แขวงบางบอน
เขตบางบอน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
สำนักงานเขตบางบอน เป็นหน่วยงานการปกครองส่วนท้องถิ่น สังกัดกรุงเทพมหานคร แยกจากสำนักงานเขตบางขุนเทียน ตามประกาศกระทรวงมหาดไทย ลงวันที่ 14 ตุลาคม 2540 อันเป็นไปตามนโยบายของผู้บริหารกรุงเทพมหานครในปัจจุบัน ที่ต้องการจัดขนาดพื้นที่ และจำนวนประชากรของแต่ละเขตให้มีความเหมาะสม ใกล้เคียงกัน เพื่อประโยชน์แก่การปกครอง และการให้บริการของรัฐเป็นไปด้วยความสะดวก รวดเร็ว ทั่วถึงประชาชน
สำนักงานเขตบางบอน เปิดให้บริการแก่ประชาชนอย่างเป็นทางการ เมื่อวันศุกร์ที่ 6 มีนาคม 2541 มีพื้นที่รวม 34.62 ตร.กม.
สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่เขตบางบอนเดิมเป็นพื้นที่เกษตร แต่ในช่วงภาวะเศรฐกิจขยายตัวรวดเร็ว เมื่อ 10 ปีที่ผ่านมา มีการซื้อขายเปลี่ยนมือที่ดินกัน ทำให้เกิดที่รกร้าง และเกิดโรงงานอุตสาหกรรมขนาดกลาง และขนาดย่อม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด เขตหนองแขม และเขตบางแค จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ จรด เขตบางขุนเทียน จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันออก จรด เขตจอมทอง จังหวัดกรุงเทพมหานคร
ทิศตะวันตก จรด อำเภอกระทุ่มแบน และอำเภอเมือง จังหวัดสมุทรสาคร
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนทั้งสิ้น 85,803 คน ชาย 41,590 คน หญิง 44,213 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบางบอน
2. วัดนินสุขาราม
3. หลวงพ่อขาว
4. สำนักสงฆ์วัดน้อย
5. สำนักปฏิบัติธรรมโพธิ์พุฒตาล
6. สวนใจรัก
7. สวนมะม่วงพันธุ์ขาวนิยม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.