แขวงบางซื่อ
เขตบางซื่อ จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ในปลายรัชสมัย พระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวมีการรวมหัวเมืองใกล้เคียงกับพระนครธนบุรีเข้าเป็นมณฑลกรุงเทพฯและแบ่งการปกครองเป็นอำเภอชั้นในและอำเภอชั้นนอก "บางซื่อ" เป็นอำเภอชั้นนอกอำเภอหนึ่งของมณฑลกรุงเทพฯ มีการเปลี่ยนแปลงการปกครองในสมัยพระบาทสมเด็จพระปกเกล้าเจ้าอยู่หัวได้ยกเลิกมณฑลและจัดระเบียบราชการส่วนภูมิภาค เป็นจังหวัดพระนคร ทำให้อำเภอบางซื่อถูกยุบ และเมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 ได้มีการประกาศกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตดุสิต และตั้งเขตบางซื่อตั้งแต่นั้นมา

สภาพทั่วไปของตำบล :
เขตบางซื่อ มีพื้นที่ 11,545 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด จังหวัดนนทบุรี
ทิศใต้ จรด เขตดุสิต
ทิศตะวันออก จรด เขตจตุจักร
ทิศตะวันตก จรด เขตบางพลัด และ จังหวัดนนทบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนทั้งสิ้น 159,466 คน ชาย 77,089 คน หญิง 82,377 คน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดเวตวันธรรมาวาส ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
2. วัดสร้อยทอง ถนนประชาราษฎร์สาย 1
3. วัดบางโพโอมาวาส ถนนประชาราษฎร์สาย 1
4. วัดประดู่ธรรมาธิปัตย์ ถนนประชาราษฏร์สาย 1
5. วัดทองสุทธาราม ถนนกรุงเทพ-นนทบุรี
6. วัดประชาศรัทธาธรรม ถนนพิบูลสงคราม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.