ตำบลคลองสี่
อำเภอคลองหลวง จังหวัดปทุมธานี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลคลองสี่ เป็นตำบลในเขตการปกครองของอำเภอคลองหลวง ประกอบไปด้วย 16 หมู่บ้าน (ยังไม่มีชื่อหมู่บ้าน) เดิมชื่อตำบลบางหวาย ต่อมาเปลี่ยนเป็นชื่อ ตำบลคลองหก (รวมกับคลองหกปัจจุบัน) และปัจจุบัน ได้เรียกชื่อใหม่ตามคลองส่งน้ำที่ตัดผ่านว่า ตำบลคลองสี่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังน้อย อ.วังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.บึงยี่โถ อ.ธัญบุรี จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองห้า อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.คลองสาม อ.คลองหลวง จ.ปทุมธานี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,800 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,812 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดตะวันเรือง
2.สถานีอนามัย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.