ตำบลราชาเทวะ
อำเภอบางพลี จังหวัดสมุทรปราการ
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เมื่อประมาณปี พ.ศ.2420 สมิงราชะและครอบครัวได้อพยพมาจากปากเกร็ด มาตั้งบ้านเรือนที่คลองเทวะคลองตรง โดยประกอบอาชีพทำนาจนสามารถเป็นตัวอย่างของชาวบ้านได้ เป็นผู้มรมนุษยสัมพันธ์ดีและได้รับการยกย่องจากชาวบ้านให้เป็นหัวหน้าหมู่บ้าน ต่อมาเมื่อทางราชการได้ตั้งเขตการปกครองขึ้นเป็นตำบล ก็อาศัยนามของสมิงราชะ มาตั้งชื่อของตำบลว่า "ตำบลราชาเทวะ" แบ่งเขตการปกครองเป็น 15 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลราชาเทวะตั้งอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบางพลี ระยะห่างจากอำเภอประมาณ 8 กม. ระยะห่างจากตัวจังหวัดประมาณ 30 กม. มีสภาพภูมิประเทศเป็นที่ราบลุ่ม มีเนื้อที่ทั้งหมด 31 ตารางกิโลเมตร พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นสถานที่ตั้งโรงงานอุตสาหกรรม
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ เขตลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
ทิศใต้ ติดกับ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองปรือ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางพลีใหญ่ อ.บางพลี จ.สมุทรปราการ และ เขตประเวศ กทม.
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 21,107 คน และจำนวนหลังคาเรือน 11,053 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก รับจ้างในโรงงานอุตสาหกรรม
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดกิ่งแก้ว
2. ที่ทำการ อบต. ราชาเทวะ
3. สถานีตำรวจภูธร
4. สำนักงานการไฟฟ้านครหลวงเขตบางพลี
5. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กวัดกิ่งแก้ว

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.