ตำบลบางแม่นาง
อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลบางแม่นาง เป็นตำบลหนึ่งในเขตบางใหญ่ มีประวัติความเป็นมา คือ เดิมบริเวณเขตตำบลบางแม่นางเป็นกิ่งอำเภอบางแม่นางใช้สถานที่บริเวณวัดส้มเกลี้ยงเป็นสถานที่ทำการ ภายหลังกิ่งอำเภอบางแม่นาง ได้ยกฐานะเป็นอำเภอบางใหญ่และย้ายที่ว่าการอำเภอไปอยู่บริเวณริมปากคลองบางใหญ่แยกคลองอ้อมนนท์ ( ภายหลังเป็นที่ทำการเทศบาลบางม่วง ) เป็นที่ทำการ ส่วนตำบลบางแม่นางก็ใช้ชื่อเดิมของกิ่งอำเภอ และขึ้นกับอำเภอบางใหญ่ จนถึงปัจจุบันสภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ตำบลบางแม่นางมีพื้นที่ประมาณ 14.4 ตารางกิโลเมตร มีสภาพเป็นพื้นที่ราบลุ่มต่ำ มีลำคลองธรรมชาติไหลผ่าน รวมทั้งคลองชลประทาน ทำให้สภาพพื้นที่เป็นพื้นที่การเกษตรเหมาะแก่การเพาะปลูกพืชผลเกษตรรวมทั้งไม้ดอกไม้ประดับเพื่อจำหน่าย สภาพภูมิอากาศมีสภาพร้อนชื้น ซึ่งจัดอยู่ในเกณฑ์สภาพอากาศปกติ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับเขต อบต. บางคูรัตและตำบลบางรักพัฒนา อ. บางบัวทอง จ . นนทบุรี
ทิศใต้ ติดต่อกับเทศบาลตำบลบางใหญ่ และตำบลบาลม่วง อ .บางบัวทอง จ . นนทบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลเสาธงหิน อ . บางใหญ่ จ . นนทบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อกับเขต อบต. บ้านใหม่ อ . บางใหญ่ จ . นนทบุรี

จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 18,104 คน เป็นชาย 8,320 คน เป็นหญิง 9,784 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่ รับจ้าง ค้าขาย รับราชการ
อาชีพเสริม ผลิตภัณฑ์ดอกไม้ประดิษฐ์จากกลุ่มสตรีบางแม่นาง กลุ่มทำเครื่องประดับรัตนชาติ

ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1 . วัดส้มเกลี้ยง
2 . วัดบางโค ( มีสถานที่ท่องเที่ยว วังมัจฉา รอยพระพุทธบาท พิพิธภัณฑ์ชาวบ้าน )
3 . วัดดอนสะแก
4 . องค์การบริหารส่วนตำบลบางแม่นาง
5 . สถานีตำรวจภูธรตำบลบางแม่นาง
6 . สอ .ตำบลบางแม่นาง
7 . สอ. บ้านหนองกางเขน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล บางแม่นาง * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล บางแม่นาง เลขที่ 24/5 หมู่ 4 ตำบลบางแม่นาง อำเภอบางใหญ่ จังหวัดนนทบุรี 11140 โทร : 0–2191-8911-2 , 0-2193-0050-1 โทรสาร : 0–2191-8911-2 , 0-2193-0050-1

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล บางแม่นาง

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.