ตำบลกกโก
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
จากคำบอกเล่าของคนเก่าแก่ในตำบลเล่าสืบต่อกันมาว่าเมื่อประมาณหลายร้อยปีมีชาวบ้านเดิมทางมาตั้งถิ่นฐานโดยเป็นชาวเวียงจันทร์ อพยพมาจากประเทศลาว ซึ่งในเขตพื้นที่ตำบลกกโกในสมัยก่อนเป็นที่ราบลุ่มมีต้นตะโกขึ้นอยู่มากมาย จึงได้เรียกหมู่บ้านนี้ว่า "กกโก" ซึ่งคำว่า "กก" ภาษาลาวแปลว่า ต้น และคำว่า "โก" ก็มาจาก ตะโก

สภาพทั่วไปของตำบล :
พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่ม ประชาชนประกอบอาชีพด้านการเกษตร เช่นทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ เป็นส่วนใหญ่
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ท่าศาลา อ.เมือง จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกลำพาน อ.เมือง จ.ลพบุรี และ ต.บ้านกลับ อ.หนองโดน จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นิคมสร้างตนเอง อ.เมือง ต.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ป่าตาล อ.เมือง จ.ลพบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,146 คน และจำนวนหลังคาเรือน 3,671 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่ เลี้ยงสัตว์
อาชีพเสริม รับจ้าง ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดดงน้อย วัดกกโก วัดบ้านไร่ วัดบ้านใหม่ วัดโคกม่วง
2.โรงเรียนวัดกกโก โรงเรียนบ้านใหม่-ขุนนวม
3.สถานีอนามัย ต.กกโก
4.ที่ทำการ อบต.กกโก
5.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.