ตำบลปากท่า
อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลปากท่า มีแม่น้ำป่าสักไหลผ่าน แต่เดิมจะใช้แม่น้ำป่าสักในการคมนาคม และขนส่งสินค้า และเรือต่าง ๆ จะแวะหยุดพัก ที่ตำบลปากท่าก่อนที่จะเข้าสู่ตัวอำเภอ จึงได้ชื่อว่า ปากท่า เพราะเป็นตำบลแรกที่จะเข้าสู่อำเภอท่าเรือ

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลปากท่ามีพื้นที่ประมาณ 10 ตร.กม. หรือประมาณ 6,900 ไร่ เป็นที่ราบลุ่มมีแม่น้ำสักไหลผ่านกั้นกลางระหว่างหมู่ 1 กับ หมู่ 2 ,3 หมู่ 4 หมู่ 5 และหมู่ 6 และมีคลองชลประทานผ่าน ซึ่งมีการระบายน้ำมาจากเขื่อนพระราม 6
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพธิ์เอน,ต.วังแดง อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ อ.ภาชี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ศาลาลอย ต.หนองขนาก อ.ท่าเรือ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.สามไถ อ.นครหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,895 คน และจำนวนหลังคาเรือน 610 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดแค (อรัญญิก) ตั้งอยู่หมู่ที่ 4
2) วัดแดง ม.1
3) โรงเรียนวัดแค (อรัญญิก) ม.4
4) สถานีอนามัยต.ปากท่า ม.3
5) องค์การบริหารส่วนตำบลปากท่า ม.4
6) สถานีตำรวจภูธรตำบลปากท่า ม.2
7) มัดยิดนุรุ้ละยะมาล ม.5
8) ศูนย์สาธิตการตลาดตำบลปากท่า ม.4

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ปากท่า * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล ปากท่า หมู่ที่ 4 ตำบลปากท่า อำเภอท่าเรือ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา 13130

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ปากท่า

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.