ตำบลซับจำปา
อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ซับจำปาเป็นตำบลหนึ่งของอำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี ได้ถูกค้นพบเมื่อประมาณปี 2480 เมื่อคนโคราชคู่หนึ่งได้เดินทางเข้าไปอยู่เพราะพื้นที่ดังกล่าวมีน้ำซับที่อุดมสมบูรณ์ และได้ประกอบอาชีพในการทำน้ำมันยางและหาของป่าไปขาย เหตุที่เรียกชื่อว่า ซับจำปา เนื่องจากมีต้นจำปาอยู่มากมายมีขนาดสูงใหญ่เต็มไปหมด เคยเห็นดอกของจำปาร่วงหล่นลงมาจากต้นใหญ่กลีบดอกเป็นสีเหลืองจึงเข้าใจว่าเป็นต้นจำปา และเมื่อปี 2495-2496 ก็เริ่มมีคนเข้าไปจับจองที่ดินบนผืนป่าแห่งนี้มากขึ้นเรื่อยๆ จนเป็นหมู่บ้าน มีวัด โรงเรียน และได้ตั้งชื่อตามต้นไม้ที่มีอยู่รอบหมู่บ้านว่า "หมู่บ้านซับจำปา"

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลซับจำปามีภูมิประเทศเป็นที่ราบสูงและภูเขา สภาพดินเป็นดินร่วนปนเหนียว มีความสมบูรณ์ค่อนข้างสูง ตรงส่วนที่เป็นที่ราบสูงมีน้ำซึมและน้ำซับจำนวนมาก มีพื้นที่ ประมาณ 33,750 ไร่ อยู่ในเขตป่าสงวนทั้งหมด
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลหนองผักแว่น อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลห้วยขุนราม อำเภอพัฒนานิคม จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ตำบลหัวลำ อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลทะเลวังวัด อำเภอท่าหลวง จังหวัดลพบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,329 คน และจำนวนหลังคาเรือน 854 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลักของประชากร ได้แก่ อาชีพทำไร่
อาชีพเสริม ได้แก่ อาชีพรับจ้างแปรรูปอาหาร ทำดอกไม้ประดิษฐ์
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. คูเมืองโบราณสมัยทวาราวดี
2. ป่าซับจำปา
3. วัด 4 แห่ง
4 ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลซับจำปา
5. โรงเรียนประถมศึกษา 4 แห่ง มัธยมศึกษา 1 แห่ง
6. สถานีอนามัย 1 แห่ง

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.