ตำบลหนองรี
อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
องค์การบริหารส่วนตำบลหนองรี จัดตั้งขึ้นเมื่อวันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2540 มีพื้นที่ทั้งหมด 96 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 42,967 ไร่ ห่างจากอำเภอลำสนธิประมาณ 3-5 กิโลเมตร ห่างจากจังหวัดประมาณ 120 กิโลเมตร ตำบลหนองรีมีทั้งหมด 13 หมู่บ้าน ซึ่งแต่ละหมู่บ้านจะอยู่ไม่ห่างกันราษฎรอยู่รวมกันเป็นกลุ่ม ปัจจุบันองค์การบริหารส่วนตำบลหนองรีมีสำนักงานชั่วคราวตั้งอยู่ที่ หมู่ที่ 1 ตำบลหนองรี อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี และกำลังดำเนินการเรื่องการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบล

สภาพทั่วไปของตำบล :
โดยทั่วไปเป็นที่ราบเชิงเขา พื้นที่เป็นที่ดอนส่วนใหญ่ การทำการเกตรมีคลองน้ำธรรมชาติที่สำคัญ คือ คลองลำสนธิ คลองโสม คลองสีดา คลองหนองหัวช้าง คลองหนองเกตุ คลองหนองอีเฒ่า คลองหนองสองห้อง คลองหนองกระทุ่ม คลองแก่งคันนา ในฤดูแล้งน้ำจะแห้งไม่สามารถใช้ประโยชน์ทางการเกษตรได้ ส่วนในฤดูฝนในพื้นที่หมู่ 1,2,7 และ 8 จะมีน้ำท่วมทุกปี
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ตำบลลำสนธิ , ตำบลเขารวก อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ตำบลนาโสม , ตำบลซับสมบูรณ์ อำเภอลำสนธิ จังหวัดลพบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ อำเภอด่านขุนทด และ กิ่งอำเภอเทพารักษ์ จังหวัดนครราชสีมา
ทิศตะวันตก ติดกับ ตำบลหนองยายโต๊ะ อำเภอชัยบาดาล จังหวัดลพบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 7,734 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,645 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน/ทำไร่ เลี้ยงสัตว์ ค้าขาย และรับจ้าง
อาชีพเสริม ทอผ้า ขายผลิตภัณฑ์น้ำพริกสำเร็จรูป
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.วัด 7 แห่ง
2.ศาลเจ้า 1 แห่ง
3.ปรางค์นางผมหอม 1 แห่ง
4. น้ำตก 1 แห่ง
5สหกรณ์โคนมเดนมาร์ก 1 แห่ง
6.ศูนย์วิจัยบำรุงพันธุ์สัตว์ และลำพญากลาง 1 แห่ง
7. ศูนย์บริการการศึกษานอกโรงเรียน1 แห่ง
8.ศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก 3 แห่ง
9.โรงพยาบาล 30 เตียง 1 แห่ง
10. ด่านกักสัตว์ 1 แห่ง


เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.