ตำบลเทพารักษ์
อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเทพารักษ์เดิมขึ้นอยู่กับการปกครองของตำบลสำโรงเหนือ ต่อมาได้ทำการแยกการปกครองออกจากตำบลสำโรงเหนือ โดยยึดแนวคลองสำโรงเป็นที่แบ่งเขตของสองตำบล ฝั่งคลองด้านใต้เป็นเขตตำบลที่ตั้งใหม่ชื่อว่า "ตำบลเทพารักษ์" โดยได้ประกาศเป็นตำบลใหญ่ตามประกาศของกรมการปกครองเมื่อปี 2535 แบ่งการปกครองออกเป้น 9 หมู่บ้าน ต่อมาได้แยกหมู่ที่ 3,5,7,9 ออกไปรวมกับเขตเทศบาลเมือง และในปี 2538 ได้ยกฐานะเป็น อบต. หมู่1,2,6,8

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลเทพารักษ์มีพื้นที่ตั้งอยู่บนแนวฝั่งถนนเทพารักษ์ทั้งสองฝั่ง จนถึงคลองสำโรง ประกอบด้วยลักษณะหมู่บ้าน ชุมชนเชิงพาณิชย์ ประชาชนอาศัยอยู่กันอย่างหนาแน่น มีโรงงานอุตสาหกรรมและสำนักงานต่าง ๆ ตั้งอยู่เป็นจำนวนมาก มีพื้นที่ทั้งหมด 1.3 ตารางกิโลเมตร พื้นที่เกษตร 0.48 ตารางกิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.บางแก้ว อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศใต้ ติดกับ อบต.แพรกษาใหม่ , อบต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ เทศบาลต.บางเมือง อ.เมือง จ.สมุทรปราการ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 21,882 คน และจำนวนหลังคาเรือน 8,926 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้าง, ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สถานีอนามัย
2. โรงพยาบาลเอกชน 10 เตียง
3. โรงเรียนประถมศึกษาเอกชน 1 แห่ง
4. โรงเรียนอนุบาล 2 แห่ง
5. ธนาคาร 5 แห่ง
6. โรงงานอุตสาหกรรม 65 โรง
7.ตลาดสด 2 แห่ง
8. ร้านค้า 150 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.