ตำบลตะเคียนเตี้ย
อำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี
ค้นหาข้อมูล

ข้อมูลทั่วไป
การคมนาคม
การบริหาร / อบต.
กลุ่มอาชีพ / สินค้า
สหกรณ์
ธุรกิจขนาดกลาง/ ขนาดย่อม
ผลิตภัณฑ์ที่น่าสนใจ
ท่องเที่ยว
โรงแรม / ร้านอาหาร

New Page 1

ThaiTambon.com

โปรโมทสินค้าของท่านให้ขายดี
คลิกดูรายละเอียดที่นี่

...........................................................
สินค้าของสมาชิกไทยตำบลฯ
ThaiTambon Member Products
...........................................................

บางกอกไซต์ดอทคอม
www.bangkoksite.com

เว็บไซต์ท่องเที่ยว จองโรงแรม
ราคาถูก
...........................................................

เช็คราคาทองคำทั้งในและต่างประเทศอัพเดตราคาทุกวัน
...........................................................
อัตราแลกเปลี่ยนประจำวันอ้างอิง
จากธนาคารแห่งประเทศไทย

...........................................................
เช็คดอกเบี้ยบัญชีเงินฝากประจำ เปรียบเทียบอัตราที่ดีที่สุด
 
ประวัติความเป็นมา :
ตามประวัติเดิมเล่าต่อกันมาว่ามีต้นตะเคียนขนาดใหญ่ มีลักษณะอ้วนเตี้ยอยู่ในบริเวณวัด ชาวบ้านให้ความเลื่อมใสศรัทธาต่อความศักดิ์สิทธิ์ของต้นตะเคียนนี้มาก ต่อมาเมื่อเกิดเป็นชุมชนขึ้น จึงได้ตั้งชื่อตำบลเป็นตำบลตะเคียนเตี้ยมาจนถึงปัจจุบัน

สภาพทั่วไปของตำบล :
ตำบลตะเคียนเตี้ยอยู่ทางทิศเหนือของอำเภอบางละมุง จังหวัดชลบุรี ห่างจากที่ว่าการอำเภอประมาณ 15 กิโลเมตร มีเนื้อที่รวมประมาณ 57.85 ตารางกิโลเมตร หรือประมาณ 36,156 ไร่ พื้นที่ส่วนใหญ่เป็นที่ราบลุ่มสลับเนินเขาเตี้ย ๆ สภาพดินเป็นดินร่วนปนทราย
อาณาเขตตำบล :
ทิศเหนือ ติดกับ ต.บึง อ.ศรีราชา จ.ชลบุรี
ทิศใต้ ติดกับ ต.หนองปลาไหล และ ต.โป่ง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทิศตะวันออก ติดกับ ต.เขาไม้แก้ว อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
ทิศตะวันตก ติดกับ ต.บางละมุง อ.บางละมุง จ.ชลบุรี
จำนวนประชากรของตำบล :
จำนวนประชากรในเขต อบต. 9,090 คน
ข้อมูลอาชีพของตำบล :
อาชีพหลัก ทำสวน ทำไร่
อาชีพเสริม รับจ้าง
ข้อมูลสถานที่สำคัญของตำบล :
1.ที่ทำการ อบต.ตะเคียนเตี้ย
2.โรงเรียนบ้านตะเคียนเตี้ย, โรงเรียนเวฬุวราราม, โรงเรียนบ้านโรงหีบ
3.โรงเรียนบ้านนาวัง, โรงเรียนบ้านโป่งสะเก็ด
4.วัดวังทองเจริญธรรม, วัดต้นกระรอก
5.สำนักสงฆ์เขามะกอก
6.ที่อ่านหนังสือพิมพ์ 5 แห่ง


เชื่อมโยงไปยังเว็บไซต์ : กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ข้อมูลองค์การบริหารส่วนตำบล :

ภาคเหนือ
| ภาคกลาง | ภาคตะวันออกเฉียงเหนือ | ภาคใต้
หน้าแรก | ข้อมูลตำบล | บริการ | สมาชิก
©สงวนลิขสิทธิ์ ThaiTambon.com 2000.