ตำบลเสนา
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เทศบาลเมืองเสนา จัดตั้งโดยพระราชกฤษฎีกา จัดตั้งเทศบาลเมืองเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา พ.ศ. 2480 ในพระปรมาภิไธย สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวอานันทมหิดล อาทิตย์อาภาพลเอกเจ้าพระยาพิชเยนทรโยธินตราไว้ ณ วันที่ 11 มีนาคม 2480 โดยได้รวมเขตชุมชนบางส่วนของตำบลเสนา ตำบลกลางคลอง ตำบลบ้านแพน ตำบลปลายนาใต้ ให้มีฐานะเป็นเทศบาลเมืองเสนา มีพื้นที่ประมาณ 1.2 ตารางกิโลเมตร

สภาพทั่วไปของตำบล :
เทศบาลเมืองเสนาตั้งอยู่ที่ตำบลเสนา อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา ที่ตั้งห่างจากศาลากลางจังหวัด 25 กิโลเมตร ห่างจากกรุงเทพฯ ประมาณ 70 กิโลเมตร สำนักงานเทศบาลเมืองฯ ตั้งอยู่ริมแม่น้ำด้านซ้ายติดที่ว่าการอำเภอเสนา ด้านขวาติดกับศูนย์บริการสาธารณสุขเทศบาล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับตำบลบ้านแพน
ทิศใต้ ติดต่อกับตำบลสามกอ
ทิศตะวันออก ติดต่อกับตำบลบ้านแพน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับตำบลเจ้าเจ็ด
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 5,090 คน เป็นชาย 2,498 คน เป็นหญิง 2,592 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย รับจ้าง และรับราชการ
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สถานีขนส่ง 1 แห่ง
2. สถานที่ราชการ 8 แห่ง
3. โรงเรียน 3 แห่ง
4. ตลาดสด 2 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.