ตำบลโพธิ์รังนก
อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมบ้านโพธิ์รังนก ตั้งอยู่บริเวณหมู่ที่ 1 และหมู่ที่ 2 ของตำบล เล่ากันว่าที่บริเวณหมู่ท่ 2 นับแต่เดิมเรียกว่า "คุ้งโพธิ์" เพราะมีต้นโพธิ์ใหญ่อยู่ในพื้นที่ลุ่มของหมู่บ้าน และต่อมาได้มีนกมาอาศัยทำรังอยู่ที่ต้นโพธิ์มากมาย หมู่บ้านแห่งนี้จึงเรียกว่า ต.โพธิ์รังนก

สภาพทั่วไปของตำบล :
ต.โพธิ์รังนก เป็นหนึ่งใน 15 ตำบลของ อ.โพธิ์ทอง แบ่งเขตการปกครองออกเป็น 3 หมุ่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่เป้นพื้นที่เหมาะกับการทำการเกษตร ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำการเกษตร เช่น ทำนา ทำสวนชะอม การพัฒนาจากการสำรวจ กชช.2 ค. เป็นหมู่บ้านเร่งรัดพัฒนาอันดับ 3
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรด ตำบลบ่อแร่ และตำบลสามง่าม อำเภอโพธิ์ทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศใต้ จรด ตำบลไผ่จำศีล อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันออก จรด ตำบลสามง่าม และตำบลป่างิ้ว อำเภอเมืองอ่างทอง จังหวัดอ่างทอง
ทิศตะวันตก จรด ตำบลไผ่จำศีล และตำบลม่วงเตี้ย อำเภอวิเศษชัยชาญ จังหวัดอ่างทอง
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนทั้งสิ้น 1,472 คน ชาย 687 คน หญิง 785 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน/ทำไร่
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดบุญเกิด
2. วัดข่อย
3. สถานีอนามัย
4. โรงเรียนวัดข่อย
5. โรงเรียนวัดบุญเกิด
6. วัดข่อยวังปลา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.