ตำบลชัยฤทธิ์
อำเภอไชโย จังหวัดอ่างทอง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลชัยฤทธิ์ เดิมชื่อ ต.บางแมว ในปี พ.ศ.2485 หรือ พ.ศ.2486 ได้รวม ต.จรเข้ร้องกับ ต.บางแมว แล้วเปลี่ยนชื่อเป็น ต.ชัยฤทธิ์ ต่อมาภายหลังได้แยกตำบลจรเข้ร้องออกเป็นตำบลหนึ่งเช่นเดิม ส่วน ต.บางแมว ยังคงใช้ชื่อ ต.ชัยฤทธิ์ แบ่งการปกครองออกเป็น 6 หมู่บ้าน และมีพื้นที่อยู่ในเขตเทศบาลตำบลจรเข้บางส่วน ได้แก่ หมู่ที่ 1, 2 และ 4

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่มแม่น้ำเจ้าพระยา อยู่ในเขตชลประทานโครงการบำรุงรักษามหาราช มีถนนสายเอเชียผ่านตำบล 3 หมู่บ้าน ในจำนวน 6 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ต.จรเข้ร้อง อ.ไชโย
ทิศใต้ ติดต่อกับ ต.ตลาดกรวด อ.เมือง จ.อ่างทอง
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ อ.บ้านแพรก จ.พระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ต.เทวราช โดยมีแม่น้ำเจ้าพระยาเป็นแนวเขต
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,752 คน และจำนวนหลังคาเรือน 672 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ปลูกผัก (ดอกสลิด) เลี้ยงสัตว์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. สถานีอนามัยตำบล หมู่ที่ 5
2. วัดชัยสิทธาราม หมู่ที่ 5
3. สถานีประมงน้ำจีด
4. สถานีตำรวจชุมชน หมู่ที่ 5
5. สถานีโทรคมนาคม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.