ตำบลโคกม่วง
อำเภอภาชี จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมเป็นตำบลหนึ่งขึ้นอยู่กับอำเภออุทัย ชาวบ้านสมัยนั้นเดินทางไปติดต่อราชการลำบากมากต่อมาในปี 2499 ได้ย้ายมาขึ้นอยู่กับอำเภอภาชีโดยชุมชนใหญ่ตั้งอยู่กับหมู่ที่ 1 บ้านโคกม่วง ตำบลโคกม่วงบรรพบุรุษอพยพมาจากเวียงจันทร์ ประเทศลาว มาตั้งถิ่นฐานทำมาหากินเหตุที่ชื่อตำบลโคกม่วง เพราะมีลักษณะภูมิประเทศเป็นที่ดอน มีต้นมะม่วงป่าขึ้นเป็นจำนวนมาก จึงเรียกโคกมะม่วงและเพี้ยนมาเป็น"บ้านโคกม่วง"ในปัจจุบัน ได้ยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบลโคกม่วงในปี พ.ศ. 2539

สภาพทั่วไปของตำบล :
ภูมิประเทศของตำบลโคกม่วงมีลักษณะเป็นที่ราบลุ่มสลับที่ดอนมีคลองชลประทานไหลผ่าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่เพื่อการเกษตร ราษฎรประกอบอาชีพด้านเกษตรกรรม เช่น ทำนา เพาะเห็ดฟาง เป็นต้น
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ ติดกับ ต.เสนา อ.อุทัย จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หนองน้ำใส อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลกระจิว อ.ภาชี จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,701 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,017 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม เพาะเห็ดฟาง รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
วัดโคกม่วง
อบต. โคกม่วง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.