แขวงหนองค้างพลู
สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่โดยทั่วไปของเขตหนองแขมเป็นที่ราบลุ่ม เศษฐกิจดั้งเดิมขึ้นอยู่กับการเกษตรกรรม ทำนา ทำสวน ปัจจุบันสภาพพื้นที่ และการประกอบอาชีพเปลี่ยนแปลงไป เขตชุมชนเมืองขยายตัวจากพื้นที่ชั้นใน ต่างถิ่นอพยพเข้ามาอยู่อาศัย และประกอบอาชีพมากขึ้น พื้นที่การเกษตรถูกเปลี่ยนแปลงเป็นโรงงานอุตสาหกรรม อาคารพาณิชย์ และหมู่บ้านจัดสรรมากขึ้น
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด คลองบางไผ่ ติดต่อกับเขตทวีวัฒนา จ.กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ จรด คลองหนามแดง ติดต่อกับ เขตบางบอน จ.กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก จรด คลองทวีวัฒนา ติดต่อกับเขตบางแค จ.กรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก จรด คลองศรีสำราญ และคลองสี่วา ติดต่อกับ อ.กระทุ่มแบน จ.สมุทรสาคร และ อ.สามพราน จ.นครปฐม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนทั้งสิ้น 66,534 คน ชาย 31,643 คน หญิง 34,891 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับราชการ นักการเมือง นักธุรกิจ รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัด 7 แห่ง
2. สวนพุทธรักษ์
3. สวนกล้วยไม้
4. ฟาร์มจระเข้
5. สำนักงานเขตหนองแขม
6. สถานีตำรวจนครบาลหนองค้างพลู
7. สถานีตำรวจนครบาลหนองแขม
8. โรงพยาบาลหลวงพ่อทวีศักดิ์ฯ
9. ศูนย์บริการสาธารณสุข 48
10. สถานศึกษาภาครัฐ 8 แห่ง
11. สถานศึกษาภาคเอกชน 11 แห่ง
12. สถานศึกษาระดับอุดมศึกษา 5 แห่ง
13. สถานศึกษานอกระบบโรงเรียน 3 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.