ตำบลไผ่ต่ำ
อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลไผ่ต่ำเดิมชื่อตำบลไผ่จ้อก้อ ประชาชนส่วนใหญ่เดิมเป็นชาวไทยเชื้อสายมอญ ที่อพยพมาจากจังหวัดพระนครศรีอยุธยา บ้านคลองสวนพลู แล้วเข้ามาจับจองที่ดินซึ่งเดิมเป็นป่า หลังจากนั้นได้ตั้งชื่อว่าตำบลไผ่จ้อก้อ แล้วต่อมาทางราชการได้เปลี่ยนชื่อตำบลใหม่ เป็นตำบลไผ่ต่ำ เมื่อประมาณ 60 ปีที่แล้ว จนตราบถึงปัจจุบัน
สภาพทั่วไปของตำบล :
องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ต่ำ ปัจจุบันตั้งอยู่เลขที่ 46/1 หมู่ 6 ตำบลไผ่ต่ำ อำเภอหนองแค จังหวัดสระบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอหนองแคประมาณ 3 กิโลเมตร มีเนื้อที่ประมาณ 13.96 ตร.กม. สภาพภูมิประเทศส่วนใหญ่เป็นที่ราบสูง
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อกับ เขตเทศบาลตำบลหนองแค และตำบลหนอง ปลิง
ทิศใต้ ติดต่อกับ เขตตำบลสนับทึบ อำเภอวังน้อย จังหวัดรพระนครศรีอยุธยา
ทิศตะวันออก ติดต่อกับ เขตตำบลกุ่มหัก และตำบลหนองโรง
ทิศตะวันตก ติดต่อกับ เขตตำบลสนับทึบ จังหวัดพระนครศรีอยุธยา และตำบลหนองแขม
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 3,004 คน และจำนวนหลังคาเรือน 1,068 หลังคาเรือน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำนา
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1) วัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
2) โรงเรียนวัดราษฎร์ศรัทธาธรรม
3) องค์การบริหารส่วนตำบลไผ่ต่ำ
4) สถานีอนามัย
5) สำนักงานเกษตรอำเภอหนองแค
6) สวนนกธรรมชาติไผ่ต่ำ

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.