ตำบลหนองปรือ
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตำบลหนองปรือ เป็นตำบลหนึ่งในเขตอำเภอบางละมุง สังกัดเมืองพัทยา มีอาณาเขตติดต่อกับตำบลนาเกลือ ทิศเหนือติดต่อกับตำบลนาจอมเทียน อำเภอสัตหีบ

สภาพทั่วไปของตำบล :
เป็นที่ราบเอียงจากทิสตะวันออกลงไปทางทิศตะวันตก มีเนินเขาที่ไม่สูงมากนักอยู่บางส่วนของพื้นที่ด้าน
ทิศใต้ การปกครองแบบกระจายอำนาจสู่ท้องถิ่น จากเดิมมีการในรูปขององค์การบริหารส่วนตำบลต่อมาได้รับการประกาศจัดตั้งขึ้นเป็นเทศบาลเมืองหนองปรือ
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.หนองปลาไหล อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ เทศบาลตำบลห้วยใหญ่ จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ เมืองพัทยา
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 31,731 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลักของชาวบ้านตำบลหนองปรือ จะประกอบอาชีพอิสระ เช่น ชาวประมง ชาวเล และอื่นๆ เช่น การค้าขาย การหัตถกรรม เป็นต้น
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1. โรงเรียนชั้นอนุบาล 4 แห่ง (หมู่ที่ 4,5,10,14)
2. ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กก่อนวัยเรียน 3 แห่ง (หมู่ที่ 3,7,11)
3. โรงเรียนสังกัดสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาชลบุรีเขตที่ 3 6 แห่ง (หมู่ที่ 3,4,5,7,10,14)
4. โรงเรียนเอกชน 2 แห่ง
5. เสียงตามสายและหอกระจายข่าว 34 แห่ง
6.วัด 7 แห่ง
7. สำนักสงฆ์ 1 แห่ง
8.มัสยิด 6 แห่ง
9.โรงเรียนสอนศาสนาอิสลาม 8 แห่ง
10.บ้านเด็กด้อยโอกาสพระมหาไถ่ 1 แห่ง
11.สุสาน 1 แห่ง
12.สถานีอนามัยประจำตำบล 4 แห่ง (หมู่ที่2,6,8,9)


เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

เชื่อมโยงไปยัง : เทศบาลเมืองหนองปรือ
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรือ * :
ที่อยู่ : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรือ 41 หมู่ที่ 3 ตำบลหนองปรือ อำเภอพนัสนิคม จังหวัดชลบุรี 20140 โทร/โทรสาร : 038 472210, 038 472327-8

เชื่อมโยงไปยัง : องค์การบริหารส่วนตำบล หนองปรือ

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.