ตำบลบางแก้ว
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลบางแก้วเป็นพื้นที่ทำการเกษตรกรรม โดยมีชาวมอญพระประแดงเป็นเจ้าของที่ดินเป็นส่วนใหญ่เมื่อถึงฤดูการทำนา จะมาทำนาพอเสร็จแล้วก็กลับไปพระประแดง มีชาวมอญมาอาศัยตั้งรกรากอยู่บริเวณริมคลองบางแก้วใหญ่ คลองรองปลัด คลองปรัดเปรียง คลองหลวงเพ่ง และคลองกระทุ่ม เมื่อทางรัฐบาลตัดถนนบางนา – ตราด ถนนศรีนครินทร์ และถนนหนามแดง - บางพลี ความเจริญได้เริ่มเข้ามาในวิถีชีวิตของผู้คนเปลี่ยนแปลงไปชาวนาได้ขายที่ดินให้นายทุนเพื่อก่อสร้างบ้านจัดสรร โรงงานอุตสาหกรรม อาคารบ้านเรือนได้เกิดขึ้น ทุ่งนา ได้หายไปจากพื้นที่ประชากรต่างถิ่นได้อพยพเจ้ามาอยู่จนกลืนคนพื้นเมืองชาวมอญไปเกือบหมด ชาวนาดั้งเดิมได้เปลี่ยนอาชีพจากทำนามาเลี้ยงปลาสลิด ปลาสลิด เป็นสัตว์น้ำเศรษฐกิจของเกษตรการบางแก้วปัจจุบันอาชีพนี้ทำรายได้ให้เกษตรการอยู่ดีกินดี

สภาพทั่วไปของตำบล :
ที่ตั้ง สำนักงานองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว เลขที่ 99 หมู่ 8 ถนนบัวนครินทร์ ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ อยู่ทางทิศตะวัตตกของอำเภอบางพลีห่างจากอำเภอบางพลี ประมาณ 5 กิโลเมตร อยู่ในเขตเลือกตั้งที่ 4 ของจังหวัดสมุทรปราการ
พื้นที่ เขตองค์การบริหารส่วนตำบลบางแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 43.296 ตารางกิโลเมตร คิดเป็น 27.456 ไร่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เขตประเวศ กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดกับ อำเภอเมือง จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลบางพลีใหญ่ อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลสำโรงเหนือ อำเภอเมืองสมุทรปราการ จังหวัดสมุทรปราการ
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 36,896 คน และจำนวนหลังคาเรือน 15,888 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
- เลี้ยงปลาสลิด
- ทำไร่นาสวนผสม
- รับจ้าง
- ทำงานเอกชน/รัฐวิสาหกิจ
- ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. ที่ทำการไปรษณีย์โทรเลข จำนวน 1 แห่ง คือที่ทำการย่อยสาขาบางนา ทาวเวอร์
2. ชุมสายโทรศัพท์บางพลี จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 7 ตำบลบางแก้ว อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
3. การประปานครหลวง จำนวน 1 แห่ง ตั้งอยู่ในเขตพระโขนง กรุงเทพมหานคร
4. การไฟฟ้านครหลวง จำนวน 1 แห่ง
5. สถานีบริการน้ำมัน จำนวน 7 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.