แขวงถนนเพชรบุรี
เขตราชเทวี จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
แขวงถนนเพชรบุรี เป็นแขวงหนึ่งในสี่ของเขตราชเทวี ได้ถูกแบ่งออกมาจากเขตพญาไท เมื่อวันที่ 9 พฤศจิกายน 2532 ตามประกาศของกระทรวงมหาดไทยเรื่องการเปลี่ยนแปลงพื้นที่เขตพญาไทและเขตราชเทวี โดยกำหนดให้เขตราชเทวีมีพื้นที่การปกครอง 7,725 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่การบริหารรวม 4 แขวง ประกอบด้วย แขวงทุ่งพญาไท แขวง 7,725 ตารางกิโลเมตร มีพื้นที่การบริหารรวม 4 แขวง ประกอบด้วยแขวงทุ่งพญาไท แขวงถนนเพชรบุรี แขวงถนนพญาไท และแขวงมักกะสัน
สภาพทั่วไปของตำบล :
แขวงถนนเพชรบุรีมีขนาดพื้นที่ไม่กว้างมากนักเป็นพื้นที่ธุรกิจ มีสถานประกอบการ และร้านค้าอยู่หนาแน่น บางส่วนเป็นอาคารที่พักอาศัยและโรงแรม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ แขวงทุ่งพญาไท ถนนเพชรบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ คลองแสนแสบ เขตปทุมวัน
ทิศตะวันออก ติดต่อ แขวงมักกะสัน ถนนพญาไท
ทิศตะวันตก ติดต่อ ทางรถไฟสายแปดริ้ว เขตดุสิต
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 18,786 คน เป็นชาย 9,010 คน เป็นหญิง 7,776 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย ประกอบธุรกิจ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดพระยายัง
2.มัสยิดยามีอุลด็อยรียะฮ์
3.มัสยิดคารุ้ลฟาละฮ์
4.มัสยิดซูลูกุลมุตตาถิ่น
5.โรงเรียนกิ่งเพชร
6.โรงเรียนวัดพระยายัง
7.พันธ์ทิพย์พลาซ่า
8.สถานฑูตอินโดนีเซีย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.