ตำบลโคกเจริญ
อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เดิมตำบลโคกเจริญเป็นหมู่บ้านขึ้นกับ ต.มหาโพธิ อ.โคกสำโรง ต่อมา ในปี พ.ศ.2489 ได้ยกฐานะเป็นตำบลโคกเจริญ อ.โคกสำโรง ปี พ.ศ.2530 ต.โคกเจริญ ยกฐานะเป็น กิ่ง อ.โคกเจริญ ในวันที่ 4พ.ย.2536 เป็นอำเภอโคกเจริญ ต.โคกเจริญ จึงเป็นตำบลหนึ่งใน อ.โคกเจริญ ประกอบด้วย 11 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่อพยพมาจากภาคตะวันออกเฉียงเหนือ

สภาพทั่วไปของตำบล :
สภาพพื้นที่เป็นที่ราบเชิงเขา ส่วนตอนล่างเป็นที่ราบลุ่ม มีคลองเชิงพะแนงและคลองตะเข็บ เป็นระยะๆระยะทางจากตำบลโคกเจริญถึงจังหวัดลพบุรีประมาณ 81 กม.
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.โคกแสมสาร อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.วังทอง อ.โคกเจริญ จ.ลพบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ชอนสมบูรณ์ อ.หนองม่วง จ.ลพบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,226 คน และจำนวนหลังคาเรือน 2,074 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม อุตสาหกรรมในครัวเรือน (ทอผ้า)
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ว่าการอำเภอโคกเจริญและส่วนราชการต่างๆ
2.ศูนย์รวมผ้าไทยทอมือระดับอำเภอ
3.วัดโคกเจริญ หมู่ที่ 6

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญ :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลโคกเจริญ หมู่ที่ 7 ตำบลโคกเจริญ อำเภอโคกเจริญ จังหวัดลพบุรี 15250 โทรศัพท์ 0-3665-1081 โทรสาร 0-03665-1081 ต่อ 18

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล โคกเจริญ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.