ตำบลไม้ดัด
อำเภอบางระจัน จังหวัดสิงห์บุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลไม้ดัด โบราณตั้งชื่อตามธรรมชาติ เนื่องจากมีไม้ชนิดหนึ่งที่ลำต้นโค้งคดงอ ดัดเป็นรูปต่าง ๆ ปัจจุบันต้นไม้เหล่านี้ได้หมดไปจากตำบลแล้ว ปัจจุบันมีทั้งหมด 14 หมู่บ้าน เป็นตำบลใหญ่ที่สุดของอำเภอบางระจัน ชาวบ้านส่วนใหญ่ประกอบอาชีพทำนา ค้าขาย รับจ้าง มีตลาดสดขนาดใหญ่ตั้งอยู่ที่หมู่ที่ 8 การคมนาคมสะดวกสามารถเดินทางไปได้โดยรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสายกรุงเทพฯ-สรรคบุรี-ชัยนาท
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลไม้ดัดอยู่ติดแม่น้ำน้อย แบ่งการปกครองออกเป็น 14 หมู่บ้าน พื้นที่ส่วนใหญ่อยู่ในเขตเทศบาล หมู่บ้านที่อยู่นอกเขตเทศบาลมีจำนวน5 หมู่บ้าน ราษฎรส่วนใหญ่จึงประกอบอาชีพทำนา ทำไร่ เป็นหลักเนื่องจากมีระบบชลประทานหลายแห่ง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.ดอนกำ อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพสังโฆ อ.ค่ายบางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ เทศบาลต.สิงห์ อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บ้านจ่า , ต.สระแจง , ต.พักทัน อ.บางระจัน จ.สิงห์บุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,986 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,413 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำไร่
อาชีพรอง รับจ้าง อุตสาหกรรมในครัวเรือน
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.พระยืนวัดจุกคลี
2.รูปปั้นไหสี่หู สัญญลักษณ์ของอำเภอบางระจัน
3.โรงงานน้ำตาลจังหวัดสิงห์บุรี
4.ตลาดสด(หมู่ที่8)

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.