ตำบลสรรพยา
อำเภอสรรพยา จังหวัดชัยนาท
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลสรรพยามีความสำคัญทางด้านการเกษตรในระดับอำเภอ พื้นที่เกษตรกรรม ส่วนใหญ่อยู่บริเวณทางทิศเหนือจรดใต้ และทางด้านทิศตะวันตกของตำบล ส่วนทางทิศตะวันออกจะเป็นเขตที่อยู่อาศัยกลาง การพาณิชย์ และบริการที่สำคัญของตำบล หมู่ที่ 4 มีลักษณะเป็นศูนย์กลางการพาณิชย์บริการ และเป็นศูนย์ราชการ ซึ่งประชาชนส่วนใหญ่นิยมไปใช้บริการในเขตเทศบาลตำบลสรรพยา

สภาพทั่วไปของตำบล :
ประชากรส่วนใหญ่นับถือศาสนาพุทธ ประชากรมีความสัมพันธ์กันอย่างใกล้ชิด โดยมีวัดเป็นศูนย์กลางรวมจิตใจของชุมชน ประชากรในเขตตำบลสรรพยา มักนิยมตั้งถิ่นฐานบริเวณริมแม่น้ำเจ้าพระยา สำหรับชุมชนใหม่จะเกาะกลุ่มเรียงรายไปตามถนนทาง หลวงแผ่นดินหมายเลข 311
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บางหลวง อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศใต้ ติดกับ ต.โพนางดำตก อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.หาดอาษา อ.สรรพยา จ.ชัยนาท
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.ห้วยกรด อ.สรรคบุรี จ.ชัยนาท
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,391 คน และจำนวนหลังคาเรือน 881 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก เกษตรกร ค้าขาย รับจ้าง
อาชีพรอง จักสานผักตบชวา

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.