ตำบลมหาโพธิ
อำเภอสระโบสถ์ จังหวัดลพบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลมหาโพธิ ตั้งมากี่ปีไม่ปรากฏ ทราบแต่ว่าเมื่อก่อสร้างหมู่บ้านนั้น ตั้งอยู่ที่เขาดิน เรียกว่าบ้านเขาดิน (ปัจจุบันไม่มีบ้านเรือนตั้งอยู่) ซึ่งอยู่ไปทางตะวันออกของหมู่บ้านปัจจุบันประมาณ 2 กิโลเมตร ต่อมาที่บ้านดินขาดแคลนน้ำ แต่ที่ตั้งปัจจุบันมีหนองน้ำพุอุดมสมบูรณ์ ใช้เลี้ยงสัตว์อุปโภคบริโภค จึงย้ายมาอยู่ที่บริเวณหนองน้ำพุ (ปัจจุบันเป็นบ่อน้ำคอนกรีต) ที่บริเวณหนองน้ำพุมีต้นโพธิ์ ต้นมะขาม และไม้อื่นๆเป็นร่มเงาดีมาก จึงมีการสร้างวัดขึ้นใกล้กับบ่อน้ำพุ และตั้งชื่อว่า "วัดโพธิ์ศรีมหาโพธิ์" ต่อมาได้ออกเสียงเป็น "บ้านมหาโพธิ" มาจนถึงปัจจุบัน สันนิษฐานว่า หลวงปู่เพ็งเป็นผู้สร้าง แต่ไม่มีหลักฐานยืนยัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นภูเขามีที่ราบอยู่ระหว่างหุบเขา และเชิงเขา พื้นที่ส่วนใหญ่ใช้ในการประกอบการเกษตร ตำบลมหาโพธิห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 9 กิโลเมตร
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.สระโบสถ์ อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.นิยมชัย อ.สระโบสถ์ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 4,743 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,183 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพรอง งานหัตถกรรมและรับจ้างทั่วไป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัดกระดานเลื่อน ม. 5
2.วัดบ้านคลอง (โพธิ์กลางบ้านคลอง) ม. 6
3.วัดมหาโพธิ์ ม. 3

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.