ตำบลคลองสวน
อำเภอบางบ่อ จังหวัดสมุทรปราการ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลคลองสวน มีเขตพื้นที่เชื่อมโยงแนวตะเข็บเขตริมคลองประเวศ และติดต่อระหว่างจังหวัดสมุทรปราการกับจังหวัดฉะเชิงเทรา ตามแนวถนนดำอ่อนนุช - เทพราช ตลาดคลองสวน มีถนนสายสี่แยกเชื่อมโยงไปถึงคลอง เป็นชุมชนที่รถวิ่งสวนไปสวนมาตลอด ชาวบ้านจึงให้ชื่อตำบลว่า "ตำบลคลองสวน" แบ่งการปกครองหมู่บ้าน เป็นเขต อบต.เทศบาล 3 หมู่ เขต อบต.4 หมู่ ได้แก่ หมู่ 1 ตลาดคลองสวน หมู่ 2 คลองสวน หมู่ 3 คลองประเวศน์ หมู่ 4 คลองกระแชงเตย หมู่ 5 คลองกระแชงเตย หมู่ 6 คลองกระแชงเตย หมู่ 7 คลองปลัดสาย

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การเพาะปลูก ทำนา เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมูบ้าน หมูที่ 1 -7เป็นเขตเทศบาล ชาวบ้านมักนิยมอาศัยอยู่ตามแนวถนน และแนวริมฝั่งคลองสองฝั่ง มีพื้นที่ 11,048 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางพลีน้อย อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เทพราช อ.บ้านโพธิ์ จ.ฉะเชิงเทรา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.เปร็ง อ.บางบ่อ จ.สมุทรปราการ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 3,158 คน เป็นชาย 1,556 คน เป็นหญิง 1,602 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา,
อาชีพเสริม เลี้ยงกุ้ง เลี้ยงปลา, ปลูกตะไคร้
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ศูนย์บำบัดยาเสพติดเยาวชน
2. ที่ทำการเทศบาลตำบลคลองสวน
3. สนามกีฬา สวนสาธารณะ
4. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.