ตำบลประศุก
อำเภออินทร์บุรี จังหวัดสิงห์บุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลประศุก เป็นชื่อใหม่ เดิมนั้นชื่อตำบลบ้านม้า ตำบลประศุกใช้สัญลักษณ์ รวงข้าว ถั่วลิสง และการจับมือ หมายถึง ในพื้นที่ในตำบลประศุก ประชาชนส่วนใหญ่ปลูกข้าวและถั่วลิสง และการสมัครสมานสามัคคีกันในการประกอบอาชีพ ต.ประศุกตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภออินทร์บุรี มี 11 หมู่บ้าน คือ หมู่ที่1)บ้านประโมง หมู่ที่2)บ้านประโมง หมู่ที่3)บ้านปลาไหล หมู่ที่4)บ้านปลาไหล หมู่ที่5)บ้านบุ่งชีน้ำร้าย หมู่ที่6)บ้านต้นหว้า หมู่ที่7)บ้านม้า หมู่ที่8)บ้านไผ่ขวาง หมู่ที่9)บ้านไผ่ขวาง หมู่ที่10)บ้านไผ่ขวาง หมู่ที่11)บ้านดอนแมงรัก

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบลุ่ม เหมาะสำหรับประกอบอาชีพเกษตรกรรม มีพื้นที่ราว 31 ตารางกิโลเมตร ประชาชนส่วนใหญ่เป็นคนพื้นที่ของจังหวัดสิงห์บุรี นับถือศาสนาพุทธ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.โพนางดำ อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.อินทร์บุรี อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.ชีน้ำร้าย อ.อินทร์บุรี จ.สิงห์บุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยกรดพัฒนา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 6,941 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,514 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. วัดสว่างอารมณ์ มีวิหารเก่าแบบเก๋งจีนโบราณ รูปเหมือนโบราณสมเด็จพลวงพ่อโต และรอยพระพุทธบาทจำลอง
2. วัดดอกไม้ มีพระเชียงแสน พระหลวงพ่อแก้ว หลวงพ่ออิ่ม รูปหล่อพระครูสังวาลย์ มีวิหารเก่าเป็นมรดกโลก ธรรมาสโบราณในอดีต เป็นสถานที่ที่ในอดีตพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวเสด็จประพาสต้นทางเรือและทรงแวะพักผ่อน
3. หาดทรายริมฝั่งแม่น้ำเจ้าพระยา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.