ตำบลเขาซก
อำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลเขาซกก่อตั้งเมื่อปี พ.ศ.2518 ตั้งอยู่ในเขตการปกครองของอำเภอหนองใหญ่ จังหวัดชลบุรี ประกอบด้วยหมู่บ้าน 4 หมู่บ้าน ได้แก่ หมู่ที่ 1 บ้านคลองพลูล่าง หมู่ที่ 2 บ้านเขาซก หมู่ที่ 3 บ้านบึงสามง่าม และหมู่ที่ 4 บ้านชากนา

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบสูงและมีที่ลุ่มบางแห่ง พื้นที่ 63,125 ไร่ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย มีการเพาะปลูกยางพารา ปาล์ม มะม่วงหิมพานต์ มีถนนสายหลักคือ สาย 344 บ้านบึง-แกลง ตัดผ่านตำบล
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองเสือช้าง อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.ป่ายุบใน อ.วังจันทร์ จ.ระยอง
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.คลองพลู อ.หนองใหญ่ จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
จำนวนประชากรของตำบล :
นวนประชากรในเขต อบต. 2,989 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการ อบต.เขาซก
2.วัดเขาซก
3.อ่างเก็บน้ำชากนา, อ่างเก็บน้ำบึงสามง่าม
4.สถานีอนามัยเขาซก, สถานีอนามัยชากนา
5.โรงเรียนบ้านเขาซก, โรงเรียนบ้านชากนา, โรงเรียนบ้านคลองสิบแปด

เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.