ตำบลท่าแค
อำเภอเมือง จังหวัดลพบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
"บ้านท่าแค" มีประวัติความเป็นมาตั้งแต่สมัยกรุงรัตนโกสินทร์ กล่าวคือ ปลายรัชกาลที่ 1 นครเวียงจันทร์พ่ายศึก พ่อขุนทิพย์ชาวนครเวียงจันทร์ได้พาราษฎรกลุ่มหนึ่งหนีออกจากนครเวียงจันทร์ข้ามแม่น้ำโขงสู่ประเทศไทย เข้าเขตภาคอีสานมาตามลำดับจนถึงภูเขาไฟดงพญาเย็น จังหวัดนครราชสีมา พักแรมอยู่ประมาณหนึ่งเดือน ต่อมาย้ายเข้าเขตภาคกลางเรื่อยลงมาจนถึงจังหวัดลพบุรีและได้มองเห็นที่ดินแห่งหนึ่งเป็นที่สูงเหมาะที่จะตั้งเมืองได้ จึงพากันตัดต้นแคออกแล้วพากันสร้างบ้านตรงนั้นและตั้งชื่อว่า "บ้านโคกแค" ในบ้านโคกแคนี้ มีต้นแคใหญ่ต้นหนึ่งเรียกว่า แคทราย อยู่บริเวณท่าน้ำซึ่งเป็นท่าจอดเรือ บรรดาชาวเรือทั้งหลายจะนำเรือมาพักร่มอยู่ใต้ต้นแคนี้เป็นประจำ ในขณะเดียวกันประชาชนที่จะคอยลงเรือเดินทางไปมาจะมาพักร่มอยู่ใต้ต้นแคใหญ่นี้ นอกจากนี้เวลามีประเพณีต่างๆ พ่อขุนทิพย์ก็จะพาราษฎรมาจัดงานประเพณีบริเวณต้นแคใหญ่เสมอมา ด้วยเหตุนี้ พ่อขุนทิพย์จึงเห็นว่าต้นแคใหญ่นี้มีบุญคุณต่อราษฎรของท่านจึงพากันทำบุญและประกอบพิธีตั้งชื่อบ้านใหม่ว่า "บ้านท่าแค" มาตั้งแต่ครั้งกระโน้น จนกระทั่งถึงบัดนี้


สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นพื้นที่ราบลุ่มอยู่ติดคลองชลประทาน ราษฎรส่วนใหญ่อยู่กันเป็นกลุ่มหมู่บ้านติดกัน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลเขาพระงาม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลถนนใหญ่ อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลเขาสามยอด , ตำบลเขาพระงาม อำเภอเเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลพรหมมาสตร์ , ตำบลโคกกะเทียม อำเภอเมืองลพบุรี จังหวัดลพบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 13,770 คน และจำนวนหลังคาเรือน 4,208 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ทำไม้กวาดทางมะพร้าว
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดหนองแขม
2.วัดท่าแค
3.วัดป่ากล้วย
4.วัดดอนประดู่
5.โรงเรียนบ้านหนองแขม
6.โรงเรียนวัดท่าแค
7.โรงเรียนบ้านป่ากล้วย
8.โรงเรียนค่ายพิบูลสงคราม
9.กองพลทหารปืนใหญ่
10. ป.พีย 11 รอ.
11.ศูนย์อำนวยการสร้างอาวุธกองทัพบก
12.หอพระไตรปิฏก

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.