ตำบลเจ้าเสด็จ
อำเภอเสนา จังหวัดพระนครศรีอยุธยา
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเจ้าเสด็จมีจำนวนหมู่บ้าน 6 หมู่บ้าน ต่อมาได้รวมกับตำบลบ้านแถวและตำบลเจ้าเจ็ด ยกฐานะเป็นสุขาภิบาลเจ้าเจ็ด และต่อมาได้รับการยกฐานะจากสุขาภิบาลเจ้าเจ็ดให้เป็นเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด เมื่อวันที่ 16 กันยายน 2540

สภาพทั่วไปของตำบล :
ปัจจุบันรวมอยู่กับเทศบาลตำบลเจ้าเจ็ด
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ต.รางจรเข้ อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศใต้ จรด ต.ชายนา อ.เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก จรด ต.รางจรเข้ เทศบาลเมืองเสนา และ ต.สามกอ อ.เสนา
ทิศตะวันตก จรด อ.บางซ้าย จ.พระนครศรีอยุธยา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 11,292 คน เป็นชาย 5,588 คน เป็นหญิง 5,704 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่ รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดใน
2) โรงเรียนวัดเจ้าเจ็ดนอก
3) โรงเรียนบ้านแถววิทยาคาร
4) โรงเรียนประสาทศิลป์
5) โรงเรียนวัดกลางคลองวัฒนาราม
6) วัดเจ้าเจ็ดนอก
7) วัดเจ้าเจ็ดใน

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.