ตำบลอมฤต
อำเภอผักไห่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลอมฤตเป็นที่ตั้งครั้งแรกของที่ทำการแขวงอำเภอเสนาใหญ่ (ผักไห่) ตั้งที่บ้านตึกของหลวงวารีโยธารัก (อ่วม) ซึ่งเป็นนายอำเภอคนแรก อยู่หมู่ที่ 3 ต่อมาปี 2440 จึงย้ายที่ทำการแขวงอำเภอมาอยู่ที่ตำบลตาลานอยู่ได้ปีเศษจึงย้ายมาตั้งอยู่หมู่ที่ 4 ตำบลผักไห่ ซึ่งเป็นที่ว่าการอำเภอผักไห่ในปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลอมฤตที่ลักษณะเป็นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำน้อยไหลผ่านกลางตำบล แบ่งตำบลอมฤตเป็นสองฝั่ง ไหลผ่านหมู่ที่ 1,2,3,4,5,6 มีคลองบ้านอ้อไหลผ่านหมู่ที่ 8,9,10 เชื่อมต่อกับคลองขุนอินทร์ หมู่ที่ 11 มีคลองบางทองไหลผ่านหมู่ที่ 3,4 และคลองทางไถไหลผ่านหมู่ที่ 4
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หน้าโคก และต.โคกช้าง อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.ผักไห่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.ลาดน้ำเค็ม อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.หนองน้ำใหญ่ อ.ผักไห่ จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,331 คน เป็นชาย 1,134 คน เป็นหญิง 1,197 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดอมฤต
2.วัดตึกคชหิรัญ
3.วัดบ้านอ้อ
4.ศูนย์ฝึกอาชีพตำบลอมฤต
5.สถานีอนามัยตำบลอมฤต

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.