ตำบลบางยี่โท
อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลบางยี่โท ขึ้นกับการปกครองของอำเภอเสนาน้อย ต่อมาได้มีการเปลี่ยนแปลงเขตการปกครองจากอำเภอเสนาน้อยเป็นอำเภอราชคราม และอำเภอราชครามย้ายมาตั้งฝั่งตรงข้ามแม่น้ำเจ้าพระยาเปลี่ยนชื่อเป็นอำเภอบางไทรจนถึงปัจจุบัน ดังนั้นตำบลบางยี่โทจึงเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอบางไทร ส่วนชื่อบางยี่โทนั้น มีเรื่องเล่าต่อกันว่าที่บ้านเกาะหลวง หมู่ที่ 3 ต.บางยี่โทได้มีเจ้านายจากในวังเสด็จมาประทับเป็นประจำ ชาวบ้านเกาะหลวง และบริเวณใกล้เคียงได้ตักน้ำใส่โถมาให้ดื่มพร้อมใส่ดอกยี่โถในโถน้ำ เพื่อให้กลิ่นหอมน่าชวนดื่ม อีกทั้งดอกยี่โทเป็นยาสมุนไพรแก้ท้องเสีย จากข้อมูลดังกล่าวจึงได้ตั้งชื่อว่า “ตำบลบางยี่โถ” ต่อมาเพี้ยนมาเป็น “บางยี่โท” จนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลบางยี่โท มีพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มเหมาะแก่การทำอาชีพเกษตรกรรม มีแม่น้ำน้อยไหลผ่าน รวมมีพื้นที่ประมาณ 9.39 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 5,870 ไร่ มีถนนลาดยางจากอำเภอ 15 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลน้ำเต้า อำเภอบางบาล จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลช่างเหล็ก อำเภอบางไทร จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลแคออก และ ตำบลหน้าไม้ อำเภอบางไทร จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางนมโค อำเภอเสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 1,612 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ,เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดบางยี่โท
2) วัดบางแขยง
3) องค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.