ตำบลตะกุด
อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
“ตะกุด” เป็นหมู่บ้านหนึ่งที่ตั้งขึ้นในสมัยรัชกาลที่ 3 มีตำนานเล่าสืบขานกันมาว่าเป็นหมู่บ้านที่เศรษฐีชาวมอญสามพี่น้อง จากจังหวัดนครราชสีมา ได้อพยพล่องเรือมาตามแม่น้ำแควป่าสัก แล้วมาตั้งถิ่นฐานบ้านเรือนอยู่ริมแม่น้ำ บุกเบิกที่ดินทำมาหากิน เพาะปลูก เลี้ยงสัตว์ ต่อมาได้ขยายครอบครัวมีบ้านเรือนที่อยู่อาศัย และลูกหลานมากขึ้น จึงได้มีการสร้างวัดเพื่อเป็นสถานที่เคารพบูชา ประกอบพิธีกรรมทางพุทธศาสนา และเป็นสถานที่อบรมศึกษาแก่บุตรหลานและเพื่อเป็นการป้องกันภัยอันตราย จากโจรผู้ร้าย และสัตว์ป่านานาชนิด ตลอดทั้งการวางแผนการเก็บกักน้ำไว้ใช้ในครัวเรือน การเพาะปลูกและการเลี้ยงสัตว์ เศรษฐีชาวมอญสามพี่น้องพร้อมด้วยลูกหลาน จึงได้พร้อมกัน “ขุดสระน้ำ” ขนาดใหญ่ขึ้น โดยขุดสระน้ำเชื่อมจากแม่น้ำแควป่าสักล้อมรอบวัดและหมู่บ้าน จึงได้ตั้งชื่อหมู่บ้านว่า “หมู่บ้านสระขุด” ต่อมาเรียกชื่อหมู่บ้านเพี้ยนไปเป็น “หมู่บ้านตะกุด” ตั้งแต่นั้นมา ปัจจุบันตำบลตะกุด ได้รับการยกฐานะเป็นองค์การบริหารส่วนตำบล (อบต.) ตะกุด เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2538 มีฐานะเป็นนิติบุคคล และเป็นองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลตะกุด มีเนื้อที่ทั้งหมด 8,268 ตารางกิโลเมตร (ประมาณ 5,167 ไร่) พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นพื้นที่ราบมีความลาดชันน้อยกว่า 1 มีหมู่บ้านจำนวน 6 หมู่บ้าน
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ ตำบลผึ้งรวง , ตำบลบ้านแก้ง
ทิศใต้ ติดต่อกับ เทศบาลเมืองสระบุรี , ตำบลปากข้าวสาร
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ ตำบลตลิ่งชัน
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ ตำบลผึ้งรวง , เทศบาลเมืองสระบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 2,723 คน และจำนวนหลังคาเรือน 748 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) บึงตะกุด
2) อ่างเก็บน้ำคลองเพรียว
3) สถานีอนามัยตำบลตะกุด
4) ที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลตะกุด
5) วัดบ้านกล้วย
6) วัดตะกุด
7) วัดสะตือเจดีย์งาม

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล ตะกุด :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบลตะกุด อำเภอเมือง จังหวัดสระบุรี

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล ตะกุด

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.