ตำบลภาชี
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลภาชีเดิมเป็นหมู่บ้านที่ขึ้นอยู่กับตำบลโคกม่วง อำเภออุทัยใหญ่ จังหวัดพระนครศรีอยุธยาต่อมาปี 2499 ได้แยกการปกครองมาเป็นอำเภอภาชี หมู่บ้านภาชี จึงยกระดับเป็นตำบลภาชี ตั้งแต่นั้นมา
สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ดอน พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ประกอบอาชีพทำนา แบ่งการปกครองออกเป็น 7 หมู่บ้านอยู่ในเขตเทศบาลทั้งหมด 4 หมู่บ้าน นอกเขตเทศบาล 1 หมู่บ้าน และเทศบาลบางส่วน 2 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดต่อ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หนองน้ำ ต.โคกม่วง อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อ ต.กระจิว อ.ไผ่ล้อม จ.พระนครศรีอยุธยา
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ว่าการอำเภอ
2.สำนักงานเทศบาลตำบลภาชี
3.สถานีตำรวจภูธร
4.โรงพยาบาล
5.สถานีรถไฟชุมทางบ้านภาชี
6.วัดเจริญธรรม วัดภาชี

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.