ตำบลหัวสำโรง
อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เป็นชุมชนโบราณเก่าแก่ตามหลักฐานทางโบราณคดี เกิดตั้งแต่สมัยทราวดี เมื่อก่อนมีต้นสำโรงใหญ่ๆ เป็นจำนวนมาก มีประชาชนเชื้อสายไทย ลาว จีน อพยพมาตั้งแต่สมัยต้นรัชกาลที่ 3 แห่งกรุงรัตนโกสินทร์ เป็นชุมชนที่มีความอุดมสมบูรณ์ และประชาชนศรัทธาในพุทธศาสนา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลหัวสำโรงตั้งอยู่ทางทิศใต้ของอำเภอท่าวุ้ง ประกอบด้วย 15 หมู่บ้าน สภาพพื้นที่เป็นที่ราบลุ่มมีคลองชลประทานไหลผ่านหลายสายเหมาะแก่การเพาะปลูกและเลี้ยงสัตว์ มีพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 25 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 15,815 ไร่ ประชาชนส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา เลี้ยงสัตว์ และรับจ้าง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลท่าวุ้ง อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลบ้านเบิก อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลลาดสาลี่ และ ตำบลบางคู้ อำเภอท่าวุ้ง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลบางน้ำเชี่ยว อำเภอพรหมบุรี จังหวัดสิงห์บุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 5,847 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,494 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดโพธิ์เกษตร
2.วัดคงคาราม
3.วัดสามัคคีธรรม
4.วัดหัวสำโรง
5.วัดมะค่า
6.วัดร้าง 20 วัด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.