ตำบลสี่ร้อย
อำเภอวิเศษไชยชาญ จังหวัดอ่างทอง
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสี่ร้อยเดิมเป็นที่ตั้งของกองกำลังอามาตย์ในสมัยกรุงศรีอยุธยาตอนปลาย โดยมีขุนรองปลัดชู เป็นผู้ปกครอง ต่อมาเมื่อมีสงครามกรุงศรีอยุธยารบกับพม่า ครั้งที่ 2 ได้นำกองกำลัง "อามาตย์" จำนวน 400 คน เข้าร่วมรบป้องกันกรุงศรีอยุธยาที่จังหวัดประจวบคีรีขันธ์และถูกกองกำลังพม่าฆ่าตายหมดทั้งสี่ร้อยคน จึงตั้งชื่อบ้านเป็นอนสรณ์ ว่า "บ้านสี่ร้อย"

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบลุ่ม มีแม่น้ำไหลผ่านกลางตำบล มีน้ำท่วมขังตลอดปี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ จรดต.ไผ่จำศีล
ทิศใต้ จรดต.คลองขนาก ต.บางจัก
ทิศตะวันออก จรดต.ไผ่คำพัฒนา
ทิศตะวันตก จรด ต.ท่าช้าง ต.คลองขนาก
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 2,701 คน ชาย 1,372 คน หญิง 1,429 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดสี่ร้อย
2) วัดทำนบ
3) วัดน้ำพุ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.