ตำบลห้วยขุนราม
อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลห้วยขุนราม แยกมาจากตำบลมะนาวหวานซึ่งเดิมมีทั้งหมด 12 หมู่ ต่อมาได้มีการแยกตำบลจากมะนาวหวานออกมาเป็นห้วยขุนราม จำนวน 11 หมู่บ้านมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลห้วยขุนราม ตั้งอยู่ทางทิศตะวันออกของ อ.พัฒนานิคม ระยะทาง 45 กิโลเมตร (สภาพเส้นทางคมนาคมเป็นถนนลาดยาง 33 กม. และเป็นถนนลูกรังขรุขระ 12 กม.) อยู่ห่างจากจังหวัดลพบุรี ระยะทาง 95 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ อบต.หัวลำ , อบต.ซับจำปา อ.ท่าหลวง จ.ลพบุรี
ทิศไต้ ติดกับ อบต.ซับสนุ่น อ.มวกเหล็ก , อบต.วังม่วง อ.วังม่วง จ.สระบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อบต.ลำสมพุง อ.มวกเหล็ก จ.สระบุรี
ทอศตะวันตก ติดกับ อบต.น้ำสุด อ.พัฒนานิคม จ.ลพบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,857 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,118 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ ทำไร่
อาชีพเสริม เลี้ยงสัตว์, รับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1 น้ำตกสวนมะเดื่อ
2 พิพิธภัณฑ์โป่งมะนาว
3 วัดถ้ำศรีสวัสดิ์
4 วัดถ้ำปลาตะเพียนทอง
5 วัดถ้ำเขาจันทร์

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.