ตำบลบ้านสวน
อำเภอเมือง จังหวัดชลบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
เทศบาลตำบลบ้านสวนยกฐานะจากสุขาภิบาลบ้านสวนเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2542 มีพื้นที่ครอบคลุม 3 ตำบล คือ ต.บ้านสวนทั้งตำบล (10 หมู่บ้าน) ต.หนองรี บางส่วน ( ม.1 และ ม.3 ) ต.หนองข้างคอก (ม.1 และ ม.4 )

สภาพทั่วไปของตำบล :
เทศบาลตำบลบ้านสวน มีฝั่งทะเลยาวประมาณ 2,800 เมตร มีภูมิอากาศแบบฝนเมืองร้อน ประชากรในพื้นที่ส่วนใหญ่ประกอบอาชีพค้าขาย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดต่อ ต.บางทราย และ ต.นาป่า อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดต่อ ต.เสม็ด และ ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดต่อ ต.หนองรี และ ต.หนองข้างคอก อ.เมืองฯ จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดต่อ เทศบาลชลบุรี และบางส่วนจดทะเลฝั่งตะวันออกของอ่าวไทย
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรทั้งสิ้น 60,507 คน แยกเป็นชาย 30,517 คน เป็นหญิง 29,990 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ค้าขาย
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
สมาคมจี่ฮงแห่งประเทศไทย

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.