ตำบลนางลือ
อำเภอเมือง จังหวัดชัยนาท
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลนางลือ เป็นตำบล แบ่งการปกครอง ออกเป็น13 หมู่บ้าน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลนางลือเป็นตำบลที่ตั้งอยู่ทางทิศตะวันตกของจังหวัดชัยนาท และอยู่ห่างจากอำเภอเมืองชัยนาท ประมาณ 20 กม. พื้นที่เป็นที่ราบ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หาดท่าเสา อ.เมือง จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.ห้วยงู อ.หันคา จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.แพรกศรีราชา อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.หนองน้อย อ.วัดสิงห์ จ.ชัยนาท
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 8,203 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,800 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดนางลือ
2) วัดวังเคียน
3) วัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
4) โรงเรียนชุมชนวัดวังเคียน
5) โรงเรียนวัดนางลือ
6) โรงเรียนวัดใหม่ศรัทธาราษฎร์
7) โรงเรียนบ้านหนองแค
8) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลนางลือ
9) สถานีอนามัยบ้านนางลือ
10) สถานีอนามัยบ้านหนองแค
11) สถานีตำรวจภูธรตำบลนางลือ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.